NY LEDELSE: Daglig leder i Stiftelsen Fyrlykta, Morten Nesbakken, utenfor stiftelsens lokaler i Fredrikstad. Foto: Jan Erik Skau Fredrikstad Blad

Fyrlykta får skattekrav på titalls millioner

Skatteetaten mener fosterhjemsstiftelsen Fyrlykta har hatt som mål å tjene penger. Nå krever de at stiftelsen betaler flere titalls millioner i skatt.

 • Maria Mikkelsen

Artikkelen er over to år gammel

I mai skrev VG om Stiftelsen Fyrlykta, som har fått avtaler verdt flere hundre millioner kroner ved å hevde at de er en ideell organisasjon som ikke har som mål å tjene penger. Av samme grunn har stiftelsen sluppet å betale skatt.

Fyrlykta har oppnådd store overskudd. Samtidig har lederne fått høye lønninger, og flere millioner gikk årlig til den tysknorske oppretterens selskaper i Estland.

Les VG-avsløringen: Fosterhjemskongen

I juni mente revisjonsselskapet Deloitte at dette var ulovlig utdeling av midler – altså at deler av overskuddet ble tatt ut i Estland – og at Fyrlykta, under tvil, ikke kunne regnes som en ideell organisasjon.

Nå mener også skattemyndighetene at stiftelsen har seilt under falskt flagg.

Vil klage

I september ga Skatteetaten beskjed om at Fyrlykta må betale skatt for 2016. Det bekrefter fungerende daglig leder Morten Nesbakken.

– Det må legges til at det er en konklusjon stiftelsen er uenig i. Vi vil klage på vedtaket, sier Nesbakken.

Stiftelsens inntekter var i fjor på 163 millioner, en økning på rundt 30 millioner kroner fra året før. Skattesatsen for bedrifter var i fjor 25 prosent.

VGs forside 9. mai.

– I første omgang vil ligningspapirer for 2016 bli innsendt, og så får man avvente Skatteetatens vurdering av dette materialet. Avhengig av utfallet kan man klage, og vinner man ikke frem med klagesaken, kan man prosedere dette rettslig.

Skatteetatens vurdering av hvorvidt en organisasjon skal få skattefritak, gjøres uavhengig av andre instanser. Det er avgjørende hvorvidt man «tar sikte på å oppnå økonomiske fordeler for seg selv eller andre», heter det på Skatteetatens nettsider.

At Fyrlykta tidligere har vært fritatt for å betale skatt, har vært blant Fyrlyktas viktigste argumenter for at den er ideell. Også Bufdir har vist til skattemyndighetenes vurdering.

Fyrlykta-leder etter VG-avsløring: – Ansatte føler seg lurt

Ny ledelse

Deloitte mente også ledelsesstrukturen i stiftelsen var i strid med stiftelsesloven. Ifølge rapporten sto oppretter Peer Salström-Leyh i praksis bak alle beslutninger.

I etterkant har stiftelsen skiftet ut hele styret og de daglige lederne. Handelen med Salström-Leyhs aksjeselskap Elukaar er stanset. Salström-Leyh har trådt ut av ledelsen i både Fyrlykta og paraplyorganisasjonen Interpharus i Tallinn. Stiftelsen har også stanset medlemsavgiften til sistnevnte på opptil 4,6 millioner kroner.

Les mer: Kjøpte reiser fra eget selskap i Estland – tok påslag på 20 prosent

Interpharus har imidlertid opprettet en ny stiftelse som leverer tjenestene som Elukaar tidligere sto for. Stiftelsen vil ikke opplyse hvor mye dette koster.

– Det er for å komme unna problemet med at man tidligere har kjøpt tjenester av et selskap som eies av stifter, sier Nesbakken.

– Omdømmebelastning

Han mener handelen med selskapene i Estland først og fremst er et problem for stiftelsens rykte. Stiftelsen venter fortsatt på utfallet av tilsynssaken som ble åpnet i juni.

– Det er mange måter å betrakte det på. Du kan se på det regnskapsmessig og lovmessig, og du kan se på det omdømmemessig. Vi mener at det har vært fornuftig kjøp av tjenester. Men siden det er fremstilt slik det har blitt, har det blitt en omdømmebelastning.

– Men Deloitte slo fast at handelen med Interpharus og Elukaar var ulovlig utdeling?

– Jeg skal ikke kommentere for mye på gammel historikk. Mitt mandat er å fjerne all tvil om at dette er en ideell stiftelse. Men jeg har lest Deloittes rapport, og de konkluderer under tvil at stiftelsen ikke er ideell.

– Vurderingen av hvorvidt stiftelsen er ideell er gjort under tvil, men de slår fast brudd stiftelsesloven uavhengig av dette?

– De reiser spørsmål.

– Nei, de konkluderer med brudd?

– Det får stå for deres regning. Det er opp til Stiftelsestilsynet å trekke den konklusjonen og ikke Deloitte. Vi ser frem til at rapporten ligger på bordet. Det er ingen tvil om at stiftelsen i dag er godt innenfor stiftelsesloven og er en ideell stiftelse som gjør en veldig bra jobb for de barna som trenger det.

Les også: Bufdir visste allerede i 2016 at Fyrlykta-saken brøt med Stortingets instruks

Nesbakken er leid inn som daglig leder via Interimleder AS for en periode for seks måneder. Han vil ikke opplyse hva han får i lønn.

Øker konas og fetters honorar

Selv om Salström-Leyh er ute av alle formell roller, er kona og fetteren fortsatt medlemmer av rådet, «supervisory board», som har vært stiftelsens øverste organ.

Slik var Peer Salström-Leyhs europeiske fosterhjemsnettverk organisert:

I kraft av å være stiftelsens oppretter, er Salström-Leyh den som utnevner rådsmedlemmene og avgjør størrelsene på honorarene deres.

De fem medlemmene får 100.000 hver, opplyser Nesbakken – noe som er nesten dobbelt så mye som i 2015, da honorarene utgjorde totalt 280.000 kroner.

Ifølge Nesbakken er det imidlertid nå presisert at rådet utelukkende skal ha en rådgivende funksjon og at det er det norske styret som tar alle vesentlige avgjørelser.

– Salström-Leyhs kone og fetter er medlemmer i rådet, noe som ble kritisert av Deloitte. Hva tenker du om det?

– Omdømmemessig kan man se på supervisory board og at sammensetningen kanskje ikke er ideell med tanke på at det er medlemmer som er i familie med stifter. Det er noe Stiftelsestilsynet eventuelt må ta stilling til. Vi må forholde oss til at stiftelsen ifølge vedtektene skal ha et supervisory board.

– Har dere gjort noen vurderinger rundt rådsmedlemmenes honorarer?

– Det ligger utenfor vår myndighet, slik vedtektene er i dag.

– Fordi Peer Salström-Leyh bestemmer det?

– Det er korrekt.

Ansatte har sluttet

Til tross for at avtalen med Bufdir er opphørt, er Fyrlyktas økonomiske situasjon under kontroll, ifølge lederen. Institusjonsdriften er avviklet. Samtidig har ti ansatte sluttet.

–Vi skal aldri igjen komme i den posisjonen vi har kommet i, hverken juridisk eller omdømmemessig. Fyrlykten skal operere innenfor stiftelsesloven, og det er noe vi tar på høyeste alvor, sier Nesbakken.

Les også

 1. Lysbakken: Horne må svare om Fyrlykta-saken

  Audun Lysbakken (SV) reagerer på at Bufdir allerede for snart ett år siden hadde slått fast at Fyrlykta ikke var en…
 2. Bufdir om Fyrlykta-saken i 2016: I strid med Stortingets instruks

  Et dokument som hittil ikke har vært kjent, viser at Bufdir allerede for ti måneder siden fastslo at Fyrlykta ikke var…
 3. Fosterhjemsstiftelsen Fyrlykta skifter ut hele styret

  Styret i stiftelsen Fyrlykta, som stiftelsestilsynet har åpnet tilsynssak mot, har besluttet å rekruttere et helt nytt…
 4. Norsk Fyrlykta-leder: – Det har vært en svært god lønn

  For første gang uttaler en av de norske Fyrlykta-grunnleggerne seg om stormen rundt stiftelsen.
 5. Fyrlykta: Ledelsen kan bli avkrevd millionbeløp

  Fyrlykta har gitt millionlønninger til daglige ledere, og handlet med stifterens eget aksjeselskap.
 6. Stiftelsestilsynet gransker Fyrlykta

  Stiftelsestilsynet har åpnet tilsyn av den private barnevernsstiftelsen Fyrlykta.
 7. Rapport: Fyrlykta har brutt loven

  En ekstern rapport konkluderer med at Fyrlykta har seilt under falskt flagg.
 8. Sparket rådsmedlem og satte inn kona

  Den Bufdir-bestilte rapporten tegner et bilde av en grunnlegger som har hatt all makt, og tatt alle viktige beslutninger…
 9. Fyrlykta: Kjøper reiser fra eget selskap i Estland

  Fosterhjemstiftelsen Fyrlykta har brukt store summer på kjøp av reiser fra grunnleggerens eget selskap i Tallinn.

Flere artikler

 1. Fyrlykta-tilsyn: Millionlønn og beslutningsprosesser i strid med loven

 2. Bufdir gransker ideelle i barnevernet

 3. Stiftelsestilsynet etter VG-avsløring: Åpner tilsynssak mot Misjonen Jesus Leger

 4. Redaksjonelt regnskap VG 2017

 5. Kristian Valen klar for omkamp om trusler mot politiet

Fra andre aviser

 1. Rekordutbetalinger fra landets stiftelser. Men de små sliter.

  Aftenposten
 2. Dronningen åpnet privat museumsbygg ett år etter at eieren ga milliongave til kongelig stiftelse

  Aftenposten
 3. Hit går Tangens veldedige penger: Sponset «Tangen Hall», leirsted, turisthytte og Freuds sofa

  Bergens Tidende

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder