KOSTBART: Biltrafikk en høstkveld i Oslo. Fra 1. mars 2019 blir det spesielt kostbart å kjøre bil i hovedstaden. Foto: Jan Petter Lynau VG

Ny indre Oslo-bomring fra 2019: 22 kroner for dieselbil i rushtiden

Dieselbilistene må i 2019 ut med 22 kroner i Oslos nye indre bomring i rushtidene.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Det er en liten del av resultatet av sluttmøtet mellom Vegvesenet, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune om bomtakstene i Oslopakke 3 tirsdag ettermiddag.

Tirsdag var det utelukkende det såkalte Trinn 2 i bompenge-innfasingen som sto på agendaen. Denne gjelder fra 1. mars 2019.

Les også: Ble enige om bombetaling begge veier

Politikerne bestemte seg også for å se på plasseringene av de over 50 nye foreslåtte bommene i den nye indre Oslo-bomringen på nytt kommende vinter. Blant annet etter sterke innvendinger fra Bygdøy-beboere som risikerte å passere bommen for å komme til nærmeste butikksenter.

Fikk du med deg? Bompengesjokk i Bergen

De største endringene er som følger:

I dagens bomring:

• Bombrikkerabatt dobles fra 10 til 20 prosent fra 1. mars 2019.

• Pris for bompassering halveres fra de nye takstene som innføres fra 1. oktober i år - samtidig som det innføres innkreving i begge retninger. (29 kroner i rushtidene for diesel personbil, 25 kroner for bensin personbil, 10 kroner for elbil - fem kroner mindre utenom rushtidene.)

• Det innføres felles timesregel for alle Oslo-bommene (dvs. dagens Oslo-ring og de nye bommene på den indre Oslo-bomringen). Det betyr at dersom du betaler for en bompassering, skal du ikke betale mer enn høyeste bompris dersom du passerer flere bommer i løpet av en time.

Les også: Enorme bompengeinntekter

I ny, indre Oslo-bomring:

• Bompassering vil her koste 22 kroner for diesel-personbil, 20 kroner for bensin-personbil og 8 kroner for elbil i rushtiden - og fire kroner mindre utenom rushtidene.

• Her vil det endelige kartet over nye bomstasjoner først trolig være ferdig til vinteren etter en vurdering om noen boiligområder i OIslo får særlige ulemper.

Bærumsbommen og nye bommer mellom Follo/Romerike og Oslo:

• I tillegg til dagens Bærumsbom skal det etableres nye bommer i Follo og Romerike utenfor den eksisterende bomringen. Her vil det koste 29 kroner for diesel personbiler i rushtiden, 26 kroner for bensin personbiler og 10 kroner for elbiler (fem kroner mindre utenom rushtidene). I disse bommene blir det enveis bominnkreving - inn mot Oslo.

Brikkerabatt får betydning

Inntektene skal gå til å betale for prosjektene i den vedtatte Oslopakke 3-avtalen i årene fremover, som for eksempel den nye Fornebubanen, Manglerudtunnelen, ny T-bane til sykehuset A-hus på Lørenskog, Røatunnel, ny t-banetunnel gjennom Oslo sentrum, lokk over E18 på Filipstad og E6 på Furuset.

– Når det først skal kreves inn mer bompenger er det viktig at det nye takstsystemet er mer fleksibelt og rettferdig enn dagens, sier leder i samferdselskomiteen i Oslo, Eirik Lae-Solberg (H). Han har vært spesielt opptatt av å få inn time-regelen og dobbel brikkerabatt fra 1. mars 2019.

Med bombrikkerabatt på 20 prosent blir bomprisen for personbil 16 kroner for en bensindrevet bil utenom rushtiden og kr 20,80 for en personbil på diesel.

I rushtiden (klokken 06.30 - 09.00 og klokken 15.00 - 17.00) blir prisene henholdsvis kr 20,80 og 23,20 hver vei. For nullutslippsbiler blir takstene kr 4 og 8 med brikkerabatt fra 2019.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder