STØTTER INNSTRAMMING: Ap støtter flere av forslagene fra regjeringen, men Jonas Gahr Støre understreker at man ikke skal svekke retten til å søke asyl. Her fra et besøk ved gernsen til Russland tidligere i uken. Foto: Terje Mortensen , VG

Slik vil Ap-Jonas stramme inn asylpolitikken

Det «brede samarbeidet» som statsminister Erna Solberg (H) har bedt om i asylpolitikken, er blitt en konkurranse i innstramminger. Dette er forslagene Arbeiderpartiet vil støtte.

 • Nilas Johnsen

Artikkelen er over fire år gammel

Raskere retur og raskere saksbehandling. Ny grensestasjon på Storskog i løpet av 2016. Få asylsøkerne til å gjøre arbeidsoppgaver ved mottakene. Ta dagpengene fra dem som ikke går på norskopplæring.

Dette er noen av grepene som Jonas Gahr Støre ønsker å ta for å stramme inn asylpolitikken.

Ap-lederen tok initiativ til det forrige «brede forliket», som endte med politisk enighet om å ta imot 8.000 kvoteflyktninger fra Syria. Siden har asylstrømmen til Norge nådd rekordhøyder. Nå er det regjeringen som har tatt initiativet, og bedt om skriftlige innspill.

– Nå er det snakk om en dugnad der alle bidrar, så er alle del av initiativet, sier Støre til VG, og vil ikke være med på at Ap har gitt fra seg initiativet til regjeringen.

Strammer inn

I et skriftlig innspill som Ap sender til regjeringen heter det at de vil støtte opp om en «streng, rettferdig og human asylpolitikk». Dermed er mye av retorikken fra tiden under Jens Stoltenberg tilbake.

– Ap har alltid stått for en streng og rettferdig asylpolitikk. Så har vi lagt til human, for man må kunne ha to tanker i hodet samtidig: Både å gi beskyttelse til dem som er på flukt fra krig og forfølgelse, og samtidig ha en rask saksbehandling og retur av dem som kommer til Norge av andre årsaker, sier Støre.

– Vi har stått for både innstramminger og tilpassinger tidligere, blant annet da den rødgrønne regjeringen strammet inn i 2009. Nå er vi en situasjon som krever en innstramming, fortsetter han.

– Har tilnærmingen endret seg når dere diskuterer dette nå, enn den var da dere kom fram til forliket om flyktninger i vår?

– Det er en annen situasjon nå, der Norge opplever en stor tilstrømming, en situasjon som alle er enige om at ikke kan vedvare. Men vi skal fortsette å opprettholde våre forpliktelser i tråd med Flyktningkonvensjonen, menneskerettighetene, og norske verdier, sier Støre.

I brevet skriver Ap: Det er viktig å sikre at tiltak for å begrense ankomst av mennesker uten rett til beskyttelse ikke svekker det helt nødvendige arbeidet med integrering av dem som får innvilget opphold.

Støtter regjeringen

I innspurten på valgkampen var fokuset på hva Norge kunne gjøre for å hjelpe flyktningene. Men de siste dagene har partiene konkurrert om å komme med forslag om innstramminger, etter den voldsomme asylstrømmen til Norge.

Ap foreslår sine innstramminger bare noen dager etter at Høyre og Frp kom med en liste med tiltak som stortingsgruppene til de to regjeringspartiene la fram som «steinharde krav».

Bakgrunn: Høyre og Fremskrittspartiet foreslår 15 tiltak for å stramme inn

Ap skriver at de støtter innholdet i flere av de 15 punktene regjeringspartiene la frem. I tillegg legger partiet fram forslag for å blant annet styrke kapasiteten på Storskog på kort sikt, samt å sikre oppstart av en ny grensestasjon i 2016.

Ap vil også avlaste og styrke UDI for å sikre raskere retur. Partiet foreslår også å redusere det offentliges kostnader ved drift av mottak, ved at konkrete arbeidsoppgaver må kunne utføres av asylsøkerne selv, og inntjening/utbytte må være nøktern.

Partiet ber også om at det blir økt kobling mellom ytelser og krav, og nevner blant annet å innføre plikt til å delta i norskopplæring og redusere utbetaling av dagpenger til de som ikke deltar.

Også Venstre viser til innstramming

Venstre har også gjort klar sine forslag til det «brede forliket», og har blant annet fokus på at asylsøkere må gis rett til å jobbe. Venstre vil også åpne for såkalt «selvbosetting», som betyr at dem som får opphold selv kan velge seg en kommune å bo i.

Når det gjelder innstramminger viser partiet til tiltak de vil stemme for, men som allerede ligger i samarbeidsavtalen, uten å være gjennomført.

Her lister Venstre opp følgende saker de vil stemme for når de kommer til Stortinget:

• Bedre kobling av returavtaler med andre bilaterale avtaler.

• Styrking av ID- arbeid i innledende asylsaksbehandling

• Utvidet adgang til bruk og registrering av biometri

• Utvidelse av lagringstid for biometri i asylsaker

• Mer aktivt informasjonsarbeid om manglende muligheter for opphold

• Bedre klageordning i utlendingssaker

• Hurtigspor i domstolen for kriminelle asylsøkere

Mer om nye integreringstiltak

Venstre ber også om nye integreringstiltak for asylsøkere som med stor sannsynlighet får opphold.

"Lang tids passivisering i mottak er ødeleggende for integreringen, og bidrar til betydelige kostnader for samfunnet på sikt. Vi vil derfor fjerne dagens forbud mot å jobbe mens man venter på svar på asylsøknaden, og gi næringslivet mulighet til å bidra i dugnaden", skriver partiet i sitt svar til regjeringen.

Også KrF sin stortingsgruppe vedtok i kveld en liste med forslag som kombinerer innstramminger med integreringstiltak.

" Vi må nå sikre tiltak som kan bidra til å løse situasjonen både på kort og lang sikt. For å verne om asylinstituttet må vi sikre en rettferdig og ansvarlig asylpolitikk. Åpenbart grunnløse asylsøkere må returneres raskere, samtidigmå vi sikre tiltak som sørger for rask og effektiv integrering for de som har beskyttelsesbehov", skriver KrF i sitt skriftlige svar til regjeringen.

– Bedre sent enn aldri

Stortingsrepresentant Mudassar Kapur (H) i kommunal- og forvaltningskomiteen skriver i en e-post til VG at han er positiv til Arbeiderpartiet og de andre partiene nå kommer med egne forslag.

– Vi har lagt fram et helhetlig tilleggsnummer samt 15 konkrete punkter som adresserer kjernen av utfordringene. Ap forteller endelig hva de selv vil, istedenfor å gå bak og bare kritisere regjeringens løsninger. Det er positivt. Flere av forslagene er langs det riktige sporet. Jeg noterer meg at det ene partiet etter det andre nå ser det samme behovet som oss for innstramminger. Også Ap. Til det sier jeg: bedre sent enn aldri.

Les også

 1. Flyktninghjelpen om asyl-forslagene: - Et kappløp mot bunnen

  BERGEN (VG) Flyktninghjelpen er sterkt kritisk til forslagene om å stramme inn asyl- og innvandringspolitikken.
 2. Høyre og Fremskrittspartiet foreslår 15 tiltak: - Dette er et steinhardt krav frå vår side om å stramme til

  Høyre og Fremskrittspartiet foreslår 15 konkrete tiltak for å stramme inn asyl- og innvandringspolitikken.
 3. UDI-sjefen: – Vil prioritere gruppene som ikke trenger beskyttelse

  – Voksne, enslige, afghanske menn kan ikke regne med å få opphold i Norge, sier UDI-sjef Frode Forfang.
 4. Støre: – Feil å legge skylden på meg

  STORSKOG (VG) Ap-leder Jonas Gahr Støre misliker sterkt at han blir utpekt som syndebukk for den stadig økende…
 5. Trine Skei Grande: - Jeg er lei av Frp

  Venstre-leder Trine Skei Grande er frustrert over det hun betegner som lite konkrete flyktningforslag fra…
 6. Slik er Syria-familiens første dag i gigantmottaket

  RÅDE (VG) Familien fra Syria registreres av…

Mer om

 1. Innvandring
 2. Flyktningkrisen i Europa

Flere artikler

 1. Stortinget skal tygge på 100 asylforslag

 2. Høyre og Fremskrittspartiet foreslår 15 tiltak: - Dette er et steinhardt krav frå vår side om å stramme til

 3. Ap avviser Listhaugs
  familie-innstramninger

 4. Ap-Giske freder asyl-Listhaug

 5. Vil snu asylsøkere på russergrensen

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder