Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide har bedt HV stoppe planlagte kutt fram til landmaktstudien er klar til høsten. Her er hun med statsminister Erna Solberg på befalskole-opptak høsten 2016.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide har bedt HV stoppe planlagte kutt fram til landmaktstudien er klar til høsten. Her er hun med statsminister Erna Solberg på befalskole-opptak høsten 2016. Foto: Odin Jæger VG

Regjeringen stopper «krympingen» av HV

Heimevernet har fått ordre om å stoppe endringene i styrken, fram til utredningen om landforsvarets fremtid er klar. Ordren kommer fra forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H).

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Denne uken skulle HV-ledelsen presentere den nye områdestrukturen etter at regjeringspartiene, med støtte fra Ap, gikk inn for å redusere HVs størrelse fra måltallet på 42 000 og ned til 35 000 soldater.

Antallet skal ned

Ifølge planene skulle kuttene blant annet medføre at HV-område 08 i Agder og Rogaland ble «krympet» med 45 prosent, fra 6300 til 3500 soldater.

Reduksjonen i HV-styrken griper også inn i den høyprofilerte behandlingen av Riksrevisjonens harde kritikk mot regjeringen om at verken Forsvaret eller politiet har vært i stand til å sikre kritiske objekter godt nok mot terror eller i en annen krise.

Les også: Politiet og Forsvaret samarbeider for dårlig, ifølge Riksrevisjonen

Ingen endringer nå

Men nå er prosessen stoppet, etter ordre fra øverste hold: Regjeringen ønsker ingen endringer før landmaktutredningen er klar etter stortingsvalget i oktober.

«Det har hele tiden vært meningen at også Heimevernets områdestruktur skulle ses i sammenheng med landmaktstudien», skriver forsvarssjefens pressetalsmann, oberst Sven H. Halvorsen i en epost til VG.

Brigader Aril Brandvik leder arbeidet med å utforme fremtiden til Hæren og Heimevernet. Han har tidligere uttalt til VG at han ikke ser noen gevinst med å slå sammen de to forsvarsgrenene.

Les mer her: Vil ikke slå sammen HV og Hæren

Beslutningen utsatt

Likevel kan det komme forslag til endringer som griper inn i Heimevernets oppsett.

«For å få en naturlig rekkefølge og helhet i vurderingene og beslutningene, har derfor Forsvarsdepartementet presisert at landmaktstudien må ferdigstilles før det foretas endringer i Heimevernets områdestruktur», legger Halvorsen til.

Dermed har HV-sjefen, generalmajor Tor Rune Raabye, satt videre beslutninger på hold:

Forsvarsstaben har videreformidlet dette til sjefen for Heimevernet som har utsatt endelig beslutning om endringer i HVs områdestruktur, ifølge Sven H. Halvorsen.

Økt beredskapskrav

Per Olaf Lundteigen (Sp) sitter i Stortingets kontrollkomite. Sp vært knallharde i kritikken mot at Heimevernets måltall skal reduseres i tråd med Forsvarets langtidsplan:

– Hvordan er det mulig å sikre samfunnsviktige objekter i vårt langstrakte land med færre HV-soldater, spør Lundteigen.

– Det er klokt av regjeringen å stoppe nedtrekket nå. Vi må tvert imot øke beredskapsstyrken for å sørge for nødvendig sikring, også av objekter som kraftforsyning og olje- og gassanlegg, sier Sp-representanten

Les også: Forbereder hemmelig stortingsmøte om terrorsikring

Brysom debatt

Også de tillitsvalgte i Forsvaret reagerer positivt på beslutningen om å stoppe endringene i HV. Men forbundsleder Torbjørn Bongo i Norges Offisersforbund kjøper ikke begrunnelsen:

– Det har vært mye kritikk mot kuttene, men det er første gang jeg hører at HVs størrelse skulle sees i sammenheng med landmaktstudien. Det er i beste fall en bortforklaring, sier Bongo.

– Om dette betyr at man er villig til å vurdere kuttene på nytt, er det bra. Jeg får bare håpe at dette ikke er en taktisk manøver for å legge en brysom debatt død, legger han til.

Motstridende tall

Ifølge Heimevernsstaben var det 37.040 mannskaper disponerte i stillinger 1.februar i år, hvorav ca 3 000 i innsatsstyrkene. Et par måneder senere ble dette tallet justert opp til 41 026 oppkledde HV-soldater med tilgjengelig våpen.

Stemmer det siste tallet, så må 3000 HV-soldater ut av HV dersom langtidsplanens måltall på 35 000 soldater, pluss 3 000 i innsatsstyrkene, blir stående.

Erna: For dårlig

I Stortingets spørretime onsdag formiddag, erkjente statsminister Erna Solberg (H) at regjeringen ikke har jobbet godt nok med objektsikring.

– Jeg tror vi skal innrømme at vi var for dårlige i oppfølging av objektsikring, svarte Solberg på spørsmål fra Jette Christensen (Ap) og Bård Vegar Solhjell (SV) om sikring av nøkkelobjekter.

– Men nå er det gjort veldig mange tiltak. Objekter går inn og ut av listen, og det vil alltid være noen som ikke har ferdige planer fordi de er nyinnmeldte. Det var også en vekker for å se hvor vi hadde vært for dårlige i tempoet, sa Solberg om Riksrevisjonens kritiske rapport.

Solberg i høring: Sikringen tok for lang tid

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder