FREMTIDSFORSVAR: I dag la Forsvarsdepartementet frem forslaget til ny langtidsplan for Forsvaret - der både Hæren og nye jagerfly skal vokte nordområdene. Foto: FORSVARET/LOCKHEED-MARTIN
FREMTIDSFORSVAR: I dag la Forsvarsdepartementet frem forslaget til ny langtidsplan for Forsvaret - der både Hæren og nye jagerfly skal vokte nordområdene. Foto: FORSVARET/LOCKHEED-MARTIN

Slik blir fremtidens forsvar

52 kampfly **Egen «arktisk bataljon» **Større cyberforsvar **Kutter på Rygge

INNENRIKS

AKERSHUS FESTNING (VG Nett) 52 nye jagerfly, en mer profesjonell utgave av Panserbataljonen og større satsing på datakrig og E-tjenesten. Slik blir fremtidens forsvar av Norge.

Publisert: Oppdatert: 26.03.12 13:23

Som VG Nett skrev i morges, lander regjeringen på å kjøpe 52 nye jagerfly. Og som VG Nett har skrevet tidligere, skal flyene stasjoneres på Ørlandet og Evenes.

Men bak diskusjonene om hvor jagerflyene skal stasjoneres, skjuler det seg flere nyheter i forslaget til langtidsplan for Forsvaret, som forsvarsminister Espen Barth Eide (Ap) la frem i dag.

SE OPPSUMMERINGEN AV HVORDAN FREMTIDENS FORSVAR KAN BLI NEDERST I SAKEN!

Ifølge forsvarsministeren har det vært stor enighet mellom regjeringspartiene og Forsvarets ledelse om valgene i langtidsplanen, som har fått tittelen «Et forsvar for vår tid».

Dermed er sjansene for at planen blir godkjent når den behandles i Stortinget før sommeren, store.

- Vi får ros av NATO for å reinvestere midler som var øremerket Afghanistan-operasjonene, og for å prioritere operative kapasiteter, sier Eide til VG.

Fornøyd, fornøyd, fornøyde

Forsvarssjef Harald Sunde kaller langtidsplanen «kvalitetsheving på alle områder».

- Jeg håper Stortinget slutter seg til finansieringsmodellene slik at vi får en ramme rundt virksomheten som kan gi forutsibarhet og trygghet for personellet. De er vår viktigste ressurs, sier Sunde til VG Nett.

Blant annet skal Panserbataljonen få tilført flere vervede, profesjonelle soldater, mens Telemark bataljon for første gang kan få vernepliktige som en del av avdelingen.

- Mer robust

- Med profesjonaliseringen av Panserbataljonen får vi en mye større robusthet for oppdrag hjemme og ute, og færre «Tordenskiolds soldater» som må fylle alle posisjoner, mener Sunde.

Jagerflyene får en prislapp på 60 milliarder 2012-kroner. Det er det samme beløpet som ble antydet i 2008. «Mye fly for pengene», er forsvarsministerens oppsummering.

- Vi kan ikke satse på andreplass i luftkamp. Russerne er allerede forbi F-16-nivå, og Gripen var milevis unna F-35-nivå. Vi må ha fly som kan møte tunge aktører, sier Barth Eide.

Barth Eide har allerede fullmakt til å kjøpe fire fly, og han vil ha fortgang i prosessen.

- Jeg er i forhandlinger med amerikanerne om å få de to første flyene i 2015. det er ett år før planlagt. Får vi det til, vil vi kunne komme i gang med utdanning og trening av piloter tidligere, sier en fornøyd forsvarsminister etter å ha presentert langtidsplanen for Forsvaret for media.

Tror flyene blir billigere

- Beregningene våre viser nå at levetidskostnadene, altså de samlete utgiftene i forbindelse med flykjøp, utdanning, vedlikehold og baser, vil bli ti prosent lavere enn tidligere anslag. I reelle kroner vil levekostnadene over 30 år beløpe seg til 230 milliarder kroner, sier Barth Eide.

Om valg av baser til de nye kampflyene sier Barth Eide det er tungt å måtte velge bort Bodø, men at han er sikker på at det er et riktig og godt valg av Ørland og Evenes.

- Ørland er et fantastisk område for trening og øvelse, og det blir minst tre milliarder kroner billigere enn Bodø. Støyen fra F-35 ville blitt et stort problem for Bodø, selv med flytting av rullebanen. Og det ville blitt flyoperative begrensninger. Evenes har NATO bygget opp for mange milliarder kroner, Norge har bare betalt 2,7 prosent av det totale, sier forsvarsministeren

Også de første reaksjonene fra opposisjonen på Stortinget var i ettermiddag positive.

Positiv opposisjon

- KrF merket seg at Regjeringen ikke sier noe om antall fly som normalt vil ha tilhold i nord. Både dette og kriteriene for å velge Evenes framfor Bodø som framskutt operasjonsbase vil være spørsmål KrF vil ta opp i behandlingen av saken, sier Høybråten. Han mener kostnadene ved investeringer og drift må veies nøye mot hva alternativene gir av operativ evne, skriver Dagfinn Høybråten (Krf) i en pressemelding.

Høyre sier at de «ser frem til å behandle forslaget til langtidsplan grundig i Stortinget».

- Det blir fra mange hold reist spørsmål om underlaget for langtidsplanen er godt nok - dette er noe vi fra Høyres side vil følge opp aktivt. Det foreslås endringer som vil ha store konsekvenser for Forsvarets ansatte og for flere lokalsamfunn i Norge. Det er et særlig ansvar for Stortinget å se kritisk på bakgrunnen for disse, skriver Ine Eriksen Søreide, leder i Stortingets utenriks- og forsvarskomité, i pressemeldingen.

Frps Jan Arild Ellingsen er opptatt av at det vil bli dyrt for Forsvaret å avvikle flystasjonen i Bodø.

- Å sanere den militære delen av Bodø flystasjon tilbake til et område som ikke er berørt av Forsvaret kommer til å koste skjorta. Det har jeg ennå ikke sett noen beregninger på, det kommer til å bli kjempeinteressant, sier han til NRK.

SE NOEN AV HOVEDPUNKTENE I FORSLAGET TIL DET NYE FORSVARET UNDER BILDET

**Flere profesjonelle soldater - og egen «arktisk bataljon»
Hæren blir forsterket ved at Panserbataljonen på Setermoen og Telemark bataljon på Rena blir videreført som mekaniserte bataljoner. Begge to får etter planen innslag av både vervede befal og vernepliktige soldater. 2. bataljon på Skjold blir videreført som verneplikt-basert bataljon. Blir ustyrt med snøscootere, sekshjulinger og andre lette kjøretøyer for å kunne forflyttes/operere raskt og lett.

**Større satsing på datakrig

Forsvarets informasjonsinfrastruktur (INI) bytter navn til det noe mindre kryptiske Cyberforsvaret, og blir videreført som en egen våpengren. Satsingen på området fortsetter.

**52 F-35 Lightning II-kampfly
Prisen på jagerflyene blir om lag 60 milliarder kroner. Ifølge planen blir jagerflyene både billigere og raskere levert enn de dystre prognosene har fortalt. De fire første flyene skal i utgangspunktet leveres til treningsbruk i USA i 2015/2016. Hovedleveransen av flyene som skal stasjoneres i Norge skal skje i 2017-2023.

**Kampflyebase på Ørland
Hovedbasen for de nye kampflyene blir på Ørland, mens Evenes blir fremskutt operasjonsbase slik at flyene kan operere lengre nord. Bodø mister dermed jagerflyaktiviteten, og flystasjonen der blir gradvis avviklet.

**Luftforsvaret-ledelsen til Bodø
Som en kompensasjon vil Forsvarsdepartementet flytte generalinspektøren for luftforsvaret (GIL) og resten av ledelsen i Luftforsvaret til Bodø. Ledelsen blir lokalisert på Reitan, sammen med Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) i et nyopprettet luftoperativt senter. Prislapp for flytting/etablering: 350 millioner kroner. Kontroll- og varslingsstasjonen CRC Sørreisa blir opprettholdt.

**Rygge-kutt

Samtidig flyttes DA-20 Jet Falcon-flyene (som brukes til VIP-transport og elektronisk krigføring) fra Rygge til Gardermoen. 720 Skvadronen blir lagt ned, alle Bell-helikoptrene legges under 339 Skvadronen på Bardufoss. Likevel blir det beholdt et lite helikopter-element på Rygge, blant annet for å ivareta terrorberedskapen som ble opprettet etter 22. juli og treningen med spesialstyrkemiljøet på Rena. Luftforsvaret ønsker også at andre skal ta over driften av hele flyplassen på Rygge.

**Styrket Etterretningstjeneste
Skal styrkes «for å ivareta aktuelle utfordringer», ifølge forslaget.

**Mer øving for Heimevernet

Heimevernet skal ifølge planen videreføres med samme distriktsstruktur og om lag samme antall soldater som i dag. Kjernen blir en innsatsstyrke på 3000 soldater. Men alle må ifølge planen forberede seg på flere øvelser.

**Sjøforsvaret seiler videre
Har nytt godt av milliardinvesteringer, og nærmest komplett utskiftning av flåten de siste årene. Ingen store endringer planlagt for de neste årene.

**Økt samarbeid med politiet og sivile
Det blir jobbet med en ny instruks for hvordan Forsvaret skal jobbe bedre sammen med sivile aktører, selv om det fortsatt skal være klare grenser. Blant annet skal Garden kunne være en ressurs for politiet i Oslo, og ikke bare drive vakthold ved slottet.

Her kan du lese mer om