SENDTE BEKYMRINGSMELDING: Lege Michael Kjærnes Kristensen fikk gutten som pasient i januar 2016, og sendte bekymringsmelding til barnevernet fordi han mente han var utsatt for omsorgssvikt. Foto: Terje Bringedal, VG

Tre leger mener gutten er mindreårig – nå har han fått avslag på asylsøknaden

Samtlige barnefaglige eksperter som hadde kontakt med gutten, mente han var åpenbart mindreårig. Fastlegen varslet barnevernet som tok omsorgen fra UDI. Nå har han rømt landet etter at UDI bestemte at han er over 18 år.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

– Han har sannsynligvis rømt nedover i Europa og bor på gaten et eller annet sted, Jeg har ikke hørt noe fra ham. Kanskje er han i Frankrike. Barn rømmer fra Norge. Det er ikke til å tro, sier Odd Erik Germundsson, som var verge for gutten.

Den afghanske guttens historie satte fart på debatten om kvaliteten på alderstestene UDI har brukt på enslige mindreårige asylsøkere.

Fastlege Michael Kjærnes Kristensen har lest asylavslaget. Det var han som slo alarm om situasjonen for gutten, slik at barnevernet overtok omsorgen for ham.

– Jeg er overrasket og sjokkert over at UDI kan sende asylsøkere ut av landet på bakgrunn av subjektive tolkninger og vurdering. Vurderinger fra fagpersoner blir ikke vurdert, sier legen.

Den afghanske gutten har blitt vurdert opp og ned i alder flere ganger siden han kom til Norge sommeren 2015.

Les også: KrF og Venstre krever stans av Skype-intervju med asylbarn

Varslet om omsorgssvikt

Han kom til Norge sommeren 2015, sa han at han var 15 år gammel, og at han kom fra Laghmanprovinsen øst i Afghanistan. Han forklarte at han søkte beskyttelse fordi han var blitt forsøkt rekruttert til Taliban.

Etter å ha gjennomgått en omstridt alderstest bestående av røntgenbilde av håndrot og tenner, fastslo legen som utførte testen at han var over 20 år.

Røntgenbildene ble tolket av pensjonert barnelege Jens Grøgaard, som i tre år har hatt avtale med UDI om aldersfastsettelse av asylsøkere. Grøgaard trakk seg fra avtalen med UDI i desember.

Han sa til VG at gutten etter hans mening var over 25 år.

En ny og sikrere metode for alderstest av asylsøkere kan komme på plass til sommeren – ett år senere enn håpet.

Listhaug om alderstester: Ser etter nye metoder

Barnevernet tok over omsorgen

Gutten ble flyttet til et kollektiv med tre voksne menn i flere måneder. Da lege Michael Kjærnes Kristensen fikk ham som pasient i januar 2016, varslet han barnevernet. Legen mente gutten var utsatt for omsorgssvikt, fordi han hadde måttet klare seg alene. Gutten ble vurdert til å være under 18 av både Kristensen, en psykiater og en psykolog fra barne- og ungdomspsykiatrien. Noen måneder etterpå fikk gutten oppnevnt Odd Erik Germundsson som verge.

Han var verge for gutten i flere måneder, før det etter nyttår likevel ble vurdert at han var over 18 år. Bakgrunnen var den samme testen som hadde blitt utført på afghaneren like etter han kom til Norge. Dermed mistet han retten til å ha verge, og ble sendt til å bo på en institusjon for ungdommer.

VG vært i kontakt med guttens advokat, som ikke vil kommentere saken nå.

Les mer: Lillebror ble storebror i alderstest

– Forsvant i frykt for å bli tvangsreturnert

Fordi han ble vurdert til å være myndig, fikk gutten i slutten av januar avslag på asylsøknaden sin, og ble bedt om å forlate landet innen 17. februar. Kort tid etter å ha fått beskjeden om avslaget, rømte gutten fra institusjonen. Der har de ikke sett ham siden 3. februar.

Etter at gutten ble sendt til institusjon, mistet Germundsson sine rettigheter som verge.

– Etter at han fikk vedtaket om at han var over 18 år, forsvant han. Når ungdommene får avslag på denne måten, er det verste som kan skje å bli hentet av politiet midt på natten for så å bli satt i håndjern og sendt til Trandum. De vil heller dø enn å tvangsreturneres, sier Germundsson.

Desember: UDI endrer ikke praksis for alderstest

UDI sier til VG at de ikke kan kommentere saken på grunn av taushetsplikt. VG har fått tilgang til avslaget, som begrunnes med alderstestene. Kristensens vurdering og vurderingene fra Barne- og ungdomspsykiatrien har blitt vurdert av UDI, men de har, ut fra det de omtaler som en helhetsvurdering, likevel satt alderen han til å være over 18 år.

Overlege og spesialist i barnesykdommer Ellen Annexstad undersøkte gutten på Sykehuset Østfold. Hun reagerer sterkt på behandlingen gutten har fått.

– UDI skriver at de foretar en konkret og individuell helhetsvurdering av alder ut fra de momentene som foreligger i saken, herunder resultatet av den medisinske aldersvurderingen. Det faktum at Legeforeningen, herunder Barnelegeforeningen, Barnerøntgenlegeforeningen, Menneskerettighetsutvalget, Rådet for legeetikk og flere andre legeforeninger internasjonalt fraråder bruk av disse undersøkelsene fordi de ikke egner seg, blir ikke nevnt. Det er bemerkelsesverdig – faktisk sjokkerende – at UDI fortsetter å tillegge aldersundersøkelsene så avgjørende vekt til tross for at de er klar over fagmiljøenes motstand og FHIs holdning og råd, sier Annextad.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder