VIKTIG Å VÆRE HER: Julie Lødrup i LO, her utenfor sitt eget kontor, mener man kan gå glipp av mye hvis man er mye på hjemmekontor.

Frykter mer hjemmekontor: Kan skade småbarnsmødre

Mer hjemmekontor kan hjelpe barnefamilier i tidsklemma, mener Venstre. Men nå advarer LO mot en likestillingsfelle.

Publisert:

– Det er ikke et mål i seg selv at flere skal ha hjemmekontor. Det å være veldig mye på hjemmekontor kan på en del arbeidsplasser være en likestillingsfelle fordi man ikke er tilstede på de uformelle arenaene der avgjørelser tas, sier førstesekretær Julie Lødrup i LO til VG.

Bakgrunnen for kritikken er et forslag Venstre har fremmet på Stortinget. De vil gå igjennom hele arbeidsmiljøloven for å se om regelverket kan mykes opp for å gjøre det enklere for flere å jobbe hjemme.

Dette kan blant annet hjelpe småbarnsfamilier med tidsklemma, mener Venstre. Men LO advarer om at mer hjemmekontor i stedet kan ende opp med å skade småbarnsmødre:

– Mødre tar oftere mest ansvar på hjemmebane. Det er en fare for at hvis mange bruker mye mer hjemmekontor så blir man ikke sett, satset på eller blant de arbeidstakerne som blir investert mest i, sier Lødrup.

Får støtte av likestillingsministeren

Lødrup får støtte av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap). Hun sier hjemmekontor er både et gode, viktig for fleksibilitet i folk liv, og kan bidra til å få tidsklemma til å bli litt enklere. Men:

– Det er viktig å huske på at det kommer med noen ulemper: Vi vet at det ofte er kvinnene som velger hjemmekontor for å få ting til å gå ihop med jobb, hjem og barn. Slik sett kan dette sementere det at kvinner er trippeltarbeidende, sier hun.

Hun advarer også mot at hjemmekontor kan ha føre til at man går glipp av mye av det uformelle, men viktige, som skjer på en arbeidsplass:

– Det å ikke være på kontoret og slå av praten ved kaffemaskinen og være med på det som skjer kan også ha sine sider karrieremessig. Folk må være bevisst på hele pakka her. Dagens regler balanserer dette på en god måte.

IKKE BARE BRA: Anette Trettebergstuen mener det også finnes ulemper for de som velger å jobbe mye hjemme.

Lødrup peker på det samme: Hun sier det har vært et problem for kvinner i arbeidslivet at man oftere enn menn ikke er tilstede på de uformelle arenaene der avgjørelser tas.

– Det har blitt bedre de siste tjue årene - det er ikke like akseptabelt å ta viktige avgjørelser på en badstue eller på en pub sent på kvelden. Men da kan man ikke ta et skritt tilbake.

Peker utelands

Tidligere denne uken sa Venstre-leder Guri Melby og nestleder Sveinung Rotevatn til VG at de mener mer hjemmekontor kan være et gode ikke bare for småbarnsfamilier, men også folk som pendler, eller folk som har lyst til å bo et annet sted enn der de jobber.

De viste også til at land som Finland og Nederland har en mer utstrakt bruk av hjemmekontor enn i Norge.

– Hvis man er opptatte av å gi folk frihet til å bestemme over egen hverdag er det ingen grunn til at vi skal være dårligere enn land som har et ganske sammenliknbart arbeidsliv, sa Rotevatn.

KAFFEMAKT: De uformelle jobbstamtalene foregår i dagens arbeidsliv mer ved kaffemaskinen enn over en øl - men fortsatt når man er fyisk sammen med de man jobber med, påpeker LO.

Trenger ikke lovendring

Men Lødrup i LO mener ikke det er noe behov for å endre arbeidsmiljøloven for at folk skal kunne jobbe hjemme.

– Det finnes allerede gode muligheter for å avtale hjemmekontor. Innen dagens avtaleverk er det fullt mulig å lage fleksible ordninger, sier hun.

Hun understreker at dette er noe man må snakke om på hver enkelt arbeidsplass for å finne ordninger som passer der, sammen med tillitsvalgte, ansatte og ledere.

Hun sier samtidig at hun er enig i at man bør ha de samme rettighetene hvis man for eksempel blir skadet på hjemmekontoret som hvis man blir det på jobb.

Ikke alle kan jobbe hjemme

Lødrup trekker frem flere andre problemstillinger rundt mer bruk av hjemmekontor: Hun sier det kan være vanskeligere å opprettholde et tydelig skille mellom arbeidstid og fritid, at det kan skape et skille på jobben mellom de som har mulighet til å være hjemme og de som ikke har det, og at det kan gjøre det vanskeligere å lære av hverandre.

– Forskningen viser jo at det først og fremst er eldre og erfarne arbeidstakere som ønsker å bruke mer hjemmekontor, så det er heller ikke sikkert at det er småbarnsforeldre det er mest aktuelt for, påpeker hun.

Det er heller ikke alle som bor i hus og store leiligheter med plass til å innrede et hjemmekontor, sier hun.

FÅR KRITIKK: Venstre-leder Guri Melby og nestleder Sveinung Rotevatn, her på arbeidshub i Oppdal for å snakke frem bruk av hjemmekontor.

Venstre: Stereotypiske vurderinger

Venstre har liten forståelse for kritikken. De sier de vil gå igjennom arbeidsmiljøloven for å gjøre den mer nøytral så folk kan ha valgfrihet i ulike livsfaser.

– Når LO kommer med relativt stereotypiske vurderinger av kvinner, kjønnsroller og arbeidsfordeling mellom foreldre så forventer jeg at de kan vise til systematisk forskning som viser at det er nettopp hjemmekontor som er årsaken til systematiske forskjeller mellom kjønnenes arbeidsfordeling i hjemmet. De fleste arbeidstakere opplever hjemmekontor som et gode. Det pleier arbeidstakerorganisasjoner vanligvis å være positive til, sier Sveinung Rotevatn.

Publisert:
 

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no