KORTERE PÅ SYKEHUS: Flere dør på sykehjem etter samhandlingsreformen, sannsynligvis fordi de overføres senere.

KORTERE PÅ SYKEHUS: Flere dør på sykehjem etter samhandlingsreformen, sannsynligvis fordi de overføres senere. Foto:

Studie: Dobbelt så mange syke eldre døde på sykehjem etter reform

En ny studie viser at eldre ligger kortere på sykehus, og er eldre når de overføres til sykehjem, enn før samhandlingsreformen. Dobbelt så mange dør på sykehjem.

Silje S. Skiphamn
ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Før kunne syke eldre bli liggende lenge på sykehus og mange av dem døde der. Etter at samhandlingsreformen trådte i kraft i 2012, har liggetiden på sykehus gått kraftig ned.

Når legene på sykehuset mener at pasienten er ferdig behandlet eller det ikke er noe mer å gjøre for vedkommende, overføres ansvaret til kommunene. Dette har ført til at sykehjemmene må ta seg av eldre som før samhandlingsreformen ville vært innlagt på sykehus.

Nå har forskere i Bergen sammenlignet situasjonen for eldre som blir overført fra sykehus til sykehjem før og etter at reformen ble innført.

De fant at etter reformen:

** Døde dobbelt så mange pasienter på sykehjem etter sykehusopphold.

** Var pasientene som ble innlagt i snitt eldre.

** Ble færre overført til andre sykehjem, mens flere ble sendt hjem.

Les også: Kommuner klarer ikke å ta imot pasienter – får millionbøter

Skrives ut tidligere fra sykehus

– Vi har ingen variabler som kan forklare den økte dødeligheten, men vi tror ikke flere dør fordi de overføres til sykehjem, sier forsker Frøydis Bruvik ved Haraldsplass Diakonale Sykehus og Universitetet i Bergen.

– Årsaken er nok at noen av dem som tidligere døde på sykehus, nå kommer på sykehjem den siste tiden av livet.

SJEKKET SYKEHJEM: Frøydis Bruvik, forsker ved Haraldsplass Diakonale Sykehus og Universitetet i Bergen, har kartlagt overgangen fra sykehus til sykehjem før og etter samhandlingsreformen. Foto: Haraldsplass Diakonale Sykehus

Sammen med Jorunn Drageset, professor ved Universitetet i Bergen og Høgskolen i Bergen, og sykehjemslege Jenny Foss Abrahamsen har Bruvik studert pasientene ved en korttidsavdeling på et sykehjem i Bergen. En artikkel om studien er publisert i Sykepleien Forskning.

– Pasientene kommer tidligere fra sykehus til sykehjem, noe som er i tråd med reformen. Målet har vært å tilby behandling så nær der pasienten bor som mulig, forklarer Bruvik.

Studie: Nesten halvparten av sykehjemspasientene har en smertefull død

Sammenheng mellom kort liggetid og dødelighet

Hvis kommunene ikke klarer å ta imot innbyggere som er ferdig behandlet på sykehus, må de betale dagbøter. Det har hatt god effekt. Ifølge en undersøkelse Riksrevisjonen gjorde i 2014, ble mer enn 80 prosent av de utskrivningsklare pasientene overført til kommunene samme dag som de ble varslet av sykehusene.

Men kortere liggetid medfører økt risiko for skrøpelige eldre. Ifølge tall fra Helsedirektoratet er det en sammenheng mellom kortere liggetid og behov for å bli lagt inn på sykehus igjen.

En stor svensk studie viser også at det er en sammenheng mellom kortere liggetid på sykehus og økt dødelighet for eldre som har brukket lårhalsen.

Selv om kommunene må ta imot eldre og sykere pasienter enn tidligere, har de i liten grad opprettet nye sykehjemsplasser. De har heller ikke nødvendigvis økt bemanningen og kompetansen til dem som jobber på sykehjemmene.

Les også: Gir Helse-Høie skylden for at én av seks eldre blir reinnlagt på sykehus

Store endringer for sykehjemsansatte

– Her vil det være store forskjeller mellom kommunene, men det er ingen tvil om at de som jobber på sykehjem har fått endrede oppgaver etter innføringen av reformen, sier Frøydis Bruvik.

– For mange syke eldre vil det være bedre å være på sykehjem enn på sykehus. Da må imidlertid sykehjemmene planlegge godt, kompetansen må kunne ivareta den enkelte pasients behov, og det må være rom for å trygge familiene når de skal ta farvel med sine.

– Har pasientene fått et bedre eller dårligere tilbud etter reformen?

– Det kan vi ikke si noe om ut fra vår studie. Men de som jobber på sykehjem har fått andre oppgaver, og det er vårt hovedbudskap, svarer Bruvik.

Ny rapport: Norge har ikke verdens dyreste helsevesen

Hun understreker at dagens sykehjem er noe helt annet enn de var for 20 år siden. Sykehjemmene er ikke lenger et sted man bor de siste årene av sitt liv, men et sted hvor pasienter får avansert omsorg og pleie.

– Vi påstår ikke at sykehjemmene ikke er gode nok, men de som jobber der sier selv at de trenger mer kompetanse. Det vil vi gjerne at de skal bli hørt på, sier Frøydis Bruvik.

Se video: Snøballkrig på sykehjemmet

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder