HØRER PÅ FM-RADIO: Stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes (SV) hører gjerne på radio på FM-båndet på kafé hjemme i Tromsø.
HØRER PÅ FM-RADIO: Stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes (SV) hører gjerne på radio på FM-båndet på kafé hjemme i Tromsø. Foto: Privat

Flere vil vente med å skrote FM-radioer

Tviler på stabil og full dab-dekning i tide til FM-slukking

INNENRIKS

Flere politikere på Stortinget tar til orde for å utsette slukkingen av FM-båndet. Torgeir Knag Fylkesnes (SV) jobber for å fremme et forslag om en utsettelse i høst.

Publisert:

Lørdag er det knappe fem måneder, eller mer presist, 144 dager til radiolyttere i Nordland mister kontakten med FM-båndet.

Onsdag 11. januar på nyåret i 2017, slukkes FM-signalene til NRK og P4 der, og lytterne må ha skaffet seg radio(er) med DAB pluss-teknologi for å få lyd i høyttalerne.

Siden skal slukkingen av FM-nettet gå fortløpende Norge rundt, med Østlandet og Troms og Finnmark som de sist «mørklagte» FM-områdene 20. september og 13. desember 2017.

Les også kommentaren: Nordmenn skremt til å kjøpe avleggs radioer

Først i verden

Nå er det stadig flere stortingspolitikere som etterlyser større trygghet for at det nye DAB pluss-nettet når hundre prosent av radiolytterne med stabil radiolyd – på veinettet, i veitunnelene, i farvannet langs kysten og i bilene mens nordmenn farter rundt i det lange landet.

– Vi er det eneste landet i verden som har satt av datoer for slukkingen av FM-båndet. Mange nordmenn har jo ikke skaffet seg DAB pluss-radioer, sier Torgeir Knag Fylkesnes (SV).

Han viser til undersøkelser som viser at kun annenhver nordmann har skaffet seg en DAB pluss-radio. Og at kun en tredjedel av bilene har DAB pluss-adgang.

Les også: Enda en dab-klage på ESAs bord

Fylkesnes er heller ikke trygg på at hans egen landsdel, Nord-Norge, i tilstrekkelig grad blir dekket med DAB pluss som når ut til fiskerinæringen og andre som ferdes langs kysten.

– Vi må sette strengere krav til dekning før FM-båndet kan slukkes, sier stortingsrepresentanten.

– Er det ikke viktig at myndighetene har tatt en beslutning om når den nye radioteknologien tas i bruk?

– Begrunnelsen er at DAB pluss gir mulighet for flere radiokanaler og at FM-båndet er sprengt. Jeg er ikke så sikker på om at vi får noe mer mangfold med substans enn det vi har. Men uansett, må vi sikre oss at det nye nettet har hundre prosent dekning før FM-båndet slukkes, svarer Fylkesnes.

Les også: Sluttregning på en milliard

Frp vil beholde FM-båndet

Regjeringspartiet Frp har i flere år vært kritisk til slukkingen av FM-båndet. Stortingsrepresentant Øyvind Korsberg fra Troms, tror folk flest har problemer med å forstå poenget med FM-slukkingen.

– Vi har vært mot slukkingen av FM-båndet helt siden det ble bestemt. Så langt tyder alt på at slukkingen er en forhastet beslutning og at dekningen blir dårligere enn det man må kreve. Fremfor alt må enorme mengder radioer skrotes uten at det egentlig er nødvendig, sier Korsberg til VG.

Trolig er det over ti millioner FM-radioer i norske hus, hytter og arbeidsplasser som må skrotes.

Ifølge nordnorske medier har en rekke radiolyttere i nord fortalt at de opplever ustabil og til dels manglende dekning på Dab-radio. Flere stiller også spørsmål om hensynet til sikkerhet og beredskap er godt nok ivaretatt når FM-båndet slukkes.

VG kjenner til at skepsisen til å slukke FM-signalene er sterke, selv langt inn i NRK-systemet, som samtidig har vært en av de største pådriverne for dab-skiftet.

– Vi har fått munnkurv. Ingen vil uttrykke seg kritisk mot dette skiftet, sier en erfaren NRK-medarbeider. som ikke vil stå frem med navn.

Martin Henriksen, som er stortingsrepresentant for Troms Ap, sendte torsdag et skriftlig spørsmål til regjeringen og kulturminister Linda Cathrine Hofstad Helleland (H) om slukkingen av FM-båndet.

Vil ha forsikringer

– Hvilke forsikringer kan statsråden gi for at dekningen i det nye DAB-nettet vil være fullt tilfredsstillende sammenlignet med dagens FM-nett? Og dersom dekningen viser seg mangelfull, med de konsekvenser dette kan ha, vil statsråden iverksette særskilte tiltak eller vurdere å utsette den planlagte slukkingen av FM-nettet, spør Henriksen.

Han sier til VG at hvis de viser seg at DAB pluss-nettet ikke har god nok dekning, da bør det vurderes å slukke FM-båndet.

– Men jeg tar det egentlig som en selvfølge at regjeringen har fullt trykk på dette fremover. Foreløpig er det for tidlig å fremme forslag om å utsette slukkingen, sier Henriksen til VG.

Han understreker at han uttaler seg som enkeltrepresentant på Troms-benken – og ikke som et talerør for stortingsgruppen til Ap.

Ingen bekymring i Kulturdepartementet

I KrF sier partiets medietalsperson Geir Bekkevold at også han vil gå inn for en utsettelse av slukkingen av FM-båndet dersom kriteriene for innføringen ikke er oppfylt.

– KrF har sluttet lojalt opp om innføringen av DAB. Men forutsetningen er at kriteriene er oppfylt. Hvis det er gode grunner for å utsette dette noe, så er vi åpne for det, sier Bekkevold til VG.

I regjeringssystemet er det ingen bekymring for at radio-dekninge med DAB pluss-teknologi ikke vil være god nok når fm-nettet skal slukkes.

– Hele Stortinget utenom Frp var med på vedtaket om å slukke FM-nettet når en del kriterier var oppfylt. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) har slått fast at disse kriteriene er oppfylt, og det er ikke noe som tilsier at vi skal utsette slukkingen, skriver statssekretær Bård Folke Fredriksen (H) i Kulturdepartementet i en e-post til VG.

Kostbar dobbeltkjøring

Han minner om at det er kostbart å drive to parallelle nett for radiodistribusjon.

– DAB gir et mye bedre og mer mangfoldig radiotilbud med plass til flere riksdekkende kanaler. Dessuten er dekningen til dab-nettet bedre enn dekninge som NRKP1 har i FM, skriver Fredriksen.

Han skriver at han likevel skjønner at mange er skeptiske.

– Jeg har forståelse for at folk opplever usikkerhet knyttet til at de må gjøre om på eller bytte radioer hjemme og i bilen. Endringer i teknologi fører til at man må skifte utstyr. Det gjaldt ved overgangen fra analogt til digitalt bakkenett for tv, og vi har også flere ganger byttet formater på film fra VHS til DVD til Blu-ray, minner statssekretæren om.

Her kan du lese mer om