AVVISER BESKYLDNINGER: – Dette er absurd. Jeg har ikke ansvar for utskrivninger fra klinikken, det er opp til den enkelte terapeut. Ledelsen mangler forståelse for rusbehandling, sier fagdirektør Kari Lossius ved Bergensklinikkene. Foto: Marita Aarekol, Bergens Tidende

Klinikk oppdaget millionavvik – lederne avviser beskyldningene

Ledelsen ved Stiftelsen Bergensklinikken har suspendert to ledere med umiddelbar virkning, etter at det skal ha bli oppdaget store økonomiske avvik.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

De to er fagdirektør Kari Lossius og klinikksjef Eva Løvaas, som ble suspendert fra stillingene sine onsdag. I formiddag holdt styreleder Finn Konow Jellestad pressekonferanse om saken.

Etter det VG kjenner til, ble Helse Vest varslet om saken allerede sist fredag 17. august av administrerende direktør Ole Hope. Sentralt i saken er feilrapportering av så mye som tusen liggedøgn.

les også

Narkopolitikken overføres fra justis til helse: Forskere spår trøbbel

– Helt absurd

Kari Lossius selv avviser kontant beskyldningene overfor VG.

– Dette grunnes i en personkonflikt. Beskyldningene er helt absurde. Jeg er beskyldt for mye i mitt liv, men aldri for svindel. Det er ikke mitt eller Eva Løvaas sitt ansvar å skrive ut pasienter fra klinikken, dette ansvaret påhviler den enkelte terapeut. Jeg har heller aldri sett de dataene som det vises til, enkelt og greit fordi dette er data som ligger i den enkeltes journal, sier hun.

– Vi har svært syke mennesker her til behandling av rusavhengighet. Vår nye direktør Ole Hope forstår ikke behandlingen av denne pasientgruppen godt nok, sier Lossius.

– Det er slik at pasienter med tunge rusproblemer gjerne kan aktivt si at de ikke ønsker å være her, da vil vi skrive dem ut. Men mange har det slik at de ikke orker mer, og flykter, og da driver vi aktivt og forsøker på hente dem inn igjen. Derfor er det slik at vi gjerne har en behandlende seng stående, forklarer hun.

les også

Ny millionmedisin mot ALS kan bli godkjent mandag

Har full tillit

Hun presiserer at både hun og den suspenderte kollegaen har full tillit til at kollegaene som har foretatt disse utskrivningene har gjort riktige faglige vuderinger.

– Og det er heller ikke slik at vi ser disse dataen som direktøren viser til. Dette er opplysninger som ligger i den enkeltes journal.

Hun understreker også at Bergensklinikkene ikke er noe kommersielt foretak, og at ingen i ledelsen har noen økonomiske fortjeneste av å feilrapportere liggedøgn.

Hun antyder langt på vei at beskyldningene om feilføring av liggedøgn er utslag av en intern strid om endringer i ledelsen av Bergensklinikkene.

Forlate bygningen

Suspenderingen av de to klinikklederne ble omtalt først av Bergens Tidende onsdag, da de to måtte forlate bygningen umiddelbart etter et møte med styret.

Bergensklinikkene sier i meldingen at de ser alvorlig på avvikene som er oppdaget, og har informert Helse Vest om situasjonen. Klinikken ønsker nå at en uavhengig tredjepart skal undersøke saken.

les også

Justisministeren vil fortsatt straffe rusmisbrukere

Tusen døgn for mye

Bergensklinikkene er en uavhengig institusjon for behandling av rus og forskning innen feltet, og har hovedbase på Hjellestad i Fana i Bergen.

I en pressemelding fremholdes det at ledelsen har avdekket feilrapportering om døgnopphold ved klinikkene.

– Innledende undersøkelser tyder på at man over tid har unnlatt å skrive ut pasienter som har forlatt klinikken. Så langt ser det ut som at avvik siden starten av 2017 kan være over 1000 døgn. I verdi kan avviket utgjøre anslagsvis 3–5 millioner kroner, heter det i pressemeldingen.

Stillingen fjernet

– Jeg kom hjem fra ferie, og fikk beskjed om at min stilling som fagdirektør skulle fjernes. Jeg har vært sentral i hele oppbyggingen av Bergensklinikkene siden oppstarten – ansatt siden 1993.

Hun har motsatt seg at stillingen skulle fjernes.

Bergens Tidende forteller onsdag at kilder forteller om en fryktkultur og manglende tillit i ledelsen etter at direktør Ole Hope ble ansatt i februar. Det er ifølge avisen ikke første gang han skaper bølger under omorganisering – det oppsto konflikter da han omorganiserte ledelsen ved Norges Handelshøyskole i 2013.

Fikk flere interne varsler

Direktør Ole Hope ved Bergensklinikkene presiserer via sin talskvinne Elin Folgerø Styve at det ikke er noen som er beskyldt for svindel.

– Vi har avdekket mulig feilrapportering, og de to med linjeansvar for dette er suspendert mens dette ettergås.

Han avviser at omorganiseringen av ledelsen har noen sammenheng med denne saken:

– Vi fikk flere interne varsler om håndteringen av utskrivningene. Dette førte til at saken kom opp. Omorganiseringen er gjort av styret, og innebar rokering av en stilling.

Hope sier at han ikke forholder seg til behandlingsaspektet, om hvordan utskriving vurderes av den enkelte terapeut.

– Det er ikke uvanlig at liggedøgn kan løpe i noen dager. Men vi er opptatt at korrekt rapportering som er forankret i avtalen med Helse Vest, sier Hope.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder