LOVER GJENNOMGANG: Trond Eirik Schea er sjef i Økokrim.
LOVER GJENNOMGANG: Trond Eirik Schea er sjef i Økokrim. Foto: Eivind Griffith Brænde , VG

Krever oppvask i Økokrim etter Transocean-fadesen

Stortinget vil vite hva som skjedde da anken ble trukket

INNENRIKS

Justispolitikerne i Stortinget står samlet bak kravet om at Økokrim nå må gjennomgå alle sider av Transocean-saken, og redegjøre offentlig for grunnen til at anken ble trukket.

Publisert: Oppdatert: 19.01.16 14:45

Jan Arild Ellingsen (Frp) sier at tilliten til Økokrim-sjefen Trond Erik Schea henger i en tynn tråd:

– Denne saken og håndteringen videre vil være en test på Økokrim-sjefens integritet. Dersom han for egen regning kom fram til at dette ikke gikk lengre, så kan han kanskje slippe unna. Men jeg lar det være opp til Riksadvokaten å vurdere om de er flinke nok i Økokrim, sier Frps justistalsmann til VG.

VG mener: Økokrims skattefadese

Droppet saken

Etter 11 års etterforskning, en tapt runde i retten og kritikk fra både Riksadvokaten og særorganet for politisaker, valgte Økokrim-sjefen Trond Erik Schea å trekke ankesaken som skulle opp i lagmannsretten om kort tid.

Da Økokrims tiltale ble behandlet i Oslo tingrett i juli 2014, ble alle de tiltalte i skattesaken frifunnet på alle punkter.

Flere av de tiltalte og deres advokater har varslet erstatningskrav mot staten for belastningen gjennom årene med etterforskning. De har også krevd at Økokrim-sjefen må trekke seg.

– Jeg og Høyre forstår veldig godt at det spørsmålet om tillit til Økokrims sjef nå stilles, ut fra den belastningen de har blitt påført gjennom alle disse årene, men jeg er ikke klar til å svare nå, sier Anders Werp (H), nestleder i Justiskomiteen, til VG.

Werp er tydelig på hva som må skje nå:

Snu alle steiner

– Økokrim må foreta en fullstendig gjennomgang av alle sider ved Transocean-saken, med vekt på erfaring og læring. De må snu alle steiner, og det må skje i full åpenhet slik at vi kan ha full tillit til norsk påtalemyndighet. I tillegg regner jeg med at Riksadvokaten også kommer ut med en offentlig vurdering av hele Transocean-saken, sier han.

Ap og KrF stiller seg bak kravet om full gjennomgang i Økokrim, og full åpenhet om resultatet.

Svært uheldig

– Sluttresultatet var svært uheldig. En så stor sak over så lang tid, så taper Økokrim i retten, og så blir anken trukket. Det sier selvsagt noe om hvor komplekse slike saker er, men det er desto viktigere å snu hver stein for å lære av denne prosessen, sier Jorodd Asphjell (Ap).

Han viser også til at særorganer som Økokrim nå får sin egen gjennomgang som en del av politireformen som fra nyttår har halvert antallet politidistrikt i Norge.

–Det er svært beklagelig at det har gått så lang tid, spesielt for de personene som har måttet leve med mistanken i år etter år. Jeg forutsetter en full selvransakelse fra Økokrim nå. Kanskje vi må vurdere om samme organ skal etterforske og ta saken for retten, sier Kjell Ingolf Ropstad, KrFs justispolitiske talsmann.

Ropstad antyder at KrF vil vurdere et system med frister for påtalemyndigheten, for å unngå at det skal ta så mange år som i Transocean-saken.

Etterlyser kvalitet

– Mange saker som vedrører økonomisk kriminalitet er tidkrevende å etterforske. Likevel må vi ser om det er mulig å unngå at saker skal ta så lang tid. I noen saker er det vanskelig å både forstå og akseptere tidsbruken, sier han.

Jan Arild Ellingsen (Frp) mener det er avgjørende at økonomiske saker likebehandles, slik at det ikke blir slik at de enkle sakene bringes fram til påtale, mens man skygger unna kompliserte saker.

– Hvis Økokrim-sjefen mangler ressurser, får han komme til Stortinget og varsle. De blir målt på kvaliteten av det de gjør, og kvaliteten på mannskapet hos Økokrim. Det er helt uakseptabelt om det sprer seg et inntrykk av at Økokrim glipper, sier Ellingsen.

Har beklaget

Økokrim-sjef Trond Eirik Schea har allerede beklaget «11 års uleilighet» overfor de som var tiltalt, men som nå er frikjent i saken mot Transocean.

I en epost til VG uttaler han dette om kritikken:

«Jeg ber om forståelse for at vi ikke kan si noe annet nå, enn at vi skal ha en grundig gjennomgang av alle sider ved denne straffesaken. Vi ser at vi må lære av den. Det nærmere opplegget for dette må vi få komme tilbake til. De som har vært anklaget i straffesaken, er fullstendig frifunnet.»

Her kan du lese mer om