Professor-strid om ungdomsfyll og foreldre-snoking på barnas nettbruk

Torkel Brekke: - Av og til må man krenke og ta styring som foreldre

REFSER BREKKE: Stein Erik Ulvund er professor i pedagogikk ved Universitetet i Oslo, og har skrevet flere bøker om barn, unge og oppvekst. Foto:Frode Hansen,VG

Stein Erik Ulvund: - Brekke krenker og henger ut ungdom

Professor og forfatter Stein Erik Ulvund hugger tak i holdningene til professorkollega Torkel Brekke. Ulvund mener Brekke henger ut ungdom som fyllesvin på syltynt grunnlag.

Artikkelen er over fem år gammel

Pappa og professor Torkel Brekke har skapt voldsom debatt etter at VG lørdag publiserte hans kronikk om en råtten ungdomskultur på Oslos vestkant. Der skriver Brekke om utagerende festing, rusbruk og sex i fylla blant ungdommen i Oslos vestlige bydeler helt ned i tidlig ungdomsskolealder. I tillegg mener han mange foreldre er dumme og naive som lar vestkantfylla utarte i ung alder.

Brekke forteller også åpent om at han gått gjennom hundrevis av meldinger og chattetråder på sine egne barns sosiale medier for å avdekke det han mener er en syk ungdomskultur.

STARTET DEBATTEN: Pappa og professor i religionshistorie, Torkel Brekke. Foto:Privat,

Stein Erik Ulvund er provosert at Brekkes påstander. Han fant det nødvendig å skrive en motkronikk for å imøtegå professorkollegaen.

– Ingen er i tvil om at det finnes utagerende festing blant unge. Men det er da ikke et Oslo vest-fenomen. Det er da ikke det spor bedre på landet eller andre steder. Det er direkte urettferdig å henge ut ungdom på Oslo vest på denne måten, sier Ulvund til VG.

Facebook-snoking

Han bor i likhet med Torkel Brekke på Oslo vest. Men Ulvund avviser at han føler seg truffet av Brekkes oppgjør med ungdomsfylla av den grunn.

I stedet hamrer han løs på det han mener er syltynn empiri i Brekkes kronikk-innhold.

– Han har nærmest drevet en slags privat etterforskning på Facebook-kontoene til sine egne barn. Det er et syltynt grunnlag å komme med like kraftsalver på. Dessuten er det direkte krenkende overfor barn og unge å snoke rundt i deres private bruk av sosiale medier, sier Ulvund, som har skrevet flere bøker om hvordan foreldre kan forstå og vinne tillit hos barn og ungdom.


Ungdommen nå til dags

Han mener den ferske Ungdata-undersøkelsen som omfatter 40.000 ungdommer mellom 13 og 16 år, viser det motsatte av det Brekke forfekter, nemlig at ungdom drikker mindre og er mer skikkelige enn før.

– Men den undersøkelsen viser også at ungdom på Oslo vest og i Asker og Bærum drikker mer enn snittet – akkurat som foreldrene deres?

– Ja, og i stedet for å gjøre det som Brekke vil, at foreldrene skal snoke rundt som ivrige vaktbikkjer, bør de se på sine egne alkoholvaner, sier Ulvund.

Han sier at løsningen er at foreldre er mer bevisst på at de selv er rollemodeller både innen rusvaner, alkoholinntak og bruk av sosiale medier.

– Jeg frykter at Brekke kan være tilhenger av en moraliserende ”avhørsmetode”. Foreldre som prøver seg på det, blir fort utestengt fra de unges verden. Er du en aktiv lytter som viser at du er glad i ungdommen din uansett oppførsel, er mye vunnet, skriver Ulvund i sin kronikk.

Brekke: Skriver som far

Torkel Brekke understreker at han kun har ytret seg som pappa.

– Jeg uttaler meg og skriver som far. Alt dette bygger på personlige erfaringer. Det handler ikke om enkeltungdommer, men om ungdomskultur og foreldrekultur, sier han til VG.

Han synes Ulvund er uklar.

– Ulvund sier jo selv at det er en god del tilfeller der foreldre kan gå inn på barnas Facebook-profil. Jeg er helt enig med ham i at man skal si fra til barna om at man har sett inn i deres sosiale medier. Så hva er det egentlig Ulvund mener? Jeg synes han motsier seg selv.

– Av og til må man krenke

– Ulvund mener du henger ut vestkantungdommer og at denne ruskulturen ikke er noe vestkantfenomen?

– Nei, dette er ikke noen uthenging ettersom Oslo vest består av en enormt stor gruppe ungdommer. Men de fortjener at vi som foreldre er åpne mot dem. Det er naivt å tro at det i alle tilfeller holder med dialog. Av og til så må vi se inn i ungdommens sosiale medier selv om ikke ungdommene er der samtidig, svarer Brekke.

– Ulvund mener det er krenkende?

– Ja, av og til må man kunne krenke sine barn og ungdommer på denne måten og ta styring som foreldre. Men selvsagt bør barna og de unge få vite om at dette er skjedd i etterkant. Det hjelper jo ikke å si ifra på forhånd. Da vil det neppe ha noen effekt, sier Brekke.

– Med et lite smil konstaterer jeg at Ulvund elegant benytter denne debatten til å promotere sine egne bøker om oppdragelse, avslutter han.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder