PÅ ETTERSKUDD: Politidirektør Odd Reidar Humlegård og assisterende politidirektør Håkon Skulstad har lenge advart mot politikernes vedtak om samlokaliserte nødmeldingssentraler som en del av Nærpolitireformen.
PÅ ETTERSKUDD: Politidirektør Odd Reidar Humlegård og assisterende politidirektør Håkon Skulstad har lenge advart mot politikernes vedtak om samlokaliserte nødmeldingssentraler som en del av Nærpolitireformen. Foto: Tore Kristiansen VG

Seks år siden 22. juli 2011 lørdag: Kan gå 15 år fra terroren rammet til Vestlandet får ny operasjonssentral

Det kan gå hele 15 år fra terroren rammet 22. juli 2011 til innbyggerne som sogner til Vest politidistrikt kan ringe til en moderne, samlokalisert nødmeldingssentral hvis en katastrofe inntreffer.

Publisert:Oppdatert: 21.07.17 kl. 20:01

Dette viser nye dokumenter som Politiforum har fått tilgang til fra Politidirektoratet (POD).

Når det gjelder Oslo, Trondheim og Stavanger, er det ikke engang grunnlag for å operere med fremtidige årstall på det nåværende tidspunkt, ifølge POD.

Har ikke snøring

Lederen i Stortingets justiskomité og nestleder i Ap, Hadia Tajik, feller nå en knusende dom over regjeringens håndtering av denne delen av «Nærpolitireformen»:

– Slik det fremstår nå virker det som at POD og politisk ledelse i Justisdepartementet ikke har snøring på når ting skal skje, og når de kan regne med å sikre innbyggerne i alle deler av landet sterkere koordinerte operasjonssentraler. Denne mangelen på gjennomføringsevne er i så fall sterkt kritikkverdig, sier Tajik til VG.

Politidirektør Odd Reidar Humlegårds folk skriver at politidistriktet som blant annet betjener Norges nest største by, Bergen, vil kunne måtte leve med dagens operasjonssentral helt frem til 2026.

Da Stortinget vedtok «Nærpolitireformen» for to år siden, en av statsminister Erna Solbergs (H) store reformer, var planen at Norge skulle nye, samlokaliserte nødmeldingssentraler i alle de 12 nye politidistriktene innen tre år.

Voldsom forsinkelse

Alt skulle altså ha vært på plass i juni neste år. Det ligger med andre ord an til en voldsom forsinkelse for en viktig del av reformen som skulle bedre den norske beredskapen.

VG avdekket i juni at det mangler planer og penger til syv av de nye operasjonssentralene.

Men i en oversikt som POD har satt sammen på ordre fra Justis- og politidepartementet, tegnes et enda mørkere bilde av situasjonen.

Dette er årene POD nå forventer at en samlokalisering kan skje:

«Tidspunkt usikkert»

** Oslo: Tidspunkt usikkert.

** Trøndelag (Trondheim): Tidspunkt usikkert.

** Sørvest (Stavanger): Tidspunkt usikkert.

** Vest (Bergen): 2024–2026.

** Agder (Kristiansand): 2022/2023.

** Finnmark (Kirkenes): 2019–2021.

** Troms (Tromsø): 2018/2019.

Norges største byer

– At ting kan ta tid, tror jeg alle forstår. Det er flere etater som skal koordineres og byggetekniske hensyn å ta. Men at man ikke ser ut til å ha en fremdriftsplan, er vanskeligere å forholde seg til, sier Hadia Tajik.

I dag er brannvesenets 110-sentraler og politiets 112-sentralene samlokalisert i Nordland og i Innlandet. Møre og Romsdal, Sør-Øst og Øst politidistrikter skal etter planen følge etter i løpet av 2018.

Tidligere har POD opplyst til VG at Finnmark var en av de neste i løypa. Nå skriver POD at en samlokalisering i Finnmark tidligst kan skje en gang mellom 2019 og 2021.

Mangler areal

Ifølge Politiforum er dette på fordi politihuset i Kirkenes mangler areal. Både nybygg og tilbygg vurderes.

I Oslo og Kristiansand har politiet leieavtaler som går ut i 2022. I Trondheim er alt uvisst, mens påbygging kreves i Troms. I Bergen utredes et helt nytt politihus. I Stavanger har 110-sentralen nylig flyttet inn i helt nye lokaler i Sandnes, ifølge PODs nye oversikt.

VG avslørte i mai hvordan en rå maktkamp mellom Politidirektoratet og resten av justis-Norge førte til at den eneste samlokaliserte nødsentralen i landet som har vært fullt ut samlokalisert mellom helse, brann og politi, SAMLOK i Drammen, ble besluttet nedlagt.

Overfor Politiforum ville ikke justisminister Per-Willy Amundsen kommentere PODs notat, men i en epost svarte avdelingsdirektør Joakim T. Øren:

– Utfordrende

– Regjeringen ønsker ikke å gjennomføre flytting av noen operasjonssentraler før vi er sikre på at alt fungerer den dagen vi går i operativ drift. Til det er nødmeldingstjenesten for viktig når liv og helse er i fare. Det er utfordrende å få til samlokaliseringen i flere av de eksisterende politibyggene, men det foreligger utkast til planer som vi må se nærmere på. Direktoratene har møter hver 14. dag for å finne gode løsninger, ifølge Øren.

På lørdag markerer Norge at det er gått seks år siden terrorangrepene i regjeringskvartalet og på Utøya hvor 77 mennesker mistet livet.

I Gjørv-kommisjonen, som gransket myndighetenes rolle 22. juli, ble det foreslått at Norge skulle utrede ett felles nødnummer – som man har blant annet i Sverige og i USA.

Nasjonalt kompromiss

Men nødetatene politi, brann og helse ønsket ikke dette. I stedet ble det å samlokalisere alle de tre nødetatene det nasjonalt kompromisset – som Stortinget vedtok i Nærpolitireformen.

I dag er det kun i Nordland at alle de tre nødetatene er samlokalisert etter modellen fra Drammen. Det finnes ingen konkrete planer om at alle de tre nødetatene skal sitte sammen i noen av de 11 øvrige politidistriktene.

VG avslører: POD fulgte ikke opp pålegg etter trippeldrap

I et intervju med VG har politidirektør Humlegård karakterisert måloppnåelsen på denne delen av reformen som «eksepsjonelt lav».

I Gjørv-kommisjonen var det kun den samlokaliserte operasjonssentralen i Drammen som fikk godkjentstempel, mens de øvrige berørte sentralene ble slaktet.

VG avslører: Beordret politimester til å trekke seg fra prestisjeprosjekt i Bodø

Frede Wiberg Hermansen, avdelingsdirektør for strategi, økonomi og virksomhetsstyring i Politidirektoratet, sier POD ikke var overrasket over utfordringene knyttet til samlokalisering.

– Godt kjent med

– Dette gjelder både de byggetekniske forholdene i eksisterende politibygg, og tidsforsinkelsene som følger av at politiet flere steder planlegger nye bygg eller utvidelse av eksisterende bygg. Dette er forhold vi har vært godt kjent med, og en viktig faktor i de begrensninger og mulighetsrom vi hele tiden har kommunisert til oppdragsgiver, sier Hermansen til Politiforum.

POD-topper frarådet å møte Lundteigen etter nedleggelsen av SAMLOK

– Det ville isolert sett vært ønskelig å få etablert løsninger alle steder tidligere enn det nå ser ut til, men her ligger det praktiske og økonomiske begrensninger som vi må ta hensyn til. I denne sammenheng er det også viktig å understreke politiets oppdrag i denne sammenheng er å tilrettelegge for brann og helse. Om og når de velger å samlokalisere er beslutninger som ikke politiet rår over. Vi har hele tiden arbeidet tungt for å tilrettelegge så langt det er mulig innenfor den bygningsmassen vi har. POD har løpende dialog med DSB om de videre samlokaliseringene, sier Hermansen til Politiforum.

Maktkampen om nødsentralene – se video:

Publisert:Oppdatert: 21.07.17 kl. 20:01