TUSENVIS MOBBES: I fjorårets Elevundersøkelse svarte omtrent 17.000 elever at de blir mobbet to-tre ganger eller mer. Foto:Jan Haas,NTB scanpix

VG-lesere: Slik kan vi bekjempe mobbing

... og slik reagerer kunnskapsministeren

Årvåkne foreldre, egne mobbeteam og samarbeid med skolens kuleste elever. Her er lesernes råd om hvordan vi kan bli kvitt mobbing.

ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

Samtidig som VG publiserte historien om Odin Olsen Andersgård, spurte vi leserne om hva man kan gjøre for å få slutt på mobbing. Søndag kveld har mer enn 130 personer kommet med sine innspill.

Mange av dem har selv kjent på kroppen hvilke konsekvenser mobbing kan få – enten ved at de har opplevd det selv, eller ved at barna deres har blitt mobbet.

Her er noen av forslagene som har kommet inn i protokollen på vg.no:

** Foreldre og voksne må gå foran som gode eksempler

« Man kan ikke sitte hjemme å prate nedsettende om andre, det er ofte slik det begynner!», skriver Rune fra Akershus.

«Det holder ikke med en-to samtaler i året, samtalen må tas oftere, barn glemmer lett, og trenger stadige påminnelser om hva deres handlinger kan få for konsekvenser. », skriver M.S. Berg (33).

** Foreldre må innse at deres egne barn kan være mobbere

« Foreldre med barn som mobber tror ikke at deres barn kan gjøre disse vonde handlingene eller si disse stygge ordene, eller bare ignorerer andre (…) de må innse at de kanskje har et barn som påfører dette ene barnet smerte, s kriver Isabel (41) fra Hordaland.

** Strengere reaksjoner mot mobberne

Flere mener mobberne, og ikke mobbeofrene, må bytte skole når mobbingen ikke avtar. Mange mener også at mobberne må kjenne konsekvensene på kroppen:

«Når jeg gikk på ungdomsskolen, kunne vi gjøre nærmest hva vi ville. Jeg sendte raketter etter 8 ende klassingene på ungdomsskolen, og fikk tilsnakk og en oppførselsanmerking. Seriøst – en anmerkning. Jeg burde blitt utvist for slik oppførsel, men jeg fikk ingenting. », skriver Ronnie (29).

** Skolene må i større grad ansvarliggjøres

«I bedrifter er dagl.leder personlig ansvarlig for HMS og at skatten til ansatte blir betalt. Jeg tror at det eneste som hjelper, er at man stiller skole ledelsen personlig ansvarlig for skolemiljøet og mobbing.», skriver Hans (47) fra Troms.

Hvordan kan vi få slutt på mobbing? Gi dine innspill her!

«Rektorer som ikke gjør jobben sin bør få sparken. Krav til rektor og jobben vedkommende gjør burde være mer tydelig og følges opp av offentlige myndigheter.», skriver Lektoren (53)

** Samarbeid med de kule elevene på skolen

«Jeg tror det er viktig at foreldre og lærere bevisstgjør de populære elevene, de som har en "tilhengerskare", de som gjerne er rollemodeller. De er gjerne ikke med på å mobbe, men de er en ressurs. Ved at de gidder å bry seg, få med en gjeng, ta tak i mobberne og konfrontere dem, spørre dem hvorfor de holder på sånn, om vedkommende har gjort dem noe, osv. blir antagelig mobberne svar skyldig, og det kan kjennes litt flaut.», skriver Siri (54) fra Aust-Agder.

** Egne mobbeteam i kommunene

«Synes at kommunen skal ha egne team med kompetente og kvalifiserte personer. Politiet med forebyggende enhet må være med i team. Skolens rolle er viktig, men sitter ofte med lite relevant kompetanse, min erfaring!, skriver Didelido (40) fra Vest-Agder.

** Bedre mobbeundervisning i skolen

– Åpen for alle ideer

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) takker for innspillene.

– Jeg synes det er veldig bra hvis den tragiske saken om Odin, som har berørt både små og store i hele Norge, kan føre til at vi får ny giv og fornyet innsats mot mobbing. Historien har skapt et stort engasjement. Hvis vi får dratt det engasjementet ut i hverdagen slik at det er der også om et halvt år, så mener jeg vi har klart noe viktig, sier Røe Isaksen.

– Vi skal gå gjennom hele mobbepolitikken fra a til å, for å se på hva som må bli bedre. Nettopp derfor er jeg veldig åpen for alle ideer og innspill som dette.

– Husker ikke at de er forbilder

Han synes mange av forslagene er både viktige og gode.

– Foreldres og voksnes rolle er ganske avgjørende. Det er lett å tenke på dette som en selvfølge, men når man ser hvordan enkelte foreldre oppfører seg på nettet, er det åpenbart at de ikke husker på at de er forbilder for barn og unge, sier Røe Isaksen, og fortsetter:

– Det er også lett å tenke at den som mobber er en annen enn sitt eget barn. Og selv om det kan være en eller to som står for den direkte mobbingen, kan det være mange som står på sidelinjen og ikke griper inn. Man må gripe inn.

Kunnskapsministeren har sendt på høring et forslag som presiserer at man kan be elever som mobber om å bytte skole. Han sier at han også vurderer å innføre strengere sanksjoner mot kommuner som ikke følger opp mobbeofre.

– Jeg er helt enig i at skolene må ansvarliggjøres. Jeg er skeptisk til å dele opp elever i kule og ikke-kule, men hvis man mener at elever som nyter respekt skal ta ekstra ansvar, så mener jeg det er en god innfallsvinkel.

– For lite bevisste

Også pedagog og høgskolelektor Ingrid Grimsmo Jørgensen stiller seg positiv til forslagene. Hun mener det er spesielt viktig å fokusere på foreldres ansvar som rollemodeller.

– Man tenker gjerne at venner og popstjerner er de største forbildene for barn, men det er ikke sant – det er foreldrene. Vi er for lite bevisste på at barn har ører og øyne når de er sammen med oss. Foreldre er barnas store helter. Mange foreldre snakker negativt om andre, krangler med ektefellen og baksnakker naboen som ikke kutter hekken sin, uten å tenke på at barna er tilstede.

Hun er imidlertid uenig i forslaget om å straffe mobberne hardere:

– Barn som mobber andre barn trenger å lære sosialt akseptable væremåter i samspill med andre barn. Man må tilrettelegge for læring, og det gjør man ikke ved å bruke straff som virkemiddel. Og jeg tror ikke barn som sliter med samspillet med andre, blir flinkere til det ved å begynne på en annen skole.

– Må trekke inn foreldre

Grimsmo Jørgensen får støtte i det fra leder i Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG), Elisabeth S. Gundersen.

– Man skal selvfølgelig være helt tydelig på at mobbeoppførsel ikke er akseptert, men jeg mener at det forebyggende arbeidet er viktigere enn reaksjonen i etterkant, sier Gundersen.

Gundersen mener det er naturlig at mange går i forsvar når de får høre at sine egne barn mobber.

– Det er helt naturlig, for man kjenner ikke igjen sine egne barn. Men vi må huske at egne barn kan være annerledes sammen med andre barn enn hva de er hjemme. Da må man være villig til å gå i dialog og finne ut hva som skjer og hvordan man kan stoppe det, sier Gundersen.

Hun er opptatt av at skolen i større grad må involvere foreldrene i mobbeundervisningen.

– Jeg tror mange skoler bruker en del tid på mobbing allerede i dag, kanskje spesielt i barneskolen. Det vi savner er at skolene blir flinkere til å trekke foreldrene inn i det. Foreldrene må involveres i mobbearbeidet. Som organ er vi i FUG veldig skeptiske til at skolen skal ta hele ansvaret alene, de må bli mye flinkere til å involvere foreldrene.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder