ØVERSTE SJEF: Solveig Hornes departement har i flere måneder hatt en tett dialog med Bufdir om Stiftelsen Fyrlykta.
ØVERSTE SJEF: Solveig Hornes departement har i flere måneder hatt en tett dialog med Bufdir om Stiftelsen Fyrlykta. Foto: Gøran Bohlin VG

Fyrlykta-avsløringen: Departementet krevde svar på hvorfor Bufdir ikke tok grep «på egen hånd»

INNENRIKS

Først etter at VG ba om innsyn i dokumenter som handlet om Fyrlykta, bestilte direktoratet en ekstern vurdering av hvorvidt stiftelsen seilte under falskt flagg.

Publisert:

VG har avslørt hvordan Stiftelsen Fyrlykta har fått tilgang til en milliardpott i barnevernet ved å kalle seg ideell. Store summer er brukt på lønn, bonuser og overføringer til utlandet – uten at norske myndigheter har stoppet pengestrømmen.

Dagen etter VGs avsløring kunngjorde barneminister Solveig Horne at hun ville kalle Barne-, ungdoms – og familiedirektoratet (Bufdir) inn på teppet.

– Jeg vil ha alle kort på bordet i denne saken, og jeg vil derfor kalle inn direktoratet til et møte for å få en nærmere redegjørelse, sa Horne.

Men VG kan i dag dokumentere at departementet i tre måneder hadde nærmest daglig kontakt med direktoratet om Stiftelsen Fyrlykta og VGs henvendelser.

I perioden 6. februar til 12. mai i år har 71 henvendelser gått mellom departementet og direktoratet om saken. Kommunikasjonsavdelingene og toppledelsen har hatt en tett og detaljert dialog om mediestrategien, viser dokumenter VG har fått innsyn i.

Bakgrunnen for at departementet først ble orientert, var at VG hadde bedt om en rekke dokumenter som omhandlet Fyrlykta.

«Basert på fakta i saken og som følge av at VG har reist spørsmål omkring bl.a Fyrlykta og forholdet omkring godkjenning som ideell aktør oversendes orientering til departementet», skriver Bufdir 6. februar.

Slo alarm om Fyrlykta: – Systemsvikt

Direktoratet skriver at de i 2015 var bekymret for at Fyrlykta ikke var ideell, men at de ikke hadde grunnlag for å gå videre med saken fordi de ikke fikk en uttalelse fra Stiftelsestilsynet. Nå vil de imidlertid få saken vurdert av jurister med tanke oppsigelse.

Departementet følger opp med å kalle inn til et møte 14. februar. De ber blant annet om en forklaring på hvorfor direktoratet lente seg på Stiftelsestilsynet: «Hva er grunnen til at Bufdir vurderte at etaten ikke skulle gå videre med saken på egen hånd?».

Fyrlykta i Norge: – Ansatte føler seg lurt

21. februar stiller VG for første gang direkte spørsmål om direktoratets vurdering om Fyrlykta som ideell.

23. februar opplyser direktoratet til VG at de vil stramme inn kjøpene fra stiftelsen og at de vil bestille en ekstern revisjon.

Slik diskuterte departementet og direktoratet mediehåndteringen:

 • 7. februar ber departementet om en orientering om blant annet medias interesse for saken
 • Samme dag svarer direktoratet at medias interesse i saken har «begrenset seg til innsynsbegjæringer og faktainformasjon slik at hvordan VG ønsker å bruke informasjonen er usikker».
 • 14. mars skriver direktoratet at de har «hatt pågang fra VG og at de forventer at det kommer en større sak på dette i løpet av den nærmeste tiden».
 • 15. mars bes direktoratet om å gjøre undersøkelser rundt VGs publisering: «Hei Henrik, kan dere spørre Mikkelsen i VG når saken er tenkt på trykk?», skriver kommunikasjonsrådgiver Elisabeth Johansen.
 • Dagen etter svarer en av medierådgiverne at de ikke vet tidspunkt. «Tror ikke VG heller vet de er fortsatt i en fase hvor de samler informasjon, mer og mer detaljert. Dersom vi kommer i posisjon for å få ut tidspunkt og vinklingen VG legger opp til vil vi gi beskjed».
 • 21. mars sender departementet et såkalt beredskapsflak de har laget til politisk ledelse om Fyrlykta, og ber direktoratet om innspill.
 • Den 4. mai sender assisterende direktør i direktoratet, Aud Lysenstøen, en SMS til ekspedisjonssjefen i departementets barnevernavdeling, Kjetil Moen:

«Har behov for en prat med deg etter kl 11.00 for å se på VG og Fyrlykta», skriver hun.

 • 4. mai skriver en av departementets kommunikasjonsrådgivere at hun har forstått det slik at saken kan komme i VG i løpet av de nærmeste dagene. Hun ber direktoratet sende det siste de har av talepunkter og eventuelle beredskapsflak.
 • 8. mai sender direktoratet sitatsjekken VG sendte i etterkant av det første intervjuet om Stiftelsen Fyrlykta. Intervjuet med assisterende direktør Aud Lysenstøen er på dette tidspunktet ikke publisert i VG.
 • 9. mai orienterer Lystenstøen ekspedisjonssjefen om hva hun har tenkt å svare VG i et intervju om bruken av private i barnevernet samme ettermiddag. «Ifølge de andre gikk det bra med gjennomgangen», skriver hun i en e-post senere.
 • 11. mai oversender departementet talepunkter til et intervju VG skal ha med Solveig Horne samme dag.

Her kan du lese mer om