BLIR FLERE: Hittil i vinter er det registrert flere kull med ulvevalper enn på nesten 20 år. JAN PETTER LYNAU/VG Foto: ,

Rekordmange ulvekull i Norge

Den norske ulvestammen yngler som aldri før. Så langt i vinter er det registrert mellom elleve og ni kull med ulvevalper, flere enn på nesten tyve år.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Ikke siden rapporteringene startet på norsk og svensk side i 1998, er det blitt registrert så mange ulvekull i Norge.

Det viser den foreløpige statusrapporten for ulv per 15. februar som Høgskolen i Hedmark har laget på oppdrag fra Rovdata. Men det er fortsatt for tidlig å konkludere med at det norske bestandsmålet er nådd, melder NTB.

– Fra snøsporing og DNA-overvåking er det så langt i vinter påvist minst ni og høyst sannsynlig elleve ulverevir med valper i Norge og på tvers av riksgrensen. Dette er flere enn noen gang i nyere tid. Den gamle rekorden er fra årene 2012 og 2013 da det ble påvist åtte ulvekull begge år, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Fire overlever i snitt

Til VG sier Kindberg at det alltid er minst to valper i et ulvekull.

– Ofte er det mellom fire og åtte. I gjennomsnitt overlever fire valper i et kull, sier han.

Kindberg sier at det er uklart hvor mange av kullene som kan regnes som helnorske.

– Vi vet at i alle fall fire er helnorske. De resterende flokkene oppholder seg enten på begge sider av grensen, eller de har en usikker lokalitet, sier Kindberg.

Over 80 ulver i Norge

Kartleggingen som er gjort i vinter har dokumentert 80-84 ulver innenfor Norges grenser.

– 38-39 av disse er kun bekreftet på norsk side av riksgrensen, mens 23-25 ulver er påvist i grenserevir med tilhold på tvers av riksgrensen mot Sverige. I tillegg har 19-20 ulver foreløpig en uavklart grensestatus, opplyser Kindberg.

Stortinget har vedtatt et nasjonalt bestandsmål på tre årlige ulvekull i helnorske revir innenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv i Norge (ulvesonen).

Mer sporing må til

– Mer sporing må til for å avklare revirgrenser i forhold til ulvesonen, sier Kindberg.

Ifølge Rovdata har det hittil i vinter vært relativt dårlige sporingsforhold og barmark over deler av ulvens utbredelsesområde i Skandinavia.

– Det har vært spesielt utfordrende å kartlegge forekomster av ulv sør for Kongsvinger i Hedmark og øst i Akershus og Østfold fylker. Vi vil fortsette registreringene og disse områdene vil ha høy prioritet ved kommende snøfall, sier Petter Wabakken, prosjektleder ved Høgskolen i Hedmark

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder