Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen (SV) under trontaledebatten på Stortinget i forrige uke. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen (SV) under trontaledebatten på Stortinget i forrige uke. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Thorkildsen varsler endringer i barneloven

Barneminister Inga Marte Thorkildsen (SV) varsler endringer i barneloven for å styrke barns rettssikkerhet, melder Aftenposten.

ARTIKKELEN ER OVER SEKS ÅR GAMMEL

Fredag sender hun på høring flere endringer i barneloven, blant dem en bestemmelse som gir den ene av foreldrene rett til å stanse barnets samvær med den andre hvis det er «reell frykt for at barnet utsettes for vold og seksuelle overgrep».

Det overordnede målet for endringene er å beskytte barn mot vold og overgrep i nære relasjoner.

Hvis mor sier hun har «reell frykt» for hva far kan gjøre, så kan hun nekte ham å ha samvær med barnet, uten at noen domstol har vurdert om hennes frykt virkelig er «reell».

Reell frykt

Thorkildsen sier det ikke nødvendigvis må foreligge noen dom for overgrep for at den ene av foreldrene skal nekte barnet samvær med den andre. Men hun presiserer overfor Aftenposten at det må være en «begrunnet reell frykt for overgrep».

Frps Solveig Horne er skeptisk til å gjøre endringer som ikke bygger på bevis. Hun er redd for at en ny praksis kan bli misbrukt i samlivskonflikter. Ellers er Frp tilhenger av at foreldre som er dømt for overgrep mot sine barn, automatisk skal miste samvær og omsorg.

- Frp ønsker at statsråden raskt får på plass lovverk som sikrer dette. Her har barn ikke tid til å vente, sier Horne.

Frykter ikke misbruk

Barneministeren er ikke redd for at dette kan misbrukes av foreldre som ligger i konflikt.

- Alle bestemmelser kan misbrukes. Jeg er mer redd for at man venter for lenge. Hvis det er tvil, skal den komme barnet til gode. Erfaring og kunnskap tilsier at det heller er slik at man kvier seg lenge for å ta opp dette spørsmålet, sier Thorkildsen.

Hun tror ikke at falske beskyldninger er noen stor risiko.

- Dette er et så skambelagt tema at du ikke vil fortelle til noen at barnet ditt blir utsatt for overgrep av den mannen eller den kvinnen du valgte å få barn med. Falske forklaringer blir ofte avslørt. Jeg håper vi ikke endrer opp i en kjønnskrig mellom menn og kvinner, der vi ikke ser barnas behov, sier barneministeren.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder