– JEG ER SJEFEN: Justisminister Per-Willy Amundsen er ikke enig i uttalelsene til politidirektør Odd Reidar Humlegård om lav måloppnåelse. Foto: Odin Jæger VG

«La det være helt klart hvem som styrer denne skuta. Det er jeg»: Politidirektøren inn på teppet til justisministeren etter VG-avsløring

NYDALEN (VG) Justisminister Per-Willy Amundsen er ikke enig i Odd Reidar Humlegårds beskrivelser om «eksepsjonelt lav måloppnåelse» i Nærpolitireformen. I går kalte Amundsen politidirektøren inn på teppet.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

– Her prøver man å skape uklarheter om hvem som styrer skuta. La det være helt klart hvem som styrer denne skuta. Det er jeg, sier justisminister Per-Willy Amundsen når VG møter ham på hans kontor i Justisdepartementet i Nydalen.

Bakgrunnen er VGs avsløringer om en rå maktkamp mellom Politidirektoratet (POD) og resten av justis-Norge, som endte med at POD besluttet å nedlegge den eneste samlokaliserte nødmeldingssentralen i Norge der brann, helse og politi sitter sammen – til tross for at storting og regjering har bestemt atallelandets operasjonssentraler skal organiseres på denne måten.

«Eksepsjonelt lavt måloppnåelse»

Politidirektør Odd Reidar Humlegård har i VG omtalt politikernes ambisjoner for Nærpolitireformen – og samlokalisering av nødetatene – som «olympiske leker».

INN PÅ TEPPET: Politidirektør Odd Reidar Humlegård ble innkalt til justisministeren i går. Foto: Tore Kristiansen VG

Videre har Humlegård denne uken uttalt at det «er helt i det blå» når man vil få dette på plass - og at man har hatt en «eksepsjonelt lav måloppnåelse» for samlokalisering av alle de tre nødetatene i Nærpolitireformen.

Justisminster Per-Willy Amundsen er ikke enig i disse karakteristikkene.

– Nei, det er jeg ikke enig i. Stortingets merknad var at brann og redning skulle flytte sammen, samt at det skulle klargjøres for helse, sier Amundsen.

Politihuset i Tønsberg: Fra toppkarakter til slakt på kort tid

– Da saken gikk i Stortinget var det en målsetting om å få det til innen tre år, men daværende justisminister Anders Anundsen uttalte dengang at det var uklart om dette var realistisk. Når man setter det i perspektiv syns jeg det er vanskelig å si at det er eksepsjonell lav måloppnåelse.

Møte tirsdag

– Og så må man skille mellom hva som er vedtaket, og hva som er Stortingets merknader. Dette var en merknad, fortsetter han.

Ap-Hadia: Kan ha brutt Stortingets vedtak

Men Humlegårds karakteristikker av måloppnåelsen i reformen var likevel av en sånn karakter at politidirektøren i går måtte ha et personlig møte med statsråden om saken.

– Det som jeg måtte mene om disse ytringer har jeg tatt direkte med politidirektøren i et møte i går. Jeg tror ikke han oppfattet sin sine uttalelser som manglende respekt for politisk ledelse. Jeg har et godt samarbeid med POD. Om jeg hadde opplevd meg motarbeidet, så ville jeg gjort noe med det. Det kan ikke en statsråd akseptere.

– Hva var bakgrunnen for møtet?

– Jeg syns det er mye bedre å prate sammen – enn å prate om hverandre.

– Hva snakket dere om?

– Det var et møte mellom meg og han. La meg si det sånn; jeg er ikke enig i den karakteristikken, hverken når det gjelder måloppnåelse eller at dette er «i det blå».

–Sa du det til ham?

– Den samtalene var mellom oss. Jeg har nå gjort rede for hva jeg mener om det.

Vil ikke undersøke

Amundsen ser imidlertid ingen grunn til å undersøke om alt gikk riktig for seg da POD vedtak å nedlegge det hans eget departement for bare to år siden påpekte at skulle være selve «konseptet» for samlokalisering.

– Jeg legger til grunn at min forgjenger la til grunn at denne prosessen var god. Jeg har nok av andre ting å styre med enn å begynne ettergå alle andre tidligere vedtak som har blitt fattet, sier Amundsen.

Hans forgjenger og partikollega Anders Anundsen la i VG tirsdag til grunn at POD hadde fulgt opp bestillingen fra departementet.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder