LØSLATES: Høyesterett avgjorde torsdag at Kjell Alrich Schumann kan prøveløslates. 48-åringen er dømt for Nokas-ranet og drapet på politimannen Arne Sigve Klungland. Her avbildet da han begjærte seg løslatt i tingretten .

LØSLATES: Høyesterett avgjorde torsdag at Kjell Alrich Schumann kan prøveløslates. 48-åringen er dømt for Nokas-ranet og drapet på politimannen Arne Sigve Klungland. Her avbildet da han begjærte seg løslatt i tingretten . Foto:Geir Otto Johansen,VG

Nokas-ranerne Schumann og Betew løslates

Høyesterett har bestemt at Nokas-dømte Kjell Alrich Schumann  og Metkel Negassie Betew skal løslates fra forvaring.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Schumann (48) og Metkel Betew (35) var de to eneste som ble dømt til forvaring etter Nokas-ranet i Stavanger for ti år siden. Begge fikk 16 år med en minstetid på 10 år, og begge ba seg prøveløslatt etter at minstetiden var sonet.

Høyesterett avgjorde torsdag at det ikke lenger er nærliggende gjentagelsesfare for noen av de to, og at vilkåret for forsvarlig forvaring ikke er oppfylt.

Etter avgjørelsen møtte VG Schumann ved et hestesportssenter der han i Trondheim kretsfengsels regi steller hester og rir.

– Jeg er er veldig glad for Høyesteretts avgjørelse, sier 48-åringen som ikke ønsker å kommentere saken ytterligere.

– Han er naturlig nok svært god fornøyd med avgjørelsen og at han har fått medhold. Nå kan han endelig gjøre seg ferdig med Nokas-saken og trekker seg tilbake, sier Schumanns forsvarer Fredrik Brodwall til VG.

Det var NRK som først meldte om løslatelsene.

Nei i lagmannsretten

Eidsivating lagmannsrett sa i juni i år nei til prøveløslatelse av Schumann.

Høyesterett har i sin vurdering blant annet lagt vekt på at 48-åringen har benyttet forvaringstiden til å ta utdanning og at han « ved jevnlig kontakt med psykolog hadde tatt skritt for å bearbeide sider ved sin personlighet som kan ha sammenheng med hans tidligere kriminelle virksomhet».

I en risikovurdering gjort av en psykolog i fengselet i juli 2014 ble det konkludert med at risikoen for at Schumann skal begå nye voldshandlinger er lav til moderat, heter det i dommen.

I Betews tilfelle har Høyesterett lagt vekt på at det har skjedd en vesentlig forbedring i hans situasjon og innstilling. Ifølge dommen skal han blant annet ha fullført videregående skole og tatt flere universitetseksamener i sosiologi. Det blir også ansett som positivt at han ikke har rusproblemer og at han har god støtte fra familien.

LØSLATES: Nokas-dømte Metkel Betew har ifølge dommen brukt forvaringstiden til å fullføre videregående skole og ta sosiologifag på universitetsnivå. Foto:Trond Solberg,VG

– Forbrytere som fortsatt er like farlige som da de ble dømt til forvaring kan holdes inne i fengsel på ubestemt tid. Det var rettstilstanden før og etter denne dommen. Det som nå er avklart er hvem som har begrunnelsesplikten for at den innsatte skal holdes tilbake. Det er ikke den innsatte, men fengselet. Og i dommen er det fastslått hvilken begrunnelsesplikt staten har og hvilket nivå den skal ligge på. Den testen av begrunnelsesplikten har ikke fengselet overholdt i saken mot min klient, sier Betews forsvarer Marius Oscar Dietrichson til VG.

Forsvareren opplyser at alle innsatte som prøveløslates på ordre fra domstolen slipper ut innen en fastsatt frist. I denne konkrete saken er fristen satt til 1. desember, men Betew vil trolig slippe ut en god stund før den tid.

– Han er svært tilfreds med å fortsette studiene sine i et liv i frihet. Han er ferdig med sin kriminelle fortid, sier Dietrichson.

– Har han kontakt med kriminelle nå?

– Han har hatt kontakt med kriminelle i fengsel, men der er det bare kriminelle. Han har ikke hatt kontakt med noen kriminelle utenfor murene, bortsett fra kona til en av de andre ranerne – men det opphørte for lenge siden, svarer forsvareren.

Tidligere dømt

Schumann var aktiv i forberedelsene til ranet ved blant annet å kjøre opp fluktrutene og lete etter ransbase. Under ranet var han sjåfør og vakt utenfor tellesentralen hvor han skjøt og drepte politiførstebetjent Arne Sigve Klungland.

48-åringen var tidligere innehaver av en klesbutikk og trailersjåfør. Før Nokas-ranet var han allerede domfelt åtte ganger for blant annet våpenheleri, ulovlig våpenbesittelse, grove tyverier og norgeshistoriens største postran.

Betews rolle under ranet var inne i tellesentralen som pengeplukker. Han var straffedømt fem ganger tidligere, blant annet for grove ran og forsøk på grovt ran.

Totalt er 15 menn dømt for å ha vært med på eller å ha medvirket til ranet, som er norgeshistoriens største. 10 av de dømte er allerede løslatt eller prøveløslatt. Ranerne fikk med seg 57,4 millioner.

Hovedmannen David Toska ble dømt til 18 år fengsel, og kan først søke om prøveløslatelse i 2016.

Erling Havnå fikk 16 år, og kan også søke om prøveløslatelse i 2016, men han har tidligere uttalt at det ikke er noe han ønsker.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder