EN AV SEKS: Andelen overvektige barn og unge har økt jevnt de siste 30 årene. I dag er en av seks norske åtteåringer overvektige, ifølge Barnevekststudien. Illustrasjonsfoto: AFP

Overvekt starter i barnehagen

Forsker: - Vi er for sent ute

Helsedirektoratet: Innsatsen ikke vært god nok

Barn som er overvektige i barnehagen har fire ganger større sjanse for å lide av fedme som 11-åringer, sammenlignet med normalvektige barn.

Camilla Tryggestad Visjø
ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

En omfattende fersk studie av 7000 barn i USA viser at en tredel av barn som var overvektige i barnehagen, led av fedme da de var 11 år. Nesten hvert eneste barn som var overvektig, forble overvektig.

På den andre siden var flesteparten av de som var normalvektige i barnehagen, også normalvektige som elleveåringer.

- Kan være for sent

Forskerne målte barnas høyde og vekt syv ganger, fra de startet i barnehagen fem år gamle, til de gikk i åttende klasse.

Funnene ble torsdag publisert i det anerkjente tidsskriftet New England Journal of Medicine.

- Budskapet er at overvekt og fedme inntreffer veldig tidlig i livet, og at det følger barnet til det blir voksent, uttalte professor for forebyggende medisin, Ruth Loos ved Icahn School of Medicine i New York, ifølge The New York Times.

Eksperter i USA foreslår nå at arbeidet i kampen mot overvekt må starte tidligere i barndommen, og fokusere mer på utsatte barn. Når barna er fem år, kan det allerede være for sent, advarer de.

Da barna begynte i barnehagen, led 12,4 prosent av fedme, mens 14,9 prosent var overvektige. I åttende klasse led 20,8 prosent av fedme og 17 prosent var overvektige.

Halvparten av barnehagebarna som led av fedme, gjorde det også i åttende klasse, og tre firedeler av barna som led av alvorlig fedme i barnehagen, gjorde det også i åttende klasse.

Ikke overrasket

MÅ TIDLIGERE UT: Ifølge postdoktor og fedmeforsker Pétur Benedikt Júlíusson ved barneklinikken ved Haukeland universitetssykehus i Bergen. er overvekt vanskelig å behandle i voksen alder. Derfor bør man være ute så tidlig som mulig. Foto: Anne Sidsel Herdlevær/Universitetet i Bergens foto- og tegneseksjon.


Også i Norge sliter mange barn med overvekt. Ifølge Barnevektstudien er en av seks norske åtteåringer overvektige eller lider av fedme.

Ifølge ekspertene er en av utfordringene i kampen mot overvekten, at svært mange foreldre ikke ser, eller vil ikke se, at barna veier for mye.(VG+ Krever betaling)

At barn med overvekt har en tendens til å bli forbli overvektige, overrasker ikke postdoktor og fedmeforsker Pétur Benedikt Júlíusson ved barneklinikken ved Haukeland universitetssykehus i Bergen.

- Dette er godt kjent fra tidligere forskning. Ettersom man blir eldre, øker risikoen for at man forblir overvektig i voksen alder. Overvekt er vanskelig å behandle desto eldre man blir, og derfor er man da opptatt av å gjøre et fornuftig arbeid med forebygging og behandling i tidlig alder, sier Júlíusson.

Les også: Slik snakker du med barna om overvekt

Han mener andelen overvektige norske barn, taler for seg selv.

- Det at såpass mange barn er overvektige, er en dom over hvor effektive vi har vært med forebygging. Vi er for sent ute. Man prøver nå å finne ut i hvilken alder man er mest utsatt, og man finner forskjellige konklusjoner i studiene. Det som uansett ser ut til å være viktig, er oppveksten som helhet.

Den amerikanske studien fulgte ikke barn før barnehagealder, men forskerne hadde fødselsvekten til barna. Overvektige barn og barn som led av fedme, var som regel tyngre da de ble født.

Júlíusson mener man bør starte så tidlig som i svangerskapet for å forebygge overvekt hos barn.

- Unngår man at mor legger på seg for mye under graviditeten, reduseres også risikoen for at barnet får overvekt og fedme. I motsetning til hos voksne, er det relativt enkelt å gjøre livsstilsendringer som barn, og derfor bør vi inn så tidlig som mulig.

- Tidlig intervensjon er viktig

Helsedirektoratet deler oppfatningen om at overvektige barnehagebarn, ofte forblir overvektige.

FOBEDRINGSPOTENSIALE: Divisjonsdirektør Knut-Inge Klepp i Helsedirektoratet mener andelen overvektige er et tegn på at den samlede innsatsen ikke har vært god nok. Foto: Helsedirektoratet


- Tidlig intervensjon er viktig. Vi har god dokumentasjon på at tidlig overvekt følger barn og unge inn i voksen alder, og av den grunn mener vi det er viktig å satse på forebyggende arbeid mens barna er små, sier divisjonsdirektør Knut-Inge Klepp.

- Tyder den store andelen overvektige barn på at vi har vært for sent ute?

- Ja, det er et tegn på at den samlede innsatsen ikke har vært god nok. Vi har hatt kartleggingsundersøkelser både i skole og barnehage som viser at det er et stort forbedringspotensiale. Overvekt er et sammensatt problem, og derfor er det viktig å iverksette ulike tiltak på ulike arenaer.

I disse dager gir Helsedirektoratet, sammen med blant annet Utdanningsdirektoratet, ut en veileder for miljø og helse i barnehagen.

- Det var nettopp en stor nasjonal barnehagekonferanse, hvor også dette var tema. Jeg innledet med hvor viktig barnehagen kan være for helsen, blant annet ved at man lærer seg vaner og atferdsmønstre som man tar med seg videre.

- Det finnes oppdatert veiledningsmateriell og retningslinjer for kosthold i barnehagene, samtidig som det drives mye kursing og opplæring av barnehagepersonell knyttet til kosthold, sier Klepp.

I 2011 kom en ny veileder hvor man fikk en mer systematisk oppfølging av vektutvikling i skolen.

- Det er enda litt tidlig å si hvordan dette har fungert.

Barnehager med gymsal og egen kokk

IDRETTSBARNEHAGER: Beate Amdahl Skorpen åpnet den første idrettsbarnehagen i Oslo, Ekeberg idrettsbarnehage i 2006. Foto: Jan Petter Lynau


Fysisk aktivitet og kosthold tar en stadig større plass i norske barnehager.

Beate Amdahl Skorpen åpnet den første idrettsbarnehagen i Oslo i 2006, hvor kosthold og fysisk aktivitet står i fokus. Siden det har ytterligere sju åpnet. Hun mener kampen mot overvekt bør begynne i barnehagen.

- Det er viktig å tenke forebyggende, allerede fra barna ligger i magen til mor, fordi man genetisk påvirkes av mors helse. Det man spiser de første fem leveårene, er ofte det man ender opp med å spise når man er 30, sier Skorpen.

De mener det er viktig å ta barnas helse på alvor, og med blant annet gymsal, kompetente medarbeidere og egen kokk, ønsker de å legge tilrette for nettopp det.

- Flere barnehager blir sukkerfrie. Idrettsbarnehagene er derimot ikke sukkerfrie, men sukkerbevisste. Dette betyr at vi eksempelvis tilbyr blant annet yoghurt/Biola en dag i uken, samt brunost og hjemmelaget syltetøy av og til. Vi tilbyr et sunt, variert og normalt kosthold som er i tråd med myndighetenes anbefalinger.

- Dessverre er det fortsatt slik at det meste arbeidet forbundet med både behandling og forebygging, foregår på skolenivå. Det gjøres fortsatt for lite i barnehagene. Dette handler ofte om penger, hvor sunn mat dessverre i de fleste tilfeller er dyrere, men det handler også om tilrettelegging for matlaging i barnehagene.

Ifølge Skorpen, blir køene til idrettsbarnehagene stadig lengre.

- Veldig mange foreldre er opptatt av at barna skal få god og sunn mat, og rikelig med fysisk aktivitet.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder