SJEKK SELV: Nå kan du sjekke luftkvaliteten der du beveger deg eller bor. Varslingstjenesten Luftkvalitet i Norge lages daglig av Meteorologisk institutt. De kombinerer værmodellene med utslippsdata, for eksempel fra veitrafikk. Foto: Gorm Kallestad/ NTB SCANPIX

Sjekker svevestøv og forurensning i hver krok av Norge

Hele landet er nå dekket av varslingstjenesten Luftkvalitet i Norge der du får vite hvor mye svevestøv og forurensning det er i lufta i dag og i morgen.

helle.hoiness@ntb.no

Nivået på forurensning kan leses enten som graf eller kart. I byer og tettsteder kan du for eksempel følge forurensingsnivået langs veiene.

les også

Oslo-luften dårligst i Europa

Folk som sykler eller bor langs trafikkerte veier, eller har helseproblemer, kan ha stor nytte av tjenesten. Du søke helt ned til mindre, lokale områder og spesielle veistrekninger, for eksempel Kirkegata i Oslo.

Den nye varslingstjenesten Luftkvalitet i Norge har i tillegg til oppdatert informasjon om forurensning langs veier, tettsteder og byer også informasjon om helseeffekter og helseråd. Foto: Cornelius Poppe/NTB scanpix

Lilla er verst

– Luftvarslingen vil gjøre det enklere å arbeide med luftkvalitet på en god måte, slik at vi kan gjøre treffsikre tiltak når vi trenger det, sier veidirektør Terje Moe Gustavsen

Skalaen går fra grønt til lilla. Det varsles for fint svevestøv og summen av grovt og fint svevestøv fra vedfyring og veitrafikk, nitrogendioksid fra biler på bensin eller diesel og ozon.

les også

Norge dømt for farlig høy luftforurensning

Varslene lages daglig hos Meteorologisk institutt. De kombinerer værmodellene med utslippsdata, for eksempel fra veitrafikk.

les også

Helsefordel ved elbiler: – 47 milliarder kroner

– I dette samarbeidet er det første gang vi gjør beregninger av luftkvalitet for Norge ned på et slikt detaljnivå, sier avdelingsleder Hilde Fagerli i avdeling for klimamodellering og luftforurensning ved Meteorologisk institutt.

Hver kommune

Det er også meningen at kommunene skal bruke tjenesten, både for å få bedre oversikt og for å informere innbyggere.

Hvis det varsles høy forurensning, kan man også lese i den samme tjenesten hvilke hensyn man må ta for å ferdes utendørs.

les også

Tatt for å kjøre med dukke i kollektivfeltet

‒ Helserådene gjør at personer som er sårbare for luftforurensning, har mulighet til å tilpasse aktivitetene sine ved ulike nivåer av luftforurensning, sier seniorforsker Marit Låg på Folkehelseinstituttet.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder