Publisert: Oppdatert: 11.12.14 02:10

Fem pasienter fikk friske organer fjernet

INNENRIKS

Utvikling i saken:

Statens Helsetilsyn fremmet kritikk mot Rastislav Kunda etter operasjonene som ble gransket, men fastslo at det ikke var grunnlag for noen formell advarsel. Kunda fikk også økonomisk oppgjør fra Nordlandssykehuset etter saken. Han gikk senere til sak mot Avisa Nordlands dekning, og i mars 2013 ble AN i Salten Tingrett dømt til å betale Kunda 400 000 kroner i erstatning for ærekrenkelser. AN har anket dommen og vant saken i lagmannsretten. Høyesterett har senere dømt AN til å betale 400.000 kroner i erstatning og 1,3 millioner i saksomkostninger.

Se Helsetilsynets uttalelse

Se tingrettsdommen mot Avisa Nordland

Se Høyesteretts dom mot Avisa Nordland

BODØ/OSLO (VG) Pasientombudet har mottatt fem skademeldinger der de to legene ved Nordlandssykehuset fjernet friske organer.

Skandalen ved Nordlandssykehuset i Bodø vokser:

I går fikk Pasientombudet i Nordland ytterligere to meldinger fra pasienter som har fått fjernet milt, bukspyttkjertel, lymfekjertel og tolvfingertarm i feilaktige kreftoperasjoner.

Den ene ble operert i fjor vår, den andre har ikke opplyst dato.

- Begge de to nye tilfellene fikk beskjed om at de hadde kreft i bukspyttkjertelen, men ingen har fått påvist kreft i etterkant, sier pasientombud Inger Marie Sommerset til VG.

Les også:Klinikksjef ved Nordlandssykehuset går av

De samme legene

Lørdag kunne VG avsløre at Lillian Olsen (61) i juni i fjor ble feilaktig operert for kreft og påført store indre skader.

Søndag sto Ole Ivar Jørgensen (35) fram og fortalte at legene fjernet både bukspyttkjertelen, milt, galleblære, tolvfingertarm og lymfekjertler. Etterpå viste det seg at heller ikke han hadde kreft.

I Avisa Nordland i går fortalte Randi Waade at hun som 39-åring måtte fjerne deler av bukspyttkjertelen og milten. Etter operasjonen i februar i fjor fikk hun vite at hun ikke hadde kreft.

Les også:Leger fjernet friske organer hos pasienter

De fem personene som har kontaktet Pasientombudet har alle blitt operert av Johannes Diermann og Rastislav Kunda ved Nordlandssykehuset.

VG har også avslørt at Nordlandssykehuset granskes av Statens helsetilsyn for 16 operasjoner som er gjort i strid med retningslinjene. De to utenlandske legene har vært involvert i 13 av operasjonene.

Les også:Strøm-Erichsen:- En helt utrolig og svært alvorlig sak

Vil politianmelde

Sykehuset har allerede innrømmet overfor Helsetilsynet at bare én av fire pasienter som ble kreftoperert i løpet av et halvt år, virkelig var kreftsyk.

- Alle de fem som har tatt kontakt med oss har fått livskvaliteten betydelig redusert. De har det vondt, sier Inger Marie Sommerset til VG.

Stein Gunnar Waade forteller at kona Randi har fått livet sitt ruinert etter den unødvendige operasjonen.

Les også:Ble feiloperert: Var døden nær

- De har ødelagt kona mi. Vi forsøkte flere ganger å spørre om operasjonen virkelig var nødvendig, men både Diermann og Kunda avfeide oss, sier Stein Gunnar Waade til VG.

Ektemannen sier han nå skal politianmelde de to legene.

- Jeg skal politianmelde dette så snart som mulig. Hvilket motiv kan to leger ha for å fjerne friske organer på unge mennesker? Det er hårreisende at det skjedde med Randi og helt utrolig at det har fått fortsette med andre, sier han.

Les også:Vil orientere Stortinget

(Saken fortsetter under bildet)

Voldsom frykt

I går fikk pasientombudet i Nordland en rekke henvendelser, etter helgens avsløringer av operasjonsskandalene. Og de ser ikke bort fra at det kan ligge flere skandaler i bunken de nå skal igjennom.

Sommerset mener det ikke holder å legge skylden på de to utenlandske legene.

- Det skal være rutiner og avviksmeldinger som skulle plukket opp dette langt tidligere. Jeg opplever ikke at sykehusledelsen fullt ut forstår hvor alvorlig dette er.

Hun mener hele Helse Nord må renske skikkelig opp - ikke bare av enkeltpersoner, men av systemet som har tillatt det - dersom de skal få igjen tilliten fra folk.

- Slike historier skaper en voldsom frykt hos folk. Det er en stor tillitskrise til helsevesenet i Nord-Norge nå, sier Sommerset til VG.

- Hva vi kan

Sykehusdirektør Eivind Solheim tar kritikken til seg:

- Vi håper nå vi har fått fakta på bordet. Nå vil vi gå videre og forsøke å gjøre hva vi kan for å gjenopprette tilliten til Nordlandssykehuset blant pasientene og i befolkningen, sier sykehusdirektøren.

Fortsatte å operere

Selv etter gjentatte pålegg om å følge retningslinjene, opererte legene ved Nordlandssykehuset så sent som i februar i år en pasient i strid med disse.

- Vi registrerer at kravet om å forholde seg til funksjonsfordelingen ikke ble fulgt. De to kirurgene har ment å ha en kompetanse som de har skaffet seg en åpning for å utøve, sier sykehusdirektør Eivind Solheim.

Måtte gå

En hardt presset sjef for kirurgisk klinikk ved Nordlandssykehuset måtte i går forlate stillingen sin, etter VGs avsløringer om den omfattende operasjonsskandalen.

- Jeg er svært nedbrutt og dypt fortvilet. Jeg tar på meg ansvaret for det som har skjedd, sier den avgåtte klinikksjefen Hans Rydningen til VG.

Også sykehusdirektøren forventer at hans stilling kan bli diskutert av styret i Nordlandssykehuset i forbindelse med denne saken.

- Jeg er klar over at min stilling kan bli vurdert. Jeg har vært sykehusdirektør i 13 år, og vet hva det innebærer av ansvar og forpliktelser, sier han til VG.

Til VG opplyser Eivind Solheim at han først i går ble kjent med at klinikksjefen var involvert i beslutningene om å operere i strid med føringene fra Helse Nord.

- Det har vært en dialog med ham uten at dette ble klarlagt. Innrømmelsen kom først i går formiddag. Det ligger i sakens natur at jeg både er skuffet og overrasket, sier Solheim til VG.

Fortsetter som overlege

Hans Rydningen fratas det administrative ansvaret, men kommer til å fortsette som overlege ved sykehuset.

Den ene av de to kirurgene som deltok i operasjonene, Rastislav Kunda, er også fortsatt ansatt ved sykehuset, men får ikke operere så lenge saken er under gransking av Helsetilsynet.

Den andre legen, Johannes Diermann, er i dag ansatt ved Helgelandssykehuset. Han er også tatt ut av operativ virksomhet så lenge granskingen pågår.

- Vi har nå et sterkt fokus på å gjennomgå alle pasientsakene. Vi kommer til å gjennomgå den enkelte operasjon i samarbeid med hver enkelt pasient, for å se hvilket grunnlag den ble foretatt på. Vi vil også tilby å hjelpe dem hvis de har behov for det, sier sykehusdirektør Eivind Solheim.

Her kan du lese mer om