KRITISK: Helseminister Bent Høie vil be helseregionene redegjøre for VGs avsløringer. Foto: Therese Alice Sanne VG

Høie om elektrosjokk uten samtykke: Tallet er for høyt

Helseminister Bent Høie mener for mange pasienter får elektrosjokk uten samtykke. Nå må helseregionene svare for seg.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

VG har avslørt at minst 40 pasienter har fått minst 166 elektrosjokkbehandlinger de siste tre årene, uten av de har gitt sitt samtykke.

Helseminister Bent Høie mener tallet er for høyt. Nå vil han ta opp bruken av elektrosjokk uten samtykke med helseregionene.

Stor VG-avsløring: Ulovlig tvangsbruk i psykiatrien

– ECT skal som hovedregel bare gis med pasientens samtykke, bare helt unntaksvis i nødstilfeller uten at pasienten ønsker det. Jeg kjenner jo ikke grunnlaget for hvorfor det er gitt ECT uten samtykke i disse tilfellene, men synes dette tallet er for høyt på bakgrunn av at dette er en behandling som bare kan gis dersom det foreligger en akutt nødsituasjon som ikke kan avhjelpes på annen måte, sier Høie til VG.

ECT: Gjennom elektroder festet til hodet til pasienten blir det ført strøm til hjernen, som igjen utløser epileptiske anfall. Foto: Annemor Larsen VG

– ECT- behandling kan som hovedregel bare gis med pasientens samtykke. Det anbefales at samtykket er skriftlig. Samtykke fra pasientens pårørende kan ikke erstatte pasientens eget samtykke, sier statsråden videre.

– Uakseptabelt

VG har bedt samtlige helseforetak i Norge om tall for elektrosjokkbehandlinger i 2014, 2015 og 2016. Totalt fikk 712 personer denne type behandling, hvorav 40 ikke hadde godkjent behandlingen.

– Sørlandet sykehus svarer at tallene de har opplyset til oss om er basert på legens hukommelse. Hva mener statsråden om dette?

– Det er helt uakseptabelt. Alle helseforetak som gir ECT skal dokumentere og følge med på hvordan dette praktiseres. Dette går klart frem av den nye nasjonale retningslinjen for bruk av ECT. Departementet vil etterspørre status for implementering av retningslinjen i dialogen med de regionale helseforetakene.

Høie om norsk psykiatri: – Forberedt på flere dårlige nyheter

VG har tidligere avslørt massiv ulovlig og omstridt bruk av tvang i psykisk helsevern i Norge, samt store problemer med å registrere bruken av tvang på riktig måte. I juni i fjor ble det nedsatt et tvangslovutvalg som skal se på all lovgivning rundt tvangsbruk.

Tydeligere lovverk

Etter at klinikksjef Helle Kristine Schøyen etterlyste en klargjøring av hvordan sykehusene skal forholde seg til åpningen om å gi elektrosjokkbehandling på nødrett, presiserer nå statsråden at dette vil bli en del av utvalgets arbeid.

– Hvilke regler vi bør ha for bruk av ECT-behandling uten pasientens samtykke, er en del av de problemstillingene som Tvangslovutvalget ser på. Utvalget skal levere innstilling med sine anbefalinger innen 1. september neste år, sier Høie.

– Når det gjelder data og dokumentasjon om bruk av ECT kommer vi til å følge tett med på dette i tiden som kommer. Skal vi få ned bruken av tvang i den norske helsetjenesten, må vi ha korrekt rapportering av bruken.

Kjersti Toppe (Sp) i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget reagerer sterkt på VGs avsløringer.

– Stortinget stemte i vår ned Senterpartiets forslag om en gransking av tvangsbruk i norsk psykiatri. At det kommer nye avsløringer og fakta om tilstanden i psykiatrien gjennom pressen, er bra, men også beklagelig, sier hun.

– Vi bør kunne forvente at Høie og departementet snart får oversikt over situasjon i psykisk helsevern, fortsetter hun.

Toppe vil nå be Høie om en forklaring.

– Jeg mener saken viser at vårt forslag om en offentlig gransking av norsk psykiatri, er like aktuell i dag. Jeg vil be Høie om en forklaring på denne saken, og forventer svar på hva han og regjeringen nå gjør for å møte kritikken fra Sivilombudsmannen, og om han snarest vil innfør en plikt til å dokumentere bruken av ETC psykisk helsevern.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder