Innbyggere isolert etter flommen: – Folk er i sjokk

DRANGSHOLT (VG) I grenden Drangsholt utenfor Kristiansand er Oddvar Bysheim og flere andre innbyggere isolert av vannmassene på andre døgnet.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

– Folk er i sjokk over å ha mistet husene sine. Er et fascinerende skue å se alt vannet, men det er enorme verdier som har gått tapt, forteller Oddvar Bysheim.

VG møter ham etter at han har vært rodd rundt for å hente tilbake gjenstander som vannet har tatt med seg ut av huset.

Boligen hans er omringet av vann etter flommen, og han må bruke båt for å komme seg fram og tilbake til huset.

– Vi har et kjøleskap som tok seg en tur, og kjøleboksen som står på trucken der måtte vi ut og hente, legger han til.

Flom ikke noe nytt her

Bysheim ser imidlertid ikke noe poeng i å evakuere. Flom er ikke noe nytt for ham, selv om det er ikke har vært så høy vannstand før.

– Nei, her går det greit, her har vi jo to etasjer, sier han og ler.

Kjelleren hans står det verre til med. Den er fylt til randen med vann. Men Bysheim kan ikke begynne arbeidet med å pumpe ut vannet før vannstanden har sunket.

Bilene på tomten hadde vann til midten av panseret, og traktoren står fortsatt i vann. Den kommende tiden krever mye arbeid for å få eiendommen i stand igjen. Om bilene er ødelagt, er for tidlig å si.

Artikkelen fortsetter under bildet

ISOLERT AV VANNMASSENE: Oddvar Bysheim har vært isolert på Drangsholt utenfor Kristiansand som følge av flommen. Foto: Foto: Lise Skogstad/VG

Det er flere innbyggere på Drangsholt som har hatt store problemer som følge av flommen. I to døgn har de vært isolert, med mindre de har hatt mulighet til å ta seg fram med båt. Lars Lunde og Hilde Lunde Garby har tatt mange båtturer de siste dagene for å hjelpe naboene med å komme seg rundt.

– Vi har jo ikke vann, så vi har måttet fått tilkjørt både mat og vann. Det har gått mye i persontrafikk og henting av mat. Enn så lenge er båt eneste fremkomstmiddel, forklarer Lars Lunde.

Det er flere som ikke har noe hjem den nærmeste tiden fordi husene er ubeboelig etter å ha tatt inn vann.

Store ødeleggelser: Deler av hus i Agder tatt av skred

Økt nedbør

Norsk Klimaservicesenter peker i sin rapport for Agder-fylkene på både nedbør og flom som to punkter som vil prege klimaet i fylkene de kommende årene. Av rapporten kommer det blant annet frem at episoder med kraftig nedbør vil øke i både intensitet og hyppighet, noe som også vil føre til mer overvann.

Ifølge Finans Norge har en økning i nedbør de siste årene forårsaket flere overvannskader og generelle skader.

Storflommen som de siste dagene har preget sørlige deler av landet har så langt forårsaket 2300 skademeldinger til forsikringsselskapene, viser tall fra Norsk Naturskadepool og Finans Norge.

Artikkelen fortsetter under bildet

HJELPER NABOENE: I to døgn har innbyggerne på Drangsholt vært isolert, med mindre de har hatt mulighet til å ta seg fram med båt. Gilde Lundby Garby og Lars Lunde har tatt mange turer de siste dagene for å hjelpe naboer. Her med Malvin Paulsen. Foto: Foto: Lise Skogstad/VG

Storm og flom de to store når det gjelder ødeleggelser i Norge, og så langt i år er det meldt om 1631 naturskader som følge av disse to værfenomenene, viser naturskadestatistikken.

Tendensen de siste årene har også vist at det er en økning i skader som ikke omfattes av denne statistikken, som for eksempel skader ved overvann, som går på vanlig huseierforsikring.

– Naturskadeordningen dekker helt definerte områder, som blant annet flom forårsaket av at elver og bekker går over sine bredder. Det vi har sett de siste årene er at økt nedbør har forårsaket mye skader som ikke dekkes av naturskadeordningen, forteller Geir Trulserud, direktør i Finans Norge Forsikringsdrift.

– Asker og Bærum i august 2016 er et godt eksempel på steder rammet av skader som følge av nedbør som ikke dekkes av naturskadeforsikringen. Her forårsaket nedbøren skader for over en halv milliard i fjor, opplyser Truslerud.

Sjekk det varselet: Venter ny nedbørsrunde på Sørlandet

Pliktige til å utføre analyser

Trulserud opplyser at naturskadepremien er en fast andel av fullverdigrunnlaget på eiendommer, og at et hus med fullverdigrunnlag på fire millioner vil betale 280 kroner i naturskadepremie i tillegg til vanlig huseierforsikring.

– Det er viktig at de som er rammet av skadene forholder seg til forsikringsselskapet sitt. Det er de som gjør opp skadene og forholder seg til kundene. Selskapene skal ligge foran hele tiden, og det er de som avgjør om det er naturskader eller ikke, forteller Trulserud.

I Norge er hver enkelt kommune pliktige til å utarbeide en risiko- og sårbarhetsanalyse, såkalt ROS-analyse. Trulserud kjenner ikke til at noen har fått forsikringsnekt som følge av å være bosatt i et området stemplet med økt risiko, og mener problemet heller ligger i at mange ikke har tegnet forsikring.

– Det er ikke et krav i Norge å ha forsikring, og har du ikke forsikring står du uten dekning i det hele tatt. Uavhengig om det er naturskade eller ikke, opplyser Trulserud.

Artikkelen fortsetter under bildet av flomskadene

ØKER: Økt nedbør har ført til økende skadeomfang de siste årene. Her viser Oddvar Bysheim frem vannskadene i huset sitt utenfor Kristiansand. Foto: Foto: Lise Skogstad/VG

Eksempler vi vil se mer av fremover

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er blant dem som jobber med kartlegging av blant annet flomsoner.

– Vi har et mandat som fokuserer veldig mye på å bistå kommunene, blant annet i kartlegging og gjennomføring av sikringstiltak mot flom. Vi er også opptatt av problematikken med overvann, men jobber mest rettet inn mot problemstillingene rundt flomfare ved vassdragene, opplyser Hallvard Berg, seniorrådgiver i NVE.

Rundt om i regionene varierer det hva slags problemer som kan oppstå, og konsekvensene ved en flom kan være forskjellig fra for eksempel Østlandet til Vestlandet.

Klimaministerens langtidsvarsel: Klimaendringer vil gi mer ekstremvær

– På Østlandet er det vanligste at en hovedelv brer seg utover flate områder, mens det på Vestlandet er brattere vassdrag og elvene kan erodere og ta nye løp slik vi så i Utvik i sommer, sier Berg.

– Vi har opplevd mange store hendelser de siste årene, men vi har ikke nå grunnlag for å si at flommene har blitt større som følge av klimaendring. Dette er imidlertid eksempler på hendelser vi vil få mer av fremover som følge av klimaendring, så det er grunn til å ta hensyn til det i videre planlegging.

Berg opplyser at et uavhengig utvalg i 2015 leverte forslag om at NVE skulle få et noe utvidet mandat til å kunne gå direkte inn i håndteringen også av overvannet. Både økt utbygging og økt nedbør vil forsterke utfordringene med overvannshåndteringen.

Se video av ødeleggelsene:

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder