TRØBLETE ÅR: Togstreiken i oktober bidro sterkt til togtrøbbel-statistikken for 2016. Her lokførere i NSB som står streikevakt på Oslo S 10. oktober. Foto: Heiko Junge NTB scanpix

Tog-året 2016: Hver dag var 273 tog forsinket eller innstilt

Selv hvis vi holder togstreiken utenfor, var det flere
forsinkelser og innstillinger på norske jernbaner i 2016 enn året før.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

I snitt ble 273 tog rammet av forsinkelse eller innstilling – hver dag.

Det viser tall VG har fått fra Bane Nor, det nye statlige foretaket som fra nyttår tok over ansvaret for norske jernbanelinjer etter det tidligere Jernbaneverket.

Stor spesial: Her kan du se alle forsinkelser og innstillinger i 2016 plottet inn på et kart!

Innstillinger

Togstreiken i oktober gjør at statistikken over togtrøbbel i 2016 ser betydelig dårligere ut enn de to årene før. Minst 7770 avganger var innstilt som følge av streiken, ifølge NSB. I Bane Nors logger er disse innstillingene ført opp med årsakskoden «plan ikke oppfylt»:

Mange av innstillingene i VGs tallmateriale er vel å merke del-innstillinger, altså at toget gikk som planlagt deler av strekningen.

Forsinkelser

Også utenom streiken var det togtrøbbel i 2016. Samleposten «trafikkavvikling» er den største årsaken til forsinkelser, men her ligger årsaken ofte i en av de andre feilkodene. Av de andre feilkodene er klassikeren «signalfeil» størst:

Flere enn året før

Hvis vi ser bort fra den drøye måneden med streik, var i snitt 255 tog hver dag forsinket eller innstilt. Tallet for tilsvarende periode året før var 236. Selv utenom streiken var det altså flere tog som ikke gikk som de skulle i 2016 enn i 2015.

Totaltallene for de siste tre årene ser slik ut:

• I 2014 var 21,6 prosent av persontogene (81.413 av 376.919) rammet av forsinkelse eller innstilling.

• I 2015 var 22,0 prosent (87.045 av 395.495) rammet.

• I 2016 var 99.989 persontog rammet. Bane Nor har ikke greid å gi oss tallet på hvor mange persontog som skulle ha blitt kjørt i 2016, men alt tyder på at prosenttallet i 2016 ble høyere enn begge de foregående årene.

Her kan du lese VGs oppsummering av togtrøbbelet i 2015 – og her kan du lese om 2014.

– Etterslep

– Hvorfor ser vi fremdeles en økning i antall berørte tog hver dag, selv om bevilgningene til jernbanen har vært relativt høye de siste årene?

– Deler av jernbanen er blitt mye bedre de siste årene, men fortsatt er det mange strekninger som har gammel og slitt standard, svarer Victor Hansen, direktør for kunde- og trafikkinformasjon i Bane Nor.

Han viser til det store etterslepet av vedlikehold som burde vært utført.

– Etterslepet på vedlikehold er nå 17 milliarder kroner. 2016 var det første året at etterslepet ble kuttet. Det ble kuttet med en milliard kroner etter at politikerne bevilget rikelig til fornyelse og vedlikehold av jernbanen, sier Hansen.

– Er det bedring i sikte i 2017?

– Bedringer skjer ikke over natten. Dette krever fortsatt grundig og langsiktig arbeid. Jeg tror vi vil se færre innstillinger, samtidig som vi må innstille tog for å slippe til bygging og vedlikeholdsarbeid, sier Hansen.

– På hvilke områder kan vi forvente bedring?

– Det brukes store summer på å bygge nye dobbeltspor. De bedrer situasjonen etter hvert som de tas i bruk, men de skal fungere sammen med gamle spor, så satsing på eksisterende baner er også viktig.

– Hvilke områder vil fortsatt være problematiske?

– Klimapåvirkning. Klimaendringer gir effekter vi ikke helt kan kontrollere, sier Hansen.

Signalfeil skaper trøbbel

Den viktigste enkeltårsaken til togtrøbbel i 2016 – som de to årene før – var problemer med signalanleggene. Deretter følger problemer med skinnegangen.

Et lyspunkt i statistikken er at antall forsinkelser som skyldes lange opphold på stasjonen, har gått kraftig ned de siste to årene. NSB gir de nye Flirt-togsettene mye av æren for dette.

– Flirt er en ubetinget suksess, og har en meget god punktlighet, sier kommunikasjonsrådgiver Liv Eggebø i NSB Persontog.

SUKSESS: Flirt-tog på Drammen stasjon. Foto: Jan Ovind VG

Bane Nor beregner punktlighet på en annen måte enn VG har gjort. De skiller mellom regularitet (om toget går) og punktlighet (om toget går i rute – hvis det går). De måler bare togets punktlighet ved endestasjonen, pluss Oslo S.

Målt på denne måten hadde norsk jernbane en punktlighet på 91 prosent i 2016, omtrent det samme som jernbanelandet Sveits, ifølge Bane Nor.

På Bane Nors nettsider kan du selv beregne punktlighetsstatistikk for den togavgangen du pleier å bruke.

PS! Mens VG tidligere har fått forsinkelsesstatistikk fra Jernbaneverket i løpet av få dager, brukte Bane Nor nesten tre måneder.

– Vi er et nyetablert foretak. Våre folk har vært travle med mange prosjekter i forbindelse med oppstarten. Disse tallene er tatt ut av våre systemer spesielt for VG. Det krever litt tid. Tallene var klare i slutten av februar. Så vurderte vi praksisen Jernbaneverket hadde etablert med å gi ut slike tall. Skulle vi gjøre det samme? Vi kom frem til at det var OK for Bane Nor. Vi brukte litt tid på det, forklarer Victor Hansen i Bane Nor.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder