FOR MANGE MANGLER: NSM-direktør Kjetil Nilsen (i midten) forklarte seg i Stortinget forrige mandag, sammen med assisterende direktør Annette Tjaberg og seksjonssjef Helge Rager Furuseth. Nå kommer en ny NSM-rapport som avslører nye sikkerhetshull. Foto: Berit Roald NTB scanpix

Avslører nye sikkerhetshull

Pålegg fra 2011 er enda ikke rettet opp

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har i 2016 avslørt nye sikkerhetshull i virksomheter som er kritiske for samfunnet i en krisesituasjon.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

NSM fører årlig tilsyn med bygg og anlegg som kan være spesielt utsatt for terrorangrep, spionasje og sabotasje.

– Det er mye som gjenstår, sier NSM-sjef Kjetil Nilsen til VG.

– Det er stor mangel på styringssystemer, og det er objekteiere som ikke har foretatt en grundig verdivurdering, for å finne ut i detalj hva man trenger å beskytte. Har man ikke gjort det, kan tiltakene være litt sånn på lykke og fromme, legger han til.

Les også: Erna Solberg: Sikringen tok for lang tid

Fortsatt mangler etter høringen

En uke etter at Stortinget hadde åpen høring om Riksrevisjonens rapport om kritiske mangler ved politiets og Forsvarets evne til å sikre skjermingsverdige nøkkelobjekter, i 2015, legger NSM onsdag fram en ny rapport.

– Objekteierne har ikke hatt god nok fokus, sa NSM-sjefen i høringen.

Rapporten som NSM legger fram på sin årskonferanse onsdag, Risiko 2017, avslører at det fortsatt er mangler ved grunnsikringen av funksjoner som samfunnet er helt avhengig av.

Kjetil Nilsen ønsker ikke å gå i detalj om hvilke bygg og anlegg dette gjelder, Men han sier at NSM i sine tilsyn i fjor fant mangler på både statlig eide og privateide objekter.

– I sum er det fortsatt for mange mangler, sier Nilsen.

– Vi ser en bedring, og der er viktig å si. Det er puttet mye penger inn i grunnsikring, men ikke alle steder er det like bra. Vi er på et annet sted enn vi var for noen år siden, men vi er ikke der vi bør være, legger han til.

NSM varsler: Antall cyberangrep mot norske mål øker

Må ha motstandskraft

NSM-sjefen holdt et foredrag i Oslo Militære Samfund mandag kveld, hvor han gjorde opp status:

– Den sikkerhetspolitiske situasjonen blitt slik at sikkerhetstruende hendelser som terrorisme, sabotasje og spionasje, ofte skjer uten forvarsel. Derfor må samfunnet ha en viss grunnleggende motstandskraft.

– Sikringsstyrker fra Forsvaret eller politiet er et påbygningstiltak som kommer i tillegg til grunnsikringen. Om en hendelse plutselig skjer, er det grunnsikringen som er vår beskyttelse og som må fungere, sa Nilsen i talen.

Les også: Støre: Regjeringen dekker over beredskapskritikk

Pålegg fra 2011

Manglene som NSM nå har avslørt, skriver seg delvis tilbake til 2011, da pålegget om grunnsikring av objekter som er definert etter sikkerhetsloven, ble gitt.

Virksomhetene fikk da frist til 1. januar 2014 med utbedringer. Men fortsatt var det for mange mangler, og NSM ga 17 virksomheter utsettelse med planer for sikring.

Les mer her: Minst 17 norske terrormål er fortsatt usikret

Henger fortsatt etter

– Alle som hadde et begrunnet behov, fikk ett års utsettelse, sier Nilsen.

– Hvor mange av disse virksomhetene har fortsatt ikke oppfylt kravene?

– Jeg kan bekrefte at det fortsatt er noen av disse som henger igjen. De får en detaljert tilsynsrapport, som også sendes til overordnet myndighet, sier NSM-sjefen.

Heimevernets egne tall: Hvert femte nøkkelobjekt står uten plan for beskyttelse

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder