RUSHTID: Rundt Oslo S er det tett mellom togene, og forsinkelser på ett tog sprer seg lett til mange. Foto: Frode Hansen

Tog-året 2017: 136 000 hendelser ga forsinkelse eller innstilling

Antall forsinkelser og innstillinger har økt kraftig de siste fire årene. Men i 2017 var det en viss bedring i sporet.

  • Øyvind Engan

Artikkelen er over to år gammel

Fire år på rad har VG fått innsyn i forsinkelsesloggene til samtlige persontog på norske jernbaneskinner.

Sjekk din strekning: Her kan du se samtlige forsinkelser og innstillinger i 2017!

2017-tallene viser for første gang færre hendelser enn året før.

I utgangspunktet er ikke det så rart: Tallene for 2016 ble tungt preget av en fem uker lang togstreik.

Men også hvis vi ser bort fra streikeperioden, er det faktisk en ørliten bedring å spore i 2017 sammenlignet med 2016.

Signalfeil skaper trøbbel

Loggen for 2017 viser 136 841 hendelser som har medført forsinkelse eller innstilling.

Hver av hendelsene blir loggført med en årsakskode.

Køkjøring er den feilkoden som fører til flest forsinkelser eller innstillinger. Akkurat denne koden er litt spesiell, fordi den bakenforliggende årsaken til køkjøringen nesten alltid er en av de andre feiltypene.

Av de andre feiltypene er signalfeil den største enkeltårsaken til togtrøbbel. På dette punktet har det ikke skjedd noen vesentlig bedring fra 2016 til 2017.

Ordet signalfeil er litt misvisende, for det behøver ikke bety at noe er galt med signalanlegget. Det kan være en annen teknisk feil som gjør at signalanlegget helt korrekt blir stående med rødt lys. Men det betyr uansett at toget ikke får kjørt.

Nytt signalsystem for hele Norge er nå bestilt. Men det vil ta mange år før det nye signalsystemet er på plass på de mest trafikkerte linjene.

Færre feil i sporet

Forsinkelser som skyldes feil på bane eller feil på kontaktledning er redusert kraftig fra 2016 til 2017.

– Kan det være noe av fornyelsesarbeidet som endelig begynner å bære frukter?

– Vi har lagt inn betydelig innsats på vedlikehold og fornyelse av kontaktledningsanleggene, og det har gitt gode resultater, svarer Victor Hansen, direktør for kunde- og trafikkinformasjon i Bane Nor.

Antall veldig forsinkede tog – en halvtime eller mer – har også gått merkbart ned, fra 4 til 3,5 per dag i snitt.

– Det er veldig positivt for kundene. Ingen klar enkeltårsak skiller seg ut, men det skyldes nok at jernbanen er blitt bedre og mer robust mot påkjenninger fra vær, vann og tunge godstog. Det er også blitt flere nye tog i drift, sier Victor Hansen.

Han forteller også om et nytt system som har en del av æren:

– Nytt i 2017 er bruk av smart teknologi der sensorer på sporveksler sier fra om noe er i ferd med å gå galt. Dermed oppdager vi feilene før de skjer, og unngår dem, sier Hansen.

Tamrein og uvær

I den andre enden av skalaen: Antall forsinkelser grunnet uønsket hendelse er nesten doblet fra 2016 til 2017. Dyrene langs Nordlandsbanen må ta en del av skylden her.

– På Nordlandsbanen måtte togene kjøre sakte i lange perioder og over lange strekninger for å unngå å kjøre på tamrein, forklarer Hansen.

Og antall forsinkelser grunnet ytre forhold er mer enn doblet.

– Høststormen på Jærbanen var ekstra tøff, forklarer Hansen.

Men antall forsinkelser som skyldes disse feilene, er ikke så høyt at det monner noe særlig i sammendraget.

Grafen nedenfor viser utviklingen fra 2014 til 2017. VG teller med alle tog som er forsinket 4 minutter eller mer, også underveis, pluss tog som blir helt eller delvis innstilt. Derfor er våre tall høyere enn Bane Nors egne tall:

NSB: Omtrent likt

Bane Nors forsinkelseslogg skiller mellom hendelser som skyldes feil på banen, altså Bane Nors ansvar – og feil som skyldes togselskapet, altså i de fleste tilfeller NSB.

NSBs del av statistikken er nokså lik i 2017 som i 2016 – foruten de ukene som ble ødelagt av togstreiken i 2016.

PS: Vi har ikke regnet med planlagte innstillinger, for eksempel i Oslo-området om sommeren, der alternativ transport er ordnet. Poenget for VGs del er å se på hendelsene som skaper uforutsett trøbbel for togpassasjerene.

Mer om

  1. Tog
  2. Jernbane

Flere artikler

  1. Derfor er Drammen–Oslo Norges mest trøblete togstrekning

  2. Fra vondt til verre: Så mange tog fikk trøbbel i 2018

  3. Mye snø resulterer i blodbad: 606 elg drept på 54 dager

  4. Blodbad på Nordlandsbanen: Nesten fire elg dør hver dag

  5. Flere tog går i rute

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder