MATTEANGST: Fortsatt er det mange elever i norsk skole som sliter med å mestre matematikk, viser de foreløpige eksamensresultatene fra i vår. Foto: Tegning:Randi Matland,VG

Over halvparten strøk i matematikk i Finnmark

... ingen stor grunn til å feire i andre fylker heller

I to mattefag i videregående har elever i Finnmark et snitt som ligger under karakteren 2. Over halvparten av elevene strøk i faget. Men elevene i resten av landet sliter også betydelig med tallene.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Karakternivået er fremdeles lavere i flere av matematikkfagene sammenlignet med andre fag, viser de foreløpige eksamenskarakterene, som ble publisert torsdag.

Andelen som får karakteren 1 eller 2 er særlig høy i de praktiske matematikkfagene. Her får over 50 prosent av elevene karakteren 1 eller 2.

– Det bekymrer oss at matematikkresultatene de siste årene er blitt svakere. Sammen med Matematikksenteret evaluerer vi nå utvalgte matematikkeksamener med tanke på arbeidsmengde og vanskelighetsgrad. Rapporten får vi til høsten, sier Sissel Skillinghaug, avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet.

Les også: Karakterpresset gjør oss syke

Det er de to fagene matematikk 2py og matematikk S1 som har bydd på størst utfordringer for avgangselevene i videregående.

Utdanningsdirektør i Finnmark, Lisbeth Isaksen sier til Utdanningsnytt at hun er svært lite glad for resultatet.

Henger etter

– En rapport fra et par år tilbake konkluderte med at den viktigste årsaken til stryk og frafall i videregående var mangler i kunnskapen fra barneskolen. Siden har vi jobbet systematisk med det. 217 lærere går nå ut i videreutdanning, det er vi svært glade for. Men problemet er komplekst og krever tiltak på flere områder. Vi må gå bredt ut, sier Isaksen til Utdanningsforbundets blad.

I videregående er det ellers generelt små endringer i snittkarakterene i de ulike fagene sammenlignet med tilsvarende tall i fjor. Snittkarakteren har endret seg mest i samfunnsøkonomi. Her går snittet opp med 0,4 karakterpoeng fra i fjor, viser tallene fra Utdanningsdirektoratet.

Les også:Her fikk elevene 85 seksere

Små endringer i grunnskolen

I grunnskolen endrer snittkarakteren på eksamen seg lite fra i fjor. Snittkarakteren går ned med 0,1 karakterpoeng i matematikk.

I engelsk, norsk hovedmål og sidemål er snittkarakterene de samme som i fjor. Andelen av elevene som får karakteren 1 eller 2 varierer mye mellom fagene. I engelsk og norsk hovedmål får 12–14 prosent av elevene karakteren 1 eller 2.

Tilsvarende tall for norsk sidemål er 28 prosent, mens 42 prosent av elevene får karakteren 1 eller 2 i matematikk. Rundt 2000 elever tok eksamen i norsk for de med fritak for sidemål. 57 prosent av disse fikk karakteren 1 eller 2.

Jentene får i snitt høyere karakterer enn guttene til eksamen. Forskjellen i prestasjoner mellom jenter og gutter er størst i norsk og minst i matematikk.

Den foreløpige karakterstatistikken inneholder ikke resultater etter klagebehandlingen. Gjennomsnittskarakterer for fylker beregnet for færre enn ti elever publiseres ikke.

I løpet av høsten kommer de endelige resultatene på skole- og kommunenivå på Utdanningsdiurektoratets nettsted Skoleporten.

Nettstedet var delvis nede torsdag på grunn av teknisk omlegging.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder