UTENFOR: Kvinnen (25) har ikke klart å ta høyere utdanning og har en utfordrende hverdag. Hun mener det skyldes mobbingen hun ble utsatt for på ungdomsskolen.
UTENFOR: Kvinnen (25) har ikke klart å ta høyere utdanning og har en utfordrende hverdag. Hun mener det skyldes mobbingen hun ble utsatt for på ungdomsskolen. Foto:Helge Mikalsen,VG

Krever erstatning: – Jeg ble voldtatt og mobbet på skolen

Trygderetten: Utenfor «enhver rimelig tvil» at overgrepet fant sted  ** Kvinne (25): – Ønsker rettferdighet

INNENRIKS

Kvinnen (25) sier at hun ble utsatt for grov mobbing og et seksuelt overgrep på ungdomsskolen. Nå krever hun erstatning fra hjemkommunen.

Publisert: Oppdatert: 09.07.15 08:17

Hun mener skolen i Malvik i Sør-Trøndelag ikke gjorde nok for å sikre henne et trygt og godt skolemiljø.

– Jeg ønsker rettferdighet. Jeg er blitt behandlet på en dårlig måte. Mobbingen fortsatte i samme spor som før, selv om jeg sa ifra, sier hun til VG.

Kvinnen mener tre vonde år på ungdomsskolen er årsaken til sin nåværende situasjon:

Hverdagen er preget av angst og vonde, tilbakevendende minner. Hun sliter med spiseforstyrrelser og depresjon, og har fått diagnosen posttraumatisk stresslidelse.

Drømmen om å bli veterinær er lagt på is fordi hun ikke klarer å ta eksamen.

– Jeg fungerer ikke. Jeg sliter med skyldfølelse, at det er noe galt med meg og at alt er min skyld, sier kvinnen.

– Pariakaste

Det begynte da hun startet på ungdomsskolen – i en klasse skolen senere skulle omtale som en gruppe «med spesielt mye uro».

Det som startet som utfrysing utviklet seg snart til både fysisk og psykisk mobbing, ifølge en redegjørelse foreldrene sendte til fylkesmannen:

Maten hun laget i heimkunnskapstimen ble kastet i gulvet. Våte svamper ble kastet etter henne under fremlegg foran klassen, og hun begynte å gå med skjerf over buksen – i håp om at det ville hindre andre i å ta henne på rumpa.

– Når jeg tenker på den tiden dukker ett ord opp: pariakaste. Jeg var ikke verdt en dritt. Jeg opplevde konstant mobbing og trakassering. På skolen turte jeg ikke spise eller å gå gjennom klasserommet for å gå på do.

– Ble bare verre

Foreldrene hennes tok gjentatte ganger kontakt med skolen for å uttrykke bekymring over klassemiljøet og datterens situasjon.

– Vi prøvde alt vi kunne, men strakk ikke til, sier kvinnens far til VG.

– Skolen svarte alltid at de skulle ordne opp og at alt skulle bli bedre. Alt ble bare verre og verre.

I tiende klasse klaget foreldrene skolens mobbevedtak inn for Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Fylkesmannen ga dem medhold i at tiltakene skolen hadde skissert ikke var nok for å sikre kvinnen et godt skolemiljø, og ba skolen fatte et nytt vedtak.

Anmeldte voldtekt

Samme høst skjedde noe den da 15 år gamle jenta skulle komme til å holde tett om i lang tid. Fire år etter at hun gikk ut av ungdomsskolen, forklarte hun i politiavhør at noe grusomt hadde skjedd i garderoben mens klassekameratene hadde gymtime:

«De dro ned buksen min, de dro genseren opp, men kledde ikke av meg. Jeg følte ikke at de mente å gå så langt som de gjorde, de tenkte vel å gjøre noe mot meg.»

Hun forklarte at hun trodde to personer utførte voldtekten, mens to eller tre andre så på. Hun klarte ikke å identifisere dem, men var sikker på at de ikke var elever ved skolen.

«Jeg ble sperret inne mot veggen. Jeg tenkte faktisk ikke på at jeg kunne komme meg løs. Jeg gjorde ikke motstand, jeg ble helt paralysert, husker ikke hva jeg følte eller tenkte. Jeg huske bare jeg tenkte at overgriperne ikke var redde for at det skulle komme noen», forklarte hun i avhør.

Trygderetten: Utenfor enhver rimelig tvil

Politiadvokat Aage Sliper Midling opplyser til VG at anmeldelsen ble henlagt på bakgrunn av ukjent gjerningsmann.

NAV godkjente imidlertid saken som en arbeidsulykke etter en klageomgang der Trygderetten fant det «godgjort utenfor enhver rimelig tvil» at overgrepet fant sted.

Året etter at jenta var ferdig på ungdomsskolen, bekreftet skolen overfor fylkeskommunen at hun hadde hatt «tre vanskelige år ved skolen».

Les også: Ni mobbeofre forteller sin historie

De skrev at skolen hadde satt i verk en rekke tiltak for klassen og klassetrinnet, men erkjente samtidig at dette i liten grad hadde bedret situasjonen for henne.

Bestrider erstatningsansvar

Kvinnens advokat Arnfinn Andersen opplyser at det kan bli aktuelt å kreve et millionbeløp for økte utgifter og tapt arbeidsinntekt. Han mener skolen ikke klarte å skape et trygt miljø for jenta.

– Hvorfor går dere til sak nå, ni år etter at hun gikk ut av ungdomsskolen?

– Det har tatt lang tid å avklare situasjonen hennes, sier Andersen, som viser til at kvinnen ikke har klart å ta utdanning eller å jobbe.

I sitt tilsvar til stevningen bestrider imidlertid Malvik kommune at noen av skolens ansatte har opptrådt erstatningsbetingende uaktsomt, eller at det foreligger et ansvarsgrunnlag.

Rådmann Kristian Rolstad opplyser til VG at kommunen er kjent med beskyldningene, men at de ikke ønsker å kommentere saken før den skal i retten i oktober.

Følges av Barneombudet

Barneombudet opplyser at de vil være til stede under rettssaken.

– Flere mobbesaker behandles i domstolene og av påtalemyndigheten nå, men foreløpig er det få dommer og dermed lite praksis knyttet til temaet. Vi gir råd til mange barn og foreldre, og er derfor opptatt av kjenne til hvordan slike saker håndteres og om det trengs forbedringer i regelverket, sier seniorrådgiver Anders Prydz Cameron, som understreker at han ikke kan uttale seg om den konkrete saken.

Les også: Margit (17) ble mobbet - Jeg har synlige og usynlige arr

Professor i pedagogikk, Thomas Nordahl, sier at det har vært vanskelig å nå frem med erstatningskrav i mobbesaker.

– I den senere tid har det imidlertid skjedd en endring ved at noen har fått medhold. Når det skjer, skaper det en type presedens som kan gjøre det enklere for dem som kommer senere, sier Nordahl, som har vært oppnevnt som sakkyndig i flere rettssaker.

– Men fortsatt stilles det krav til at mobbingen bidrar til at du har fått noe ødelagt i forhold til videre liv: eksempelvis videre utdanning eller psykiske og fysiske skader. Det skal sannsynliggjøres at det har sammenheng med mobbingen, og det er ikke enkelt.

Preger voksenlivet

Tidligere i år viste en studie fra NTNU at unge som har blitt mobbet ofte sliter med helse, rus og samliv – selv 12 år etter at mobbingen tok slutt.

Samtidig viser forskning fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKTVS) at vold, seksuelle overgrep og mobbing har langvarige konsekvenser.

– Vi fant at ungdommer som var utsatt for mer enn en av disse hendelsene hadde økt risiko for å droppe ut av videregående skole, redusert arbeidsdeltagelse og økt risiko for bruk av trygdeytelser som ung voksen sammenlignet med dem som ikke var utsatt for mobbing, seksuelle overgrep eller vold, sier forsker Ida Frugård Strøm.

Her kan du lese mer om