I TOSPANN: Politidirektør Odd Reidar Humlegård og justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) under åpningen av den samlokaliserte nødsentralen i Bodø. Foto: Therese Alice Sanne VG

Samlokalisering: Mangler planer og penger til 7 av 12 sentraler

BODØ (VG) Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) innrømmer at det nå hverken finnes konkrete planer eller finansiering for samlokalisering av nødsentralene i 7 av de 12 nye politidistriktene.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Samtidig bekrefter Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) at de både mangler adresser - og penger – til å fullføre jobben.

Hverken statsråd Amundsen eller DSB kan svare på hvor mange år det vil ta før Stortingets vedtak om samlokaliserte nødmeldingssentraler blir oppfylt.

I neste måned markerer Norge at det er gått seks år siden terrorangrepene i regjeringskvartalet og på Utøya hvor 77 mennesker mistet livet.

10. juni var det to år siden «Nærpolitireformen» ble vedtatt i Stortinget.

Onsdag skal Stortinget stemme over forslaget fra en samlet justiskomité om å pålegge justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) om å gjennomføre Nærpolitireformen i tråd med Stortingets vedtak. Forslaget vakte oppsikt fordi regjeringspartiene Høyre og Frp støttet denne kraftige oppstrammingen av sin egen statsråd.

Ett viktig grep i reformen var at politi og brann skal flytte inn i samme operasjonssentral så raskt som mulig, og det skal settes av plass helse. Dette for å sikre bedre beredskap og bedre kommunikasjon mellom de tre blålys-etatene.

Ikke bestemt

Men i Norges tre største byer – Oslo, Bergen og Trondheim – er det ikke engang bestemt hvor operasjonssentralene skal ligge.

Og det finnes per i dag ikke finansiering til å realisere planene om samlokalisering i mer enn fem av 12 politidistrikt.

KAKEFEST: Justisminister Per-Willy Amundsen kastet glans over åpningen av SAMLOK Bodø tidligere i juni. Foto: Therese Alice Sanne VG

– Er det noen nye prosesser på gang utover de fem som skal komme i år og i 2018?

– De fem første er viktige, men en del av de ytterligere prosjektene vil kreve blant annet nye bygninger, eller ganske store bygningsmessige endringer. Det gjelder i tunge politidistrikt som Oslo og Vest. Det er helt egne løp, sier justisminister Per-Willy Amundsen til VG.

Les mer: «Mr. SAMLOK» ble vraket til politi-toppjobb

— Det du egentlig sier er at bortsatt fra de fem, så er det egentlig ikke noe annet på gang?

— Det har jeg ikke sagt, men mye av dette vil kreve økonomiske avklaringer, og vil bli gjenstand for ordinære budsjettprosesser, og resultatet av det vil du se når statsbudsjettet legges frem i oktober, sier han.

– Tilbake til spørsmålet: Er det noe annet på gang enn disse fem?

– Vi får avvente statsbudsjettet 2018.

– Har samlokaliseringen av nødetatene i Norge stoppet opp?

– Jeg oppfatter ikke at det har stoppet opp.

– Det er bare ikke noen nye prosjekter?

– Det er ting som må avklares i ordinære budsjettprosesser, svarer statsråden.

Må vente på statsbudsjettet

– Men de fem som er på plass nå er jo for en stor del ikke finansiert gjennom egne bevilgninger på statsbudsjettet?

– Når det gjelder mange av de tingene som skal på plass, som for eksempel brann og redning, skal kommuner kompenseres. Vi har gode prosesser i gang i Kirkenes, som også tar mål av seg å få alle tre redningssentralene inn samtidig. Dette er en prosess, men utover de fem som er på gang, vil det først bli avklart i statsbudsjettet.

Per-Willy Amundsen er meget tydelig på at regjeringens fremdrift så langt etter hans mening ikke er i strid med Stortingets vedtak og intensjon, der tidsfristen for alle 12 ble satt til tre år.

SAMLOK: Etter at POD brått bestemte å nedlegge sentralen i Drammen, blir Bodø det eneste stedet der brann, helse og politi sitter i samme sentral, kun adskilt av glassvegger. Foto: Krister Sørbø VG

– Da man vedtok politireformen i Stortinget 10. juni 2015, sa man at man hadde som målsetning å få til samlokalisering av politi og brann i alle 12 distriktene løpet av tre år, men at det var ansett som relativt urealistisk, og at det vil kreve lengre prosesser. Så dette er Stortinget gjort oppmerksom på, og det er helt innenfor de rammene det skal leveres på i forbindelse med reformen, sier Amundsen.

– Fem av 12 på såpass kort tid synes jeg på ingen måte er dårlig fremdrift, når man vet forutsetningene som skal på plass. Og tillegg skal man prøve å få inn helse på sikt, sier justisministeren.

– Men Oslo og Bergen er helt i det blå?

– Oslo er ikke i det blå! Men Oslo og Bergen har helt særegne bygningsmessige utfordringer.

– Men når kan det bli samlokalisering i Norges to største byer?

– Ja, det er en økonomisk avklaring som må gjøres med hensyn til utbygging. For Bergens vedkommende er det kanskje snakk om et helt nytt politibygg. Innenfor de rammene man har i dag, så er det veldig vanskelig å se at det lar seg gjøre. Jeg er villig til å få det til å skje, jeg vil gjerne at det skal skje raskere, men det er selvfølgelig i økonomisk konkurranse med alle andre gode tiltak.

– Trenger rask avklaring

– På åpningen av SAMLOK Nord i Bodø ble det sagt av alle at dette ikke ville blitt noe av uten det lokale initiativet?

– Jeg vil si det sånn at det ville ikke blitt noe av så raskt hvis det ikke var for at man hadde tatt et så godt initiativ lokalt. Jeg vil gjerne skryte av Bodø. De har virkelig gått foran. Her har man jobbet kontinuerlig, man har jobbet godt, man har jobbet sammen, sier Amundsen.

VG avslører: Beordret politimester til å trekke seg fra prestisjeprosjekt i Bodø

Også direktør DSB, Cecilie Daae, bekrefter dette bildet overfor VG.

– Vi har hele tiden vært klare på at vi må ha finansiering på plass særskilt over statsbudsjettet, og vi planlegger i takt med de midlene vi har tilgjengelig. Vi har midler til å gjennomføre de fem, og forholder oss da til statsbudsjettet når det kommer til høsten, sier Daae til VG - og legger til:

UFERDIG: Toppsjefen i DSB, Cecilie Daae, konstaterer at samlokalisering av nødemeldingssentralene er skutt langt ut i fremtiden. Her sammen med justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) i Nordland i mai i år. Foto: Krister Sørbø VG

– Det er klart at vi trenger avklaring raskt for brann- og rednings vedkommende, for å sikre at vi får gjort dette i henhold til det som ligger i de opprinnelige planene.

VG har tidligere avslørt at Politidirektoratet helt siden 2014 har vært sterke motstandere av å la samlokalisering bli en del av Nærpolitireformen, og hvordan POD kort tid etter stortingsvedtaket besluttet å nedlegge den eneste operasjonssentralen som har vært samlokalisert mellom brann, helse og politi - SAMLOK i Drammen.

For tidlig

Politidirektoratet presenterte da en liste som viste «prosess påbegynt» for samlokalisering mellom brann og helse i elleve av 12 politidistrikter. Men foreløpig er ikke engang adressene klare i landets tre største byer, og uten hverken tomter eller penger er det langt igjen til mål, mener DSB:

– Vi kommer ikke i gang med detaljprosessene før vi vet adressen eksakt. Vi har dialog, men detaljert prosess rundt samlokalisering er det for tidlig å starte opp nå, sier Hans Christian Madsen, avdelingsdirektør i brann- og redning i DSB.

– Den opprinnelige tidsplanen – «innen tre år» - er ikke mulig å få til?

– Nei, vi venter på beslutningen om adresse. Da går vi i gang, og vi har mye erfaring med hvordan vi skal ta det videre. Så vi skal få det til, men vi må ha opp adressene og arealene.

I statsbudsjettet for 2016 ble 22,5 millioner kroner avsatt til samlokalisering, for budsjettåret 2017 ble denne bevilgningen økt til nærmere 50 millioner kroner.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder