Mener nye asylregler bryter barnekonvensjonen

STRAMMER INN: Statsminister Erna Solberg (H) og innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) la sammen fram forslagene til endringer i utlendingsloven tirsdag. Foto: Cornelius Poppe NTB scanpix

Røde Kors: Erna gir asylbarna falske forhåpninger

Norges Røde Kors mener at statsminister Erna Solberg (H) har gitt asylbarna falske forhåpninger om å få bli i Norge etter at de fyller 18 år.

 • Alf Bjarne Johnsen

Artikkelen er over fire år gammel

Mads Harlem, som leder politikk- og folkerettsseksjonen i Norges Røde Kors, mener at lovforslaget bryter FNs barnekonvensjon, som Norge er bundet av.

– Når disse barna ikke lengre skal vurderes individuelt, men pålegges en midlertidig tillatelse fordi myndighetene vil la innvandringsregulerende hensyn telle tyngst, da er barnekonvensjonens krav til barnas beste som det grunnleggende hensyn, brutt, sier Harlem til VG.

Les også: Solberg mener Norge kan mestre 30 000 årlige flyktninger

Strammer ytterligere inn

Bråket startet etter at Høyre-Frp regjeringen tirsdag presenterte en ny runde med forslag til innstramminger for å begrense retten til opphold i Norge for asylsøkere.

Opposisjonen på Stortinget har allerede truet med å stemme ned forslaget om midlertidig opphold til barn som ikke har omsorgspersoner i hjemlandet som de kan returneres til.

Noen kan få bli

Tirsdag sa statsministeren til VG at noen av de enslige mindreårige asylbarna likevel vil kunne få bli i Norge, selv om de i utgangspunktet bare får en midlertidig oppholdstillatelse fram til de fyller 18 år.

«Er du veldig ung når du kommer, vil du kunne ha opparbeidet en tilknytning til Norge som kan gi grunnlag for permanent opphold», sa Erna Solberg.

BRUDD-PÅSTAND: Mads Harlem leder seksjonen for politikk og folkerett i Norges Røde Kors. Foto: Olav Saltbones Røde Kors

Men Mads Harlem i Røde Kors mener at dette er med på å skape falske forhåpninger hos flere tusen enslige asylbarn som nå venter på svar på sine asylsøknader.

Må leve i uvisshet

– Lovforslaget og Erna Solbergs uttalelse åpner for at disse barna må leve i enda større uvisshet fram til de fyller 18 år, sier han.

– Lover og regler bør være forutsigbare, og de må følge barnekonvensjonen. Lovforslaget endrer en «kan»-regel til en «skal»-regel. Det betyr at Utlendingsdirektoratet ikke vil kunne gjøre individuelle vurderinger av hva som er til barnets beste i saker om midlertidig opphold for enslig mindreårige asylsøkere, slik vi er forpliktet til etter barnekonvensjonen. Dette forslaget må Stortinget derfor stoppe, krever Mads Harlem.

Vurderer egen forskrift

VG har forelagt kritikken fra Røde Kors for statsminister Erna Solberg.

Hun viser til et avsnitt i lovforslaget som varsler en mulig politikkendring senere:

«Departementet vil vurdere en særskilt forskriftsregulering av hvordan reglene for «lengeværende barn» skal praktiseres overfor enslige mindreårige som ber om å få omgjort et vedtak om midlertidig tillatelse. Departementet vil også klargjøre i forskrift hvordan prinsippene som gjelder for vurdering av saker med «lengeværende barn» skal kunne gis anvendelse når barnet søker om omgjøring etter fylte 18 år.»

Kan få tilknytning

– Det er dette jeg sikter til når jeg viser til at hvis du er veldig ung når du kommer, vil du kunne ha opparbeidet en tilknytning til Norge som kan gi grunnlag for permanent opphold, skriver Solberg i en epost til VG onsdag ettermiddag.

– Det vil i første omgang gi grunnlag for en ordinær tillatelse, som så igjen kan gi grunnlag for en permanent tillatelse. Dette skal forskriftsfestes, som det står i proposisjonen. Detaljene vedrørende utformingen vil vi da komme tilbake til, legger hun til.

Barnets beste er grunnleggende

Men Mads Harlem fastholder at lovendringen likevel er i brudd med barnekonvensjonen:

– Barnekonvensjonen sier at ved alle handlinger skal barnets beste være et grunnleggende hensyn, men her må de altså vente i det uvisse til de fyller 18. En slik forskrift som Solberg nå varsler, fremstår i direkte motstrid til lovens «skal»-regel, sier han.

Grunnlovens paragraf 104 har samme regel som barnekonvensjonen: «Ved handlinger og avgjørelser som berører barn, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn.»

Regjeringen mener for sin del at barnets beste er at de ikke sendes alene til Norge:

«De påkjenninger et barn utsettes for både under flukten og som enslig mindreårig i et fremmed land, er alvorlige. Det er derfor etter departementets syn svært viktig at det sendes klare signaler for å forhindre at barn sendes ut på en slik farefull ferd alene», skriver regjeringen i lovforslaget.

Les også

 1. Her er regjeringens asylinnstramminger

  Etter massivt press gir innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) og regjeringen noe etter, og reduserer kravene til…
 2. I høst var det 1000 asylsøkere i Råde. Nå er det åtte.

  RÅDE (VG) I ankomstmottaket i de gamle Smart Club-lokalene langs E6 i Østfold står 1000 sengeplasser tomme, og det er…
 3. Jan Egeland: Forhastede returer

  LESVOS (VG) Generalsekretær i Flyktninghjelpen, Jan Egeland, sier Europa nå står i fare for å bryte…
 4. 800 Storskog-asylsøkere har forsvunnet. Ahmed (26) er én av dem.

  BERLIN (VG) I januar haiket Ahmed Isam til Sverige under falsk identitet.

Mer om

 1. Flyktningkrisen i Europa
 2. Politikk
 3. Solberg-regjeringen
 4. Røde Kors
 5. Innvandring
 6. Erna Solberg

Flere artikler

 1. Svært få asylbarn vil få midlertidig opphold

 2. Barneombudet slakter Per Sandbergs asylbarn-håndtering

 3. Ap i asyl-skvis før landsmøtet

 4. UDI foreslo oppmykning for enslige mindreårige fra Afghanistan, fikk nei

 5. Barneombudet om behandlingen av enslige asylbarn: – Skammelig

Fra andre aviser

 1. Nå ble jeg skuffet, Gudbrandsen

  Bergens Tidende
 2. Går imot 90 høringsinstanser

  Bergens Tidende
 3. Regjeringen avviser 90 høringsinstanser

  Aftenposten
 4. Livredde for 18-årsdagen

  Bergens Tidende
 5. Integreringspolitikken har feilet

  Bergens Tidende
 6. Utlendingsmyndighetene tolker regelverket strengere enn lovgiverne har ment

  Aftenposten

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no