TIL NORGE: Siden 2010 har 17 personer søkt familiegjenforening, visum eller asyl til Norge blitt oppfattet som mistenkelige. Foto: VG

Terror-alarm hos Storberget: 17 mistenkelige utlendinger søkte seg til Norge

(VG Nett) Asyl-byråkratene har slått alarm om i alt 17 personer som ville til Norge de siste to årene.

Lars Akerhaug
ARTIKKELEN ER OVER ÅTTE ÅR GAMMEL

Sakene gjelder personer som har søkt asyl, visum eller familiegjenforening i Norge.

Det viser en gjennomgang VG Nett har gjort av brev sendt til Justisdepartementet. Avsenderen har vært Utlendingsdirektoratet (UDI) som har slått alarm, blant annet fordi det skal ha vært fare for at personene var terrorister eller krigsforbrytere.

- Det varierer veldig hvor alvorlige sakene er. Noen saker gir ikke grunnlag for instruksjon eller bekymring, mens andre saker gjør det, sier statssekretær Pål Lønseth (Ap) til VG Nett.

VET DU NOE OM DETTE? TA KONTAKT MED VG NETTS JOURNALIST!

VG Nett har fått tilgang til punktene som får byråkratene til å slå alarm. Her er noen av de mest alvorlige grunnene som gjør at søknadene havner på bordet til justisminister Knut Storberget (Ap):

VARSLER: Det er Utlendingsdirektoratet som varsler om de mistenkelige asylsøkerne. Foto: Scanpix

** Utlendingen har tilknytning til terrornettverk, terrorvirksomhet eller støtter voldelige ekstremisme.

** Utlendingen har deltatt i samfunnsfarlig kriminalitet, organisert kriminalitet, krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten eller folkemord.

** Utlendingen er spion eller utgjør en trussel mot norske politikere og myndighetspersoner.

Les også: Al-Qaida får flere tilhengere i Norge

Grep inn

I tre av sakene har Storberget grepet inn og bestemt utfallet. Altså har justisministeren bestemt om personene får asyl, visum eller familiegjenforening i Norge.

AVGJORDE TRE SAKER: Justisminister Knut Storberget (Ap). Foto: NILS BJÅLAND

- Departementene kan instruere i enkeltsaker for å ivareta hensynet til grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn,
sier Lønseth.

Alvorlig

Det er kun i de mest alvorlige sakene at Justisdepartementet griper inn, får VG Nett opplyst fra Utlendingsdirektoratet.

- Terskelen for å sende over en sak er lav. Det er opp til departementet om de vil bruke instruksjonsmyndigheten, sier Frode Forfang, assisterende direktør i Utlendingsdirektoratet.

Ukjent antall

Departementet har også tidligere fått forelagt saker der man har valgt å instruere, men det finnes ikke noen fullstendig oversikt over disse.

I tillegg til disse sakene har Politiets Sikkerhetstjeneste mulighet til å undersøke eldre saker. Men til tross for at regelen kom på plass først i 2010, er Lønseth ikke bekymret for at

- Jeg vil ikke si at jeg er bekymret for det, men det er viktig at PST er oppmerksomme på dette og følger opp informasjon de får tilgang til.

Mistanke

I Politiets Sikkerhetstjeneste arbeider en egen gruppe med asylsøkere og asylsøkere som har fått opphold og som kan utgjøre en trussel mot rikets sikkerhet.

PST har ønsker ikke å kommentere hvordan tjenesten jobber med disse sakene, men VG Nett vet at PST har undersøkt en rekke saker de siste årene på bakgrunn av mistanke om at farlige personer kan ha skaffet seg adgang til riket.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder