GLAD: Annett Berntsberg Eck er svært glad for det som kom frem i Stortinget i dag. Hun opplevde selv at saken hennes var foreldet da hun skulle anmelde en voldtekt hun ble utsatt for som seksåring. Her sammen med daværende Høyre-representant Andre Oktay Dahl i 2012. Foto: Karin Beate Nøsterud

Foreldelsesfristen skal bort

Annett Berntsberg Eck ble voldtatt da hun var seks. Foreldelsesfristen gjør at gjerningsmannen aldri vil bli straffet. I dag roste flere Stortingspolitikere hennes mot, og et klart flertall er enige: fristen må bort.

  • Ingrid Hvidsten
  • Mathias Jørgensen
  • Silje Fjeldstad

Artikkelen er over seks år gammel

- Jeg vil bare si gratulerer til hele Norge, sier en tydelig rørt Annett Berntsberg Eck, til VG utenfor Stortingssalen. Eck har tidligere stått frem og fortalt sin sterke historie om da hun ble voldtatt som seksåring i VG.

Da hun endelig mannet seg opp til å anmelde forholdet var det gått 35 år. Saken var foreldet.

Historien inspirerte politikerne

I dag kom det frem at Stortinget vil endre loven. Selve endringen vil skje etter at Justisdepartementet utarbeider et forslag til lovendring, som igjen Stortinget må vedta. Men etter debatten i Stortinget i dag ble det klart at det er en tverrpolitisk vilje til å endre den mye omstridte loven.

LES SAKEN PÅ VG+: Annett (6) ble voldtatt - saken foreldet.

- Du har din lille plass i norsk politikk, sier Bård Vegar Solhjell (SV) etter debatten og gav Eck en klem. Han berømmet hennes modighet fra talerstolen der han i likhet med flere andre politikere frontet en lovendring av foreldelsesfristen for drap og grove overgrep.

VIKTIG SAK: Justisminister Anders Anundsen (Frp) er fornøyd med at Stortinget viser enighet om å fjerne foreldelsesfristen for drap og grove overgrep. Foto: Eik, Robert S.

- Dette er veldig viktig fordi det er alvorlige forbrytelser, og jo lenger tid det går jo flere er det som blir foreldet, sier Justisminister Anders Anundsen (Frp).

- Derfor er det viktig å ha trykk på fremdriften her og jeg er veldig fornøyd med at Stortinget nå også viser en veldig sterk handlekraft, og gir regjeringen en klar marsordre. Vi skal fremme lovproposisjonen nå i forbindelse med revidert (budsjett jorun.anm), sier han.

Roste offer fra talerstolen

Med unntak av Venstre, fremsa politikerne fra Stortingets talerstol det samme budskapet torsdag: Fristen må bort. Bård Vegar Solhjell (SV) påpekte likevel at politikerne har fått ny innsikt i problemet gjennom historier som har kommet frem den siste tiden.

TAKKET ANNETT ECK: Bård Vegar Solhjell trakk frem Anett Berntsberg Eck sin historie fra talerstolen torsdag, og uttalte etterpå at hun har en liten del i norsk politikk. Foto: Hansen, Frode

- Det var ikke vi som satt her som fikk frem viktigheten. Det var sånne som gikk ut med sine historier. Sånne som Annett Berntsberg Eck, sier han fra talerstolen.

På tilhørerbenken satt en tydelig rørt Anett tilbake, og tørket forsiktig tårer med et lommetørkle. Anett var seks år da hun ble voldtatt. Da hun enderlig klarte å anmelde saken var det gått 35 år, og saken var foreldet.

- Det var et hardt slag å få den beskjeden,har Annett tidligere fortalt til VG.

- Vi har oppdaget nye ting i samfunnet, og ser nødvendigheten av en lovendring på grunn av historier som denne, sier Solhjell.

- Når du sitter på Stortinget og hører navnet i en sånn debatt som dette der de snakker om lovendring, det er ikke hverdagskost, sier en berørt Eck etter debatten.

- Det var overraskende og sterkt. Å høre navnet mitt. Da ble jeg rett og slett litt tatt på senga, sier hun.

Vil lande endringen raskt

- Vi skal prøve å få landet dette i Stortinget før sommeren slik at det kan tre i kraft raskt, sier Justisminister Anders Anundsen (Frp).

Forslaget kom fra Krf, og var på oppheving av foreldelsesfrist i straffesaker vedrørende incest-, voldtekts- og drapssaker. De aktuelle lovene er straffelovens paragraf 192 første ledd, 195, 196 og 233. Dersom en ny lov blir vedtatt skal altså ikke straffeansvaret for overtredelse av disse foreldes.

Påkjenning for ofre

- Når fristen oppheves så vet ofrene at det ikke er noen endelig grense for når overgriperen eller voldsmannen eller drapsmannen kan iretteføres, det betyr at dersom det kommer nye bevis eller at man får nye måter å vurdere bevis kan igangsette en straffeprosess, sier Justisministeren.

- Det viktigste med lovendringen er å sette fokus på overgriperen, han skal ikke føle seg trygg. Videre den ekstra påkjenningen det er å gå å vite at klokken tikker og går for hver dag du ikke sier noen ting, sier Eck.

Fristen har vært oppe for debatt flere ganger, senest i Juni da Frp fremmet et hasteforslag. Grunnen var at fristen for foreldelse knyttet til Therese-saken nærmet seg. Den gangen ble forslaget nedstemt av de sittende regjeringspartiene.

- Det som har endret seg er den politiske holdningen, Frp og andre har hatt sterkt engasjement rundt dette, og nå ser vi en ny rettspolitisk vurdering, sier Anundsen.

- Dere aner ikke hvor mye dette betyr for mange, forteller en glad Eck om lovendringen som nå vil komme.

Endringen virker ikke bakover i tid

Grunnloven stenger for at en lov som endres kan virke bakover i tid. Hensynet er at man ikke skal knytte nye byrder til tidligere handlinger. Det betyr at tidligere overgrep av incest, drap eller grove overgrep som allerede er foreldet- forblir foreldet, selv etter en lovendring. Dette gjelder også Eck sitt tilfelle.

- Jeg er mer eller mindre forsonet med det. Loven sa jeg var for sent ute. Jeg har svelget den. Så får vi heller håpe at ferskere saker blir oppdaget så overgriperen blir konfrontert med det han har gjort, sier hun.

Ikke straff for «ungdomssynd»

Det eneste partiet som var mot endringen på Stortingsdebatten torsdag, var Venstre. Stortingsrepresentant Iselin Nybø trakk frem at foreldelse er et grunnleggende prinsipp i den liberale rettstaten Norge.

- Faren for at tilstrekkelig bevis ikke kan fremlegges øker med tid, og dermed øker faren for justismord, uttalte Iselin Nybø fra talerstolen.

- Videre vil behovet for straff avta med tiden, sier hun. Nybø sa videre at Stortinget ikke kan la media styre Norges straffeprosess, og at ikke man kan straffe enhver «ungdomssynd» så lenge etterpå. Det fikk det til å koke for Åse Michalsen (Frp).

- Jeg har ikke ord. Jeg er både overrasket og forundret over at Venstre kaller dette «ungdomssynd». Drap og Incest er alvorlige kriminelle handlinger, tordnet hun fra talerstolen.

Justisministeren avviser de argumentene Venstre trekker frem.

- De generelle hensyn bak foreldelsesfrister i normale straffesaker er det utfordringer med bevisførsel, ressursbruk og at straffverdigheten kan anses å være lavere jo lenger tid det tar, sier han, og fortsetter;

- Det gjelder jo ikke denne typen forbrytelser og derfor er jeg veldig glad for det vedtaket som kommer til å komme i Stortinget, sier Justisminister Anders Anundsen (Frp) til VG.

- De siste årene er det gjort store teknologiske fremskritt som gir oss mulighet til å finne gjerningspersonen etter lang tid gjennom for eksempel biologiske spor. Da er det avgjørende at det også er mulig å dømme gjerningspersonen, sier Kjell Ingolf Ropstad, ifølge NTB.

Vurderes i hvert tilfelle

- Dette er en dag mange av oss har sett frem til. Vi kunne ikke lenger akseptere at drapsmenn kunne unndra seg ansvar og dom fordi en firkantet 25-årsfrist hadde passert, sier Stortingsrepresentant Peter Christian Frølich (H).

- Nå vil spørsmålet om påtale og dom bli vurdert i hvert enkelt tilfelle. Det er mer fornuftig enn å la alle saker foreldes automatisk etter 25 år, sier han.

- Vi er veldig glade for at nesten alle partier stemmer for dette, og at lovendringen behandles så raskt, sier Peter Christian Frølich.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder