MUGGFARE: Dette er Gilde-pinnekjøtt fra partiet som ble trukket fra butikker over hele landet på grunn av mugg. Foto: Kenneth Stensrud Foto:Kenneth Stensrud,Kenneth Stensrud

Mattilsynet reagerer mot kjøttgigant: Fant mugg - solgte pinnekjøtt uten tillatelse

Varslet ikke myndighetene om mugg-funn

BERGEN (VG) Etter å ha oppdaget mugg på
pinnekjøtt-partiet, opplyste produsenten Nortura til Mattilsynet at alt kjøttet var destruert. Men kjøtt-giganten solgte et stort parti videre til sine egne medlemmer.

ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

– Kjøtt som er trukket tilbake fra markedet på grunn av mugg skal i utgangspunktet behandles som et helsefarlig produkt. Det kan ikke selges videre uten tillatelse fra Mattilsynet, sier distriktssjef Ingrid Reitan ved Mattilsynets avdeling på Tynset til VG.

Til sammen 220 tonn pinnekjøtt av merket Gilde ble trukket tilbake fra markedet etter at det ble funnet mugg på kjøttet i desember i fjor.

Distriktssjefen sier at Nortura ikke varslet tilsynsmyndigheten om mugg-funnet, noe som ifølge Reitan er et brudd på varslingsplikten.

– Vi fikk kunnskap om saken via media, sier Reitan.

Av de 220 tonnene som ble trukket tilbake fra markedet, ble 20 tonn returnert fra butikkene, mens resten ble destruert av butikkene selv, opplyser informasjonsdirektør Elin Ytterdahl Tohje i Nortura til VG.

Kjøttet som ble returnert ble tilbudt Norturas medlemmer, som er de rundt 18.000 norske egg- og kjøttprodusentene som eier samvirkeselskapet.

Mesteparten solgt

– Av de 20 tonnene, ble mesteparten – kjøtt som ikke hadde kvalitetsavvik – lagt ut til salgs for våre medlemmer, bekrefter informasjonsdirektøren.

Dette var inntil tirsdag denne uken – da VG la Norturas redegjørelse frem for distriktssjef Ingrid Reitan - helt ukjent for Mattilsynet.

– Hvordan ser Mattilsynet på at pinnekjøttet ble solgt, uten at tilsynet var kjent med det?

– Det ligger i varslingsplikten at hvis man vurderer å selge varer som er trukket tilbake fra markedet på grunn av mulig helsefare, så bør Mattilsynet varsles. Vi vil følge opp dette i det videre tilsynsarbeidet med Nortura, sier Reitan.

Reitan sier at Nortura sin avdeling på Tynset i mars bekreftet overfor Mattilsynet at de hadde destruert alt pinnekjøttet som ble trukket tilbake fra markedet før jul i fjor, og at det var iverksatt tiltak for å hindre gjentagelse.

I en tilsynsrapport etter et uvarslet tilsyn på produksjonsanlegget 19. mars, heter det:

– Det ble tidligere stilt spørsmål om virksomheten kunne ta inn igjen poser med pinnekjøtt for å pakke de om. De besluttet selv å ikke gjøre dette, og alt pinnekjøttet som ble trukket tilbake ble destruert, heter det i rapporten.

Elin Ytterdahl Tohje sier dette om prosessen for å skille pinnekjøttet som skulle destrueres fra det som kunne selges.

Fagfolk foretok sortering

– Av de 20 tonnene vi fikk i retur, foretok våre fagfolk en sortering. De så etter to tegn på kvalitetsavvik; det ene var fukt på innsiden av posene, det andre var synlig mugg, sier Tohje.

– De pinnekjøttpakkene som ikke bar synlig preg av å inneholde kjøtt med kvalitetsavvik, ble lagt ut til salgs i våre medlemsbutikker – merket med at de var fra det aktuelle pinnekjøttpartiet som ble trukket tilbake fra dagligvarebutikkene. Sorteringen foregikk på Norturas ekspedisjoner.

Tohje understreker at det i denne saken ble tatt beslutninger på to nivåer, og at Nortura sentralt besluttet å forsøke å omsette dette i samvirkets medlemsbutikker i den grad det var mulig, for å unngå at førsteklasses mat måtte kastes.

– Dette ble lagt ut i våre medlemsbutikker, for ansatte og bønder, etter en grundig kvalitetskontroll av hver enkelt pakke. Dette for å forsikre oss om kjøttet var helt som det skulle. På Tynset har de ingen medlemsbutikk, så det var derfor praktiske grunner til at det ble destruert her.

Måtte lete etter feilen

Grunnen til at Tynset fikk en del pinnekjøtt i retur, var for å lete etter feilen som hadde forårsaket muggen, sier Tohje.

– Ved Nortura Tynset ble det ikke pakket om eller solgt noen produkter. Det ble heller ikke pakket om pinnekjøtt noen andre steder hos oss. De ble solgt som de var – etter en grundig sjekk av hver enkelt pakke.

De 220 tonnene med pinnekjøtt hadde en omsetningsverdi på 35,8 millioner kroner. Informasjonsdirektøren fremholder at de i Nortura er opptatt av at vi kaster minst mulig mat.

– Når det gjelder det aktuelle partiet med pinnekjøtt, så var det snakk om at det var det om lag to prosent av det fulle partiet som mest sannsynlig hadde kvalitetsavvik. Fordi det var tett opp mot jul og vi ikke ønsket at folk skulle oppleve å åpne en pose med muggent kjøtt på julaften, så valgte vi å trekke tilbake hele partiet.

Reitan sier at det ikke er noe klart forbud mot å ta inn igjen pakninger som har vært ute hos detaljist for ompakking, men at det er mange utfordringer knyttet til dette.

Virksomhetenes ansvar

– Det er virksomhetenes ansvar å gjøre vurdering av sine produkter, og fatte beslutninger i samsvar med regelverket slik at en sikrer helsemessig trygg mat. Mattilsynet fører tilsyn med dette.

Ifølge Reitan tok Nortura på et tidlig tidspunkt opp spørsmålet om de kunne pakke om pinnekjøtt som ble sendt tilbake fra butikkene.

Reitan sier at anlegget fikk klarering til å ta inn igjen eventuell returvare for vurdering av helsemessig status og salg av helsemessig trygge produkter, etter å ha forelagt Mattilsynet dokumentasjon på hvordan dette skulle gjøres.

Reitan sier Mattilsynet aldri fikk noen henvendelse fra Nortura om dette.

– Vi fikk melding om at alt var destruert, og det er dette vi har forholdt oss til.

Av tilsynsrapporten til Mattilsynet fremgår det at fabrikksjefen ved Nortura-anlegget på Tynset mente at muggveksten ikke kunne være helseskadelig. dette avvises bestemt av Mattilsynet.

Kan danne giftstoff

– Mattilsynet er av den oppfatning at man ikke kan si at muggvekst i produkter kun er et kvalitetsproblem og ikke er helseskadelig. Det finnes muggarter som kan danne giftstoff som kan være sykdomsfremkallende. Og ved mistanke om fare for helseskadelige næringsmidler, skal tilsynsmyndigheten varsles, slås det fast i tilsynsrapporten.

Informasjonsdirektør Elin Ytterdahl Tohje sier dette om hvorfor Nortura ikke varslet om saken.

– Vi anså forekomsten av mugg som et kvalitetsavvik, ikke som et mattrygghetsproblem. Derfor ble saken håndtert av Nortura sentralt som en tilbaketrekking av varer. En slik tilbaketrekking er ikke varslingspliktig.

Thoje sier at dette var produkter det ikke var noe galt med og at Nortura derfor ikke så noen grunner til at pinnekjøttet ikke kunne selges i medlemsbutikkene så lenge de ikke ble pakket om og det ble informert om at produktene var fra gjeldende parti.

– Om Mattilsynet mener vi burde innhente tillatelse, så tar vi selvfølgelig dette til etterretning.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder