FELLESREGLER ELLER IKKE?: Barnehagetopper har jobbet i ti år for å få felles retningslinjer for å hindre overgrep. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen er usikker.

FELLESREGLER ELLER IKKE?: Barnehagetopper har jobbet i ti år for å få felles retningslinjer for å hindre overgrep. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen er usikker. Foto:Jan Petter Lynau,VG

Slik forebygger barnehagene overgrep

Barnehagetopp: Har bedt om fellesregler i ti år

Røe Isaksen til VG: Vurderer nasjonale retningslinjer

Det finnes ingen nasjonale retningslinjer for forebygging av overgrep på barn i barnehager. Dette må kommunene gjøre selv, og praksisen varierer, viser en gjennomgang VG har gjort.

  • Camilla Tryggestad Visjø
  • Rune Thomas Ege
ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Overgrepssaken i en barnehage i Tromsø har slått ned som en bombe. En mannlig ansatt i 30-årene er foreløpig siktet for overgrep mot elleve barn i barnehagen hvor han har jobbet siden 2008.

Fredag avslørte VG at den siktede har jobbet i en anne barnehage og vært fotballtrener i en annen by i Norge. Søndag morgen fortalte politiet til VG at det ikke har kommet frem noe nytt i saken, og at det er lav drift på etterforskningen i pinsen.

Per i dag finnes det ingen sentrale byggeforskrifter som stiller krav til utforming av for eksempel stellerom i barnehagene. Ei heller finnes det nasjonale retningslinjer eller regelverk som tar for seg forebygging av overgrep mot barn i barnehage.

– Store forskjeller fra kommune til kommune

Det er kommunene selv som har ansvaret for å utarbeide retningslinjer, så vel som å føre tilsyn med barnehagene.

FRUSTRERT: Visedirektør Jørn-Tommy Schjelderup i Private Barnehagers Landsforbund sier de har etterlyst nasjonale retningslinjer i snart ti år. Foto:,

Private Barnehagers Landsforbund har ved flere anledninger etterlyst nasjonale retningslinjer.

– Fordi man ikke har nasjonale retningslinjer er det store forskjeller fra kommune til kommune når det gjelder krav som stilles. Hver kommune er også i praksis barnehagemyndighet og barnehagetilsyn, samtidig som de driver egne barnehager. Dette er et problem, noe vi har påpekt gjennom snart ti år, sier visedirektør Jørn-Tommy Schjelderup.

LES OGSÅ:Har funnet bilder av barn i seksualiserte posisjoner

VG har vært i kontakt med flere av landets største kommuner og spurt om hvordan retningslinjer man har for forebygging av overgrep mot barn i barnehagen.

Svarene deres viser at retningslinjer og krav er ulike fra kommune til kommune.

SLIK GJØR DE DET I STORBYENE - SE OVERSIKTEN NEDERST I SAKEN

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) bekrefter at det ikke finnes nasjonale retningslinjer for forebygging av overgrep mot barn i barnehagen.

– Det finnes regler for at man skal ha trygge og gode barnehager, men det eneste som finnes når det gjelder overgrep mot barn er en veileder som barnehagene kan bruke, utgitt av departementet, sier Isaksen til VG.

– For tidlig å si

Kunnskapsministeren mener det er for tidlig å si om man med et nasjonalt regelverk og retningslinjer kunne ha avdekket overgrepene i Tromsø tidligere.

FOR TIDLIG: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) mener det er for tidlig å si om man med et nasjonalt regelverk og retningslinjer kunne ha avdekket overgrepene i Tromsø tidligere. Foto:Petter Emil Wikøren,VG

– Vi er nødt til å vente på at etterforskningen er ferdig. Samtidig kan man ikke etter en slik sak la være å se etter ting som kunne vært gjort annerledes og spørre seg om man trenger et strengere regelverk.

– Trenger vi et strengere regelverk?

– Ja, det kan hende vi trenger det. Jeg ser ikke bort fra at vi kan trenge nasjonale retningslinjer, men ofte er det ikke retningslinjene som er det viktigste, men heller det å sikre at forebygging gjøres, sier Røe Isaksen.

LES OGSÅ: Snakk med barna om seksuelle overgrep

Han forteller at de har levert en sak til Stortinget om et offentlig tilsyn av barnehagene, foretatt av staten via fylkesmannen.

– Det fremmet vi for mange måneder siden, og har ikke noe med denne saken å gjøre, sier Isaksen.

– Er det akseptabelt at forskjellene er så store mellom kommunene?

– I utgangspunktet har kommunene et stort ansvar for barnehagene sine, og det samme har barnehageeierne. Men som nevnt, det kan hende vi trenger nasjonale retningslinjer om det viser seg at det er svikt i systemet.

Slik gjør de det i Oslo

I Oslo kommune har de i lys av overgrepssaken i Tromsø diskutert sine retningslinjer og krav.

– Vi mener de er godt implementerte i barnehagene og føler oss trygge på at vi har gode rutiner, sier byråd for kunnskap og utdanning i Oslo kommune, Anniken Hauglie.

INNSYN: I Oslo kommune krever de at alle nye barnehager og barnehager som rehabiliteres, utformes slik at man har innsyn til blant annet stellerom, opplyser byråd for kunnskap og utdanning i Oslo kommune, Anniken Hauglie. Foto:Frode Hansen,VG

Hun forteller at de krever politiattest av alle ansatte, også vikarer. Det samme gjør Trondheim, Stavanger og Tromsø og Bergen.

– I fjor sommer tilbød vi videregående-elever sommerjobb i barnehager. Også de måtte ha attest. Men en politiattest sier ikke alt, kun om man tidligere er dømt. Derfor kan man ikke hvile seg på en plettfri vandel i en attest, sier Hauglie.

Oslo kommune har også retningslinjer for hvordan man skal gå frem ved mistanke, som siste ble revidert i 2013.

– I tillegg stiller vi krav til at alle våre nye barnehager og gamle barnehager som rehabiliteres, skal ha stellerom med innsyn. Det er en del av standardprogrammet vårt. Vi har også fått på plass en standard for samarbeid mellom barnevern og barnehager for å sikre klare rutiner når ansatte føler en uro for barn.

– Man kan diskutere nasjonale retningslinjer, men som barnehageeier kan man aldri fraskrive seg ansvaret man har som eier. For vår del er det ikke behov for nasjonale retningslinjer, men det kan jo være at enkelte kommuner har behov for det, sier Hauglie.

Slik gjør de det i Bergen

I Bergen har ansatte fra alle byens barnehager fått tilbud om kurs for å forebygge overgrep.

TROR PÅ KURSING: Marianne Boge, seksjonssjef for barnehager i Bergen kommune. Foto:Privat,

– Vi har vært svært opptatt av denne problemstillingen gjennom mange år. Det har vært viktig for oss å heve kompetansen til de ansatte, sier Marianne Boge, seksjonssjef for barnehager i Bergen kommune til VG.

Tilbudet om kurs gikk ut til både private og kommunale barnehager.

– Kurset strakk seg over fire samlinger, i tillegg til arbeid mellom samlingene, sier Boge.

Som de fleste andre store kommunene, krever Bergen politiattest av barnehageansatte - et krav som følges opp med jevnlige tilsyn.

– Vi jobber også med å bygge opp konsultasjonsteam i hver enkelt bydel. Det er team som består av både barnevern, helsepersonell, pp-tjenesten og andre relevante. Dette er team barnehagene kan kontakte ved behov, sier Boge.

I Bergen finnes det ikke felles retningslinjer for hva ansatte skal gjøre og ikke gjøre.

– Men vi er opptatt av at hver enkelt barnehage skal ha høy bevissthet og egne regler som er tilpasset den enkelte barnehagen, sier Boge.

Slik gjør de det i Trondheim

Trondheim kommune skal i juni holde et møte for å gjennomgå sine retningslinjer.

– Da skal vi diskutere om vår oppfølging i slike saker kan forbedres. Vi ser at det er et behov for å forebygge overgrep mot barn i barnehager, sier seniorrådgiver i Trondheim kommune, Ragnhild Granskogen.

Kommunen har krav om at nye bygg utformes åpent, blant annet med innsyn inn til stellerom. Prosjekteringsanvisningen for barnehager setter krav til høytsittende vindu i vegg eller dør inn til stellerom i voksenhøyde, ifølge Granskogen.

Fotball-leder:– Håper det ikke har skjedd noe

Videre forteller hun at de har klare retningslinjer for hvordan ansatte skal forholde seg når de får mistanke eller får melding om mistanke om overgrep, og at de griper fatt i eventuelle bekymringsmeldinger umiddelbart. Om ingen andre anmelder, vurderer de selv å gjøre det, om saken tilsier det.

De har ingen regel som sier at man aldri skal være alene med et barn.

– Vårt ansvar er først og fremst å beskytte barna, men vi skal også beskytte ansatte mot mistanke. Vi har hatt tilfeller hvor ansatte har blitt beskyldt uten hold for det, og derfor er det viktig å beskytte begge parter. Men når det er sagt, så agerer vi alltid for å beskytte barnet i første omgang.

Slik gjør de det i Stavanger

Barnehagesjef i Stavanger kommune, Monica Buvig Stenseth sier de har godt fokus på forebygging av overgrep mot barn i barnehager.

GODE RUTINER: Barnehagesjef i Stavanger kommune, Monica Buvig Stenseth sier at de har et godt fokus på forebygging. Foto:,Stavanger kommune

– Vi har et eget rundskriv som omhandler rutiner ved mistanke om seksuelle overgrep og krenkende atferd mot barn i barnehager, skoler, barne- og avlastningsboliger, og barne- og ungdomstiltak, sier Stenseth til VG.

Hun forteller at kommunen som en del av sin kvalitetsplattform også har satt i system at alle ansatte skal ha basiskompetanse innen bekymringsarbeid knyttet til vold, overgrep og omsorgssvikt.

– Det betyr at alle ansatte kurses i forhold til å forebygge og det kunne vite hva en skal se etter i slike saker. Kursing er obligatorisk for alle ansatte i kommunale barnehager, og tilbys til alle i private barnehager.

Hun trekker frem at kommunen har et såkalt konsultasjonsteam, et tverrfaglig sammensatt team, hvor de ulike etatene tilbyr veiledning og oppfølging i enkeltsaker. Stenseth vurderer rutinene deres som gode.

– Stavanger kommune stiller også krav til at det ved nybygg og ved renovering av bygg skal være innsyn i voksenhøyde til stellerom. Vi har ingen krav til bemanningsnorm utover lovkrav til pedagogisk bemanning som tilsier at ansatte ikke kan være alene med barn i barnehagen.

Slik gjør de det i Tromsø

Kommunaldirektør for utdanning i Tromsø kommune, Svein Arne Johansen sier de pålegger sine barnehager å gjennomføre det de kaller for en risiko- og sikkerhetsanalyse.

– Her går man gjennom barnehagen og undersøker diverse ting, blant annet hvordan bygg er utformet. En del av dette innebærer også overgrep og er en rutine vi har hatt i flere år. Vi har også pålagt å gjennomføre sikkerhetskurs for barns sikkerhet i barnehagen, både fysisk og psykisk sikkerhet.

Han forteller at de ikke stiller noen krav til at barnehager bygges med innsyn til for eksempel stellerom.

– De fleste barnehager bygges imidlertid veldig transparente, med mye glass. Det har med flere ting å gjøre, og ikke bare overgrep.

Frank Abrahamsen er driftssjef for byggforvaltningen i Tromsø, og sier de har fått flere henvendelser fra enkelte barnehagen om fysisk utforming av barnehagebygget.

– Vi har fått pålegg av barnehageledelser om å lage små vinduer for eksempel inn til stellerom.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder