ENDELIG FERDIG: Her forlater aktor Svein Holden kontoret etter å ha fullført prosedyren i 22. juli-rettssaken i natt. Foto: FRODE HANSEN

Prosedyren først ferdig i natt

Her forlater aktor kontoret klokken ett

Statsadvokat Svein Holden (38) fikk knapt med søvn før han og Inga Bejer Engh (41) i dag holder prosedyren i den alvorligste straffesaken i Norge siden krigen.

ARTIKKELEN ER OVER SYV ÅR GAMMEL

Først 00.52 i natt fullførte Holden sin del av avslutningsprosedyren i 22. juli-rettssaken og kunne forlate kontoret i Oslo statsadvokatembeter. Kollega Inga Bejer Engh gikk et par timer tidligere.

- Dette ble i seneste laget, konstaterte Holden på vei ut av kontorbygningen.

Begge de to statsadvokatene har jobbet på spreng siden helgen med å sikre en korrekt forståelse av faktum i saken, argumentasjon og henvisning til relevante rettskilder. De skal holde hver sin del av prosedyren, men ønsker ikke å si hvem som har ansvar for hva.

DELER PÅ JOBBEN: Inga Bejer Engh og Svein Holden tar hver sin del av prosedyren. Foto: FRODE HANSEN

- Det får dere se i morgen, sa Holden før han tuslet hjemover i natt.

Tvunget i forsvarers rolle

Da Anders Behring Breivik plutselig snudde i februar og erklærte at han ønsket å bli dømt som tilregnelig, havnet påtalemyndigheten i en spesiell situasjon.

En rettssak er bygget på prinsippene om at partene møtes og argumenterer for hver sitt syn, så fatter dommerne avgjørelsen.

Normalt ønsker påtalemyndigheten streng straff, mens tiltalte vil slippe billigst mulig unna. Breivik ønsker imidlertid ikke å bli dømt til tvunget psykisk helsevern, noe som juridisk regnes for å være til gunst for tiltalte.

For å sikre at ikke kontradiksjonsprinsippet falt bort i den historisk viktige rettssaken, fordi begge parter ønsket straff, valgte påtalemyndigheten å innta rollen som normalt tilhører forsvarer.

De har stilt en rekke kritiske spørsmål til vitnene som mener Breivik ikke er syk og det er ventet at aktoratet vil ikle seg samme rolle under prosedyren i ettermiddag.

Lovens utgangspunkt er personer som har begått straffbare handlinger i psykotisk tilstand ikke settes i fengsel, men de kan overføres til tvunget behandling i helsevesenet. Eventuell tvil skal tolkes til gunst for tiltalte.

Under rettssaken er det ført bevis for to rettspsykiatriske erklæringer: Den ene konkluderer med psykose, den andre ikke. I tillegg er det ført helsepersonell som vitner som ikke har sett noen tegn til psykose hos Breivik.

TILTALT: Anders Behring Breivik har erkjent handlingene som drepte 77 mennesker, men vil han få ordinær fengselsstraff? Foto: HELGE MIKALSEN / VG

Det er tvil rundt psykosespørsmålet, men beviskravet rundt tilregnelig er lavere enn straffskyld. De fleste mener det ligger et sted over 70 prosent. Det avgjørende for påtalemyndigheten vil være hvor stor tvilen er.

Dersom psykose-ikke psykose vurderes som 50-50 skal de prosedere på utilregnelig. Dersom sannsynligheten for at Breivik er psykotisk vurderes som under 30 prosent, kan påtalemyndigheten gå for fengselsstraff.

- Rasjonelt og forutsigbart

All tidligere rettspraksis tilsier at dersom det finnes en rettspsykiatrisk erklæring som konkluderer med psykose, så legger påtalemyndigheten ned påstand om utilregnelighet. På spørsmål om de vil forholde seg til tidligere rettspraksis eller gå nye veier i prosedyren, svarte Holden i går:

- Jeg tror nok alle forventer at en påtalemyndighet ikke skal gå altfor nye stier, men opptre nokså rasjonelt og forutsigbart, og det tror jeg også vi vil gjøre i denne saken, sa Holden, og la til at aktoratet baserer seg på eksisterende rettskilder.

På spørsmål om en slik avgjørelse kunne bli vanskelig å forklare overfor de berørte og folk flest, svarer Holden at det er vanskelig for aktoratet å ta innover seg forventninger fra ulike aktører i prosessen.

- Det som er viktig er at vi gjør en faglig, grundig vurdering i morgen, som vi kan stå inne for i lang tid fremover, utdypet Holden.

VGTV Direkte: Du kan følge prosedyren til påtalemyndigheten direkte på VGTV fra klokken 12 i dag. Sendingen starter allerede klokken 11 fra tinghuset.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder