Mann fikk lavere straff fordi voldtektsofrene var prostituerte

En 36 år gammel mann er dømt til fem års fengsel etter å ha blitt funnet skyldig i to voldtekter. Straffen ville vært strengere om ofrene ikke var prostituerte.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Det går fram av dommen fra Stavanger tingrett, der det blant heter at krenkelsen av den seksuelle integritet vanligvis er sentral ved voldtekter, skriver Stavanger Aftenblad.

«Ved voldtekt av en prostituert som har sagt seg villig til å selge seksuelle tjenester, men hvor det oppstår en situasjon der gjerningspersonen ikke vil betale, og det dermed utvikler seg til en voldtekt som i denne saken, er krenkelsen av den seksuelle integriteten av en noe annen karakter.»

Les også: Gjennomgang av voldtektsdommer: Etnisk norske får mildere straff

Begge voldtektene fant sted i 36-åringens leilighet i Stavanger. Foranledningen var diskusjon rundt betaling.

Verna Rege Nilssen, bistandsadvokat til en av kvinnene, sier dommen er anket.

Les også: En av tre voldtektssaker ender med frifinnelse i retten

– At min klient, som selger seksuelle tjenester, får mindre i erstatning enn det som er normalt i voldtektssaker, reagerer jeg kraftig på.

Oppreisningen i voldtektssaker fastsatt av Høyesterett er 150.000 kroner. Ofrene i denne saken ble tilkjent 100.000 kroner.

Gikk du glipp av? Voldtektssaken som opprører Norge

– At min klient får mindre erstatning, og overgriperen får en mildere straff, fordi hun er prostituert er noe jeg foreløpig ikke har fortalt henne. Anken kommer opp i Gulating lagmannsrett i april. Forhåpentligvis vil en ny rett se annerledes på saken, sier bistandsadvokaten til Stavanger Aftenblad.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder