SER INN I FREMTIDEN: Ap-leder Jonas Gahr Støre peker på tre fremtidsnæringer. Her fra et besøk ved Aker Subsea på Tranby. Foto: Mattis Sandblad VG

Her er Ap-Støres super-næringer

Midt i oljekrisen peker Ap-leder Jonas Gahr Støre på tre næringer han mener Norge kan leve av etter at oljealderen tar slutt.

– Vi må utnytte de fordelene vi har og vi har stor tro på at vi på minst tre områder kan utvikle supernæringer, hvor vi kan konkurrere om å være best i verden, sier Støre og lister opp eksempler på tre sektorer han mener det er naturlig å satse på:

1. Lage utslippsfri vare- og persontransport.

2. Utvikle det norske subsea-eventyret innen olje, til å finne nye energiløsninger.

3. Bli ledende på mat og ressurser i havet.

Les også: Slik blir din nye hverdag om Norge følger klimaavtalen

Utnytte kunnskap

– De to siste punktene er nært knyttet sammen. Norske selskaper er verdensledende innen subsea og vi må utvikle den kompetansen videre, slik at den også kan bidra til energiløsninger eksempelvis innen bølger og vind. Subsea skal fortsatt utvikle seg innen olje- og gass, men ved å bruke deres erfaringer og kunnskap kan vi utvikle nye supernæringer som Norge kan bli ledende i, sier Støre.

Subsea er i hovedsak installasjoner som plasseres på havbunnen.

Å vinne kampen om havet, dreier seg i hovedsak om å utvikle maten i havet, mener han:

– Å hente mer ressurser fra havet er en annen potensiell supernæring for Norge. OECD har konkludert med at en dobling av havøkonomien er realistisk de neste 15 årene, sier han:

– Vi må tørre å tenke stort. 90 prosent av verdens fiskebestand kan være kritisk utrydningstruet om få år. Vi må ta internasjonalt lederskap for å snu den utviklingen.

Les også: Vil gi deg vrakpant på 20.000 kroner - på én betingelse

SITTER PÅ HEMMELIGHETEN: Jonas Gahr Støre er overbevist om at Norge har mange muligheter til økonomisk vekst, også etter oljen. Foto: Mattis Sandblad VG

Transportutslipp

Den siste fremtidssektoren han trekker frem som fremtidig supersektor, er at Norge skal gå i bresjen for å skape utslippsfri person- og varetransport.

– Vi har allerede gjort Oslo til Europas fremste elbil-by. Transportsektoren står i dag for 32 prosent av norske klimautslipp. I resten av verden utgjør transport 14 prosent av de globale klimautslippene. For å nå Norges og FNs mål om klimanøytralitet i 2030, er vi nødt til å prioritere utslippskutt i denne sektoren.

– Hva skal politikerne bidra med?

– Vi må legge til rette infrastruktur som gjør det naturlig å bruke el og hydrogen. Vi har også opparbeidet oss spisskompetanse på energileveringssystemer; kunnskap som nå vil være avgjørende for overgangen til et el-basert samfunn.

Les også: Slik tror de el-bilens fremtid blir i Norge

– Verdensledende

Han har denne uken vært og besøkt selskaper som er i startgropen.

– Bedrifter som Zaptec er allerede langt fremme når det gjelder å levere infrastrukturløsninger til et el-basert bysamfunn, og er invitert til å delta i konkurransen om å levere ladestasjoner til hele Londons befolkning. Løsningene vi finner vil også ha markedsmuligheter langt utenfor Norges grenser, sier han.

Han viser også til Electric Mobility Norway, hvor selskaper som Kongsberg Automotive, Devotek, Zaptec, Sintef, Vardar og Brakar er med. Det er en klynge av bedrifter som samarbeider for å oppnå forretningsmuligheter innen området elektromobilitet.

– Når vi må kutte til null og våre selskaper allerede er så langt fremme teknologisk, må vi benytte muligheten til å skape en supernæring som ikke bare kan løse våre transportutfordringer på norske veier, men som kan bli verdensledende, sier han.

Les også: Hva er det du har på beina, Jonas?

Teknisk avansert

Administrerende direktør Stein Lier-Hansen i NHOs største forening, Norsk Industri, mener Støre kunne plusset på med enda flere næringer:

– Vi har en avansert prosessindustri basert på vannkraft som blant annet produserer aluminium til bil- og flyindustrien. Og på Follum masseproduseres det biodrivstoff til tungtransport og fly.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder