STORE PLANER: Skissen fra Nordic Office of Architecture viser et sykehus som strekker seg over en stort område sør for Rikshospitalet. Foto:,

Vil ikke ha gigantsykehuset

Legeforening krever strakstiltak for eldgamle sykehusbygg

Altfor stort og altfor lite fokus på at halve Oslo Universitetssykehus er i så elendig forfatning at det bør rives.
Det mener kommunen og Legeforeningen om planene om nytt gigantsykehus til 40 milliarder kroner.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

«Campus Oslo» er et sykehus som på skissebordet strekker seg fra Rikshospitalet og over et stort område sør og østover. Det skal ha 1500 senger og 23 000 ansatte - hvis det noen gang blir bygd.

For å kunne bygge seg ned mot Ullevål og Forskningsparken, vil direktør Bjørn Erikstein ved Oslo Universitetssykehus legge et lokk over Ringveien. Han ønsker seg et kjempebygg som slår sammen de eksisterende sykehusene Ullevål, Aker og Radiumhospitalet, de psykiatriske sykehusene på Dikemark og Gaustad og epilepsisenteret i Sandvika.

Idefaserapporten har vært på høring siden juli og fristen går ut i dag. Bygget er kostnadsberegnet til minst 40 milliarder kroner og man ønsker å bygge fram mot 2040.

Størst er ikke alltid best

Legeforeningen deler ikke OUS-ledelsens tro på at et kjempesykehus gir stordriftsfordeler. Tvert i mot, mener legene at sykehuset med planlagte 1500 senger, er altfor stort.

- Optimal størrelse for økonomisk effektivitet er mellom 200 og 400 senger. En årlig rangering av de beste blant nesten 5000 amerikanske sykehus, viser at kun ett av de 17 beste var større enn Oslo Universitetssykehus, skriver Legeforeningen i sitt høringssvar.

Foreningen mener sykehusene i Oslo er i en svært krevende situasjon etter fusjonsvedtaket fra 2008 da Rikshospitalet, Radiumhospitalet, Aker Sykehus og Ullevål Sykehus ble slått sammen.

- OUS har svekket økonomi, en uhensiktsmessig organisasjonsstruktur, et betydelig etterslep på bygg og utstyr og en samlet underkapasitet for sykehustjenester. Det er regelemessig overbelegg på sykehuset, skriver Legeforeningen.

Både Oslo kommune og Legeforeningen vil ha lokalsykehus ut av gigantplanene og mener det i stedet bør legges der byen vokser, i øst eller sør.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder