Sender brev til Erna Solberg, men vil ikke støtte SV-brev

SKRIVER TIL ERNA: Venstres Trine Skei Grande og KrF-leder Knut Arild Hareide ber om garantier om at ingen sendes vider til krigssoner dersom de returneres til Russland. Foto: Terje Pedersen , NTB scanpix

V og KrF advarer mot Russland-returer, men støtter ikke full stans

Venstre og KrF ber regjeringen stanse utsendinger til Russland, dersom asylsøkerne risikerer å bli sendt videre til krigssoner. Men full stans vil de ikke be om.

 • Nilas Johnsen
 • Axel Støren Wedén

Artikkelen er over fire år gammel

De omstridte tvangsreturene til Russland har ført til hektisk aktivitet i Stortinget. Venstre og KrF, regjeringens støttepartier, ber nå om en bedre vurdering av rettssikkerheten for dem som risikerer retur.

– Vi må være helt sikre på at ingen sendes til Russland dersom de risikerer å sendes videre til et krigsland, sier Venstre-leder Trine Skei Grande til VG.

– Samtidig ønsker vi ikke at alle returer til Russland skal stanses, for det vil åpne den ruten igjen, fortsetter hun.

Kravene formuleres i et brev fra Grande og KrF-leder Knut Arild Hareide, som er sendt til statsminister Erna Solberg (H).

Kunne ikke svare om Russland

Hareide sier at da de før jul gikk med på lovendringen som åpner for returer til Russland, la inn krav til at Norge måtte overholde sine forpliktelser etter Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) og Flyktningekonvensjonen

– Vi ba om garantier fra regjeringen om at vi ikke hadde returer som satte disse forpliktelsene i tvil, men denne uken har regjeringen ikke kunnet gi disse garantiene, sier Hareide til VG.

Les også: Listhaug kan ikke svare om hvorfor Russland er trygt

Hareide er også opprørt over VGs artikler om asylsøkere sendt til Russland, som risikerer å bli sendt videre til Jemen.

– Land som Syria og Jemen er jo land Norge ikke sender folk tilbake til. Så vi må være sikre på at det ikke skjer med dem som vi sender ut til Russland, sier Hareide.

Støttet ikke SV-krav

Fredag morgen ba SV-leder Audun Lysbakken om full stans i returene til Russland, men det ble ikke Venstre og KrF med på.

I stedet gikk de sammen med Ap og Sp og skrev tilbake til Lysbakken at regjeringen fortsatt skulle ha ansvaret for å vurdere asylreturene.

Hareide og Grande sier de er særlig bekymring for returer av barnefamilier, og ber om at utlendingsmyndighetene forsikrer seg om at forholdene ved ankomststedet i Russland er forsvarlige og at rettssikkerheten styrkes.

Ap ville vente

VG får opplyst at Arbeiderpartiet ikke ville undertegne brevet fra Grande og Hareide med begrunnelse at de ønsker svar på spørsmål de har sendt regjeringen først. Senterpartiet er også avventende:

I en tekstmelding til VG skriver parlamentarisk nestleder Hadia Tajik (Ap):

«Arbeiderpartiet sendte allerede onsdag skriftlig spørsmål til innvandrings- og integreringsministeren der vi avkrever svar på hvilke konkrete faglige vurderinger som ligger til grunn når hun sier at instruksen og praksisen overfor asylsøkere som er kommet over Storskog er i tråd med folkeretten. Vi vil avvente dette svaret.»

– Det kommer ikke til å bli flertall for å trekke den hjemmelen som ble gitt før jul, sier Senterpartiet-leder, Trygve Slagsvold Vedum, til VG.

Han er av oppfatningen at en umiddelbar pause i utsendelsene av asylsøkere til Russland, slik SV går inn for, vil være å bedrive forskjellsbehandling.

– Det kommer jo svært mange mennesker fra veldig mange nasjonaliteter over Storskog. Det er klart ikke alle har et beskyttelsesbehov. Å behandle folk likt i sånne situasjoner, er egentlig å behandle dem ulikt, sier Vedum.

Vil vrake UNE-instruks

Venstre og KrF tar også initiativ til en omkamp om endringene i utlendingsloven fra november, der Ap og Sp sikret regjeringspartiene flertall for en instruksjonsadgang overfor det domstolslignende organet Utlendingsnemnda, skriver NTB.

Hareide og Grande ber regjeringen endre instruksen av 24. november, slik at det igjen blir sånn at regjeringen kun kan instruere Utlendingsdirektoratet og ikke UNE.

– UNE må sikres mulighet for en uavhengig vurdering av om det er trygt å returnere til Russland, poengterer de to i brevet.

Returer ble utsatt

For andre dag på rad måtte PU avlyse en planlagt transport fredag. Årsaken er ifølge PU manglende busskapasitet på russisk side.

Les også: Merete kjørte asylsøkere bort fra mottaket

Det kom i fjor 5500 flyktninger og migranter fra Russland til Norge over grensen ved Storskog, og i alt 7825 personer ble tvangssendt fra Norge i 2015.

Her er hele brevet fra Venstre og KrF:

Et ufravikelig prinsipp for KrF og Venstre har hele tiden vært at Norge skal overholde folkerettslige forpliktelser og flyktningekonvensjonen. Det ligger til grunn for alle vedtak og forlik vi har gått inn i. Dette innebærer blant annet at Norge må forsikre seg om at ingen sendes tilbake til et tredjeland, hvor de ikke får den beskyttelsen de har behov for.

Vi er bekymret for om regjeringens praksis ivaretar rettsikkerheten til de menneskene som nå returneres til Russland. Vi er særlig bekymret for praksisen knyttet til retur av barnefamilier.

Undertegnede ber om at regjeringen forsikrer om at retur av asylsøkere til Russland gjennomføres i tråd med Stortingets vedtak og internasjonale konvensjoner, og ber om at følgende hensyntas:

1. Før retur av asylsøkere med flerreisevisum gjennomføres, vurderes det om asylsøkeren også ved visumets utløp vil ha en effektiv beskyttelse mot behandling i strid med EMK artikkel 3.

2. Før gjennomføring av retur, må utlendingsmyndighetene forsikre seg om at forholdene ved ankomststedet i Russland er forsvarlige. Særlige hensyn må tas ved retur av barn.

3. Instruksen til UNE av 24. november 2015 trekkes tilbake. Denne instruksen må bare gjelde for UDI. UNE må sikres mulighet for en uavhengig vurdering av om det er trygt å returnere til Russland.

4. Asylsøkernes rettssikkerhet styrkes. UDI må overta oppgaven med å underrette om vedtaket, fortelle om retten til å begjære utsatt iverksetting, retten til å klage på vedtaket og i tillegg til retten til fritt rettsråd. Søker må underrettes om vedtaket straks det er fattet, og få rett til advokatbistand.

Her er brevet fra SV

På vegne av de partier som her underskriver, ber vi norske myndigheter å stoppe uttransporteringen av asylsøkere som har kommet over Storskog som er uten varig opphold i Russland, og at de får realitetsbehandlet asylsøknadene i Norge.

Vi vil sammen fremme et forslag med dette innhold tirsdag 2. februar, men anmoder regjeringen om iverksetting allerede fra i dag.

Les også

 1. 15 asylbarn ble pågrepet av politiet – alle løslates

  Politiets utlendingsenhet fant det ikke lenger nødvendig å holde barna pågrepet, og velger etter et døgn å løslate dem…
 2. Alle asylsøkerne på Kirkenes-senter pågrepet

  KIRKENES (VG) Til tross for at ingen asylsøkere skal returneres til Russland fredag, har Politiets utlendingsenhet…
 3. Asylsjåfør: – Måtte kle meg naken, sitte på huk og hoste

  KIRKENES (VG) Merete Nordhus følte seg nedverdiget da hun…
 4. Norge returnerer ikke flyktninger til Jemen: Flyktninger sendt til Russland få timer før visumet utløp – truet med utvisning til Jemen torsdag kveld

  Norge anser Jemen for å være et så farlig land at ingen flyktninger returneres dit.

Mer om

 1. Innvandring

Flere artikler

 1. FN: To syrere sendt hjem fra Russland i fjor

 2. Jagland til VG: Fare for at Norge bryter menneskerettigheter

 3. NOAS: Ahmed og Abdullah hentes til Norge

 4. Pluss content

  Vil ha stopp i utsendingene til Russland

 5. Hareide om tvangsreturene: Slutt å skylde på andre og gjør jobben deres

Fra andre aviser

 1. Erna Solberg om Storskog-trøbbelet: - Viktig at vi fortsetter utsendelsene

  Aftenposten
 2. FN: Norge bryter internasjonale asylregler på Storskog

  Aftenposten
 3. Stortinget sier nei til å stoppe asylreturene

  Aftenposten
 4. Derfor koker det igjen i Finnmarks-kulden

  Aftenposten
 5. FN: Syrere sendt hjem fra Russland fjor

  Aftenposten
 6. Listhaug kan bli tvunget til asyl-retrett

  Fædrelandsvennen

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no