KOBLER PÅ BARNEVERNET: Barneminister Solveig Horne (Frp) og gruppeleder Carl I. Hagen (Frp) på Gran skole i Oslo, med 97 prosent fremmedspråklige elever. Rektor Randi Sømo står bak ved tavlen. Foto:Terje Bringedal,VG

Vil tvinge norsk-svake barn til barnehagen

Barneministeren ber barnevernet gripe inn mot manglende norskkunnskaper

GRAN SKOLE (VG) Regjeringen vil sende barnevernet etter innvandrerbarn som ikke har gode nok norskkunnskaper. Første steg er tvungent opphold i barnehage.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Overfor VG slår barneminister Solveig Horne (Frp) fast at Stortinget nå har definert at manglende vilje til å legge til rette for norskopplæring, vil kunne være en del av vurderingen om barn får tilfredsstillende omsorg.

I fjor høst begynte 1700 Oslo-barn til første skoledag med så svake norskkunnskaper at skolen måtte sette inn ekstra tiltak.

– En lovendring fra et enstemmig storting før sommeren gir barnevernet hjemmel til å gå inn i hjemmet og pålegge tiltak dersom norskkunnskapene er for dårlige til at barnet skal henge med på skolen, sier Horne til VG.

Vil ikke skremme

– Vi ønsker ikke å skremme med barnevernet, men vi gir de hjemmel til å pålegge familien tiltak dersom kunnskapene i norsk ikke er gode nok, legger hun til.

– Hva skjer dersom foreldrene nekter å sende barnet til barnehagen?

– Mange familier er redde for barnevernet. Vi vil nå gi barnevernet et nytt verktøy, og kunne pålegge familier hjelp slik at barna lærer norsk. Det er ingen tvil om at grunnleggende kunnskaper i norsk er helt avgjørende for om barna vil klare seg gjennom skolen og i resten av livet, sier Frp-statsråden til VG.

Omsorgsovertagelse

Barnevernets strengeste virkemiddel er omsorgsovertagelse. Horne sier at manglende norskkunnskaper hos barnet nå defineres som omsorgssvikt, men presiserer at det i tillegg skal andre alvorlige forhold til før omsorgsovertagelse vurderes.

Kronikk:Gjør barnehagen obligatorisk

På Gran skole på Furuset i Oslo hadde 97 prosent av elevene minoritetsspråklig bakgrunn i forrige skoleår.

Da rektor Randi Sømo åpnet dørene for årets førsteklasser på mandag, kom det ingen «norske» elever. Samtlige førsteklassinger har et annet morsmål enn norsk og samisk.

Har en rekke tiltak

Utdanningsetaten i Oslo kommune har utviklet måleverktøy og undervisningsopplegg slik at barn som kan for lite norsk, kan få fullt utbytte av skoleløpet.

Flere skoler i Oslo har kjørt intens norskopplæring som en del av sommerskolen, hvor elevene har fått tilbud om to ukers kurs for å gjøre dem skoleklare på slutten av sommerferien.

Forutsetning for vellykket liv

– Når ungene kommer til første skoledag, må de kunne norsk godt nok til å kunne henge med. Det er en forutsetning for et vellykket liv i Norge. Skolene gjør mye for å ta igjen manglende norskkunnskaper, men det er for sent. Allerede i tre års alder må vi ta rede på om norskkunnskapene er i en god fase, sier Carl I. Hagen, Frps gruppeleder i Oslo, til VG.

Carl I. Hagen og Oslo Frp har tidligere fremmet en rekke forslag for å bedre integreringen i Oslo.

De tapte kampen om en egen innvandringssetat i Oslo, men fikk flertall i bystyret for en pliktig språktest av alle treåringer, enten i barnehagen eller på helsestasjonen.

I 2011 foreslo den rødgrønne regjeringen at alle barnehagebarn skal språktestes.

– Både barnehagen og helsestasjonen har meldeplikt til barnevernet om omsorgssvikt. Når barn holdes hjemme hos mødre som kanskje ikke snakkes norsk overhodet, og foreldrene ikke er villig til å gjøre noe med det, da må barnevernet kobles inn, sier Hagen.

Manglende vilje

Han er svært tilfreds med følgende nøkkelsetning i forarbeidet til lovendringen i barnevernloven:

«Foreldrenes manglende vilje til å sørge for at barnet tilegner seg norskkunnskaper, vil kunne være et moment i vurderingen av om foreldrene sikrer barnet tilfredsstillende omsorg.»

– Dette har et enstemmig storting sluttet seg til, og når loven trer i kraft 1.januar 2016, får barnevernet plikt til å følge dette opp, sier den tidligere Frp-lederen.

– Hva skjer hvis barnet ikke består språktesten?

– Da skal barnevernet varsles. De skal besøke familien, sjekke om de får se norsk barne-TV og om de har norske venner. Så kan de sendes på norskkurs, gis råd om mer omgang med norske barn og om nødvendig sendes med tvang til barnehagen. Men hvis familien motarbeider hjelpetiltakene, er omsorgsovertagelse en siste mulighet. Vi er nødt til å bli mye strengere i Oslo dersom integreringen skal bli vellykket, sier Hagen.

Barnehagene må skjerpe seg

Hagen vil også skjerpe barnehagenes plikt til å drive systematisk opplæring i norsk for de som trenger det:

– Jeg vil utfordre kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) til å få språk som et mål i barnehageloven, slik at vi sikrer at alle barn kan norsk tilstrekkelig før de begynner på skolen, sier han.

Hagen slår statistikk fra skoleetaten i Oslo i bordet: Den viser at 13 612 barn i Oslo-skolen hadde vedtak om særskilt norskopplæring i forrige skoleår.

Kommunerevisjonen i Oslo har kritisert manglende regnskap for pengene som er satt av til dette.

Shazia Sarwar kommenterer:Når skolen diskriminerer

– Oslo kommune bruker 280 millioner kroner i året på ekstra norskopplæring fordi foreldrene ikke gjør jobben med å gi barna et minimum av norskkunnskap til å greie seg videre i livet, sier Carl I. Hagen.

SV støtter tiltaket

ENIG MED FRP: SV-leder Audun Lysbakken Foto:Jan Petter Lynau,VG

SV-leder Audun Lysbakken sier han stiller seg bak forslaget fra Solveig Horne om å kunne koble barnevernet inn der norskkunnskapene svikter.

Det samme gjorde de andre partiene på Stortinget da lovendringen ble vedtatt i vår.

– Jeg tror at det kan være nødvendig i noen tilfeller, med tvungen barnehage. Vi gikk ikke imot forslaget i Stortinget, og SV har vært opptatt av hvordan barn som ikke lærer norsk skal få plass i barnehage, sier Lysbakken til VG.

Skal lære norsk

– At barn som bor i Norge skal lære norsk, er en del av omsorgsansvaret for foreldrene, slår han fast.

– Men det er spesielt at en regjering skal gjøre barnehage obligatorisk, gjør så lite for å øke adgangen til barnehagene. Regjeringen har sørget for at staten betaler innvandrerforeldre for å være hjemme bad barna, og de bremser utbyggingen av nye plasser, sier SV-lederen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder