Kjetil Edvardsen gjorde det klart at Aleris står alene, uten støtte fra NHO. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Til angrep mot Aleris: – De har opptrådt grovt uaktsomt

Mandag startet rettssaken mellom konsulentene som mener de skulle vært fast ansatt og Aleris. Saksøkernes advokat Kjetil Edvardsen gikk hardt ut mot Aleris Ungplan & BOI på første dag i Oslo tinghus.

– Aleris har opptrådt grovt uaktsomt, sa saksøkernes advokat tidlig i innledningsforedraget.

Uenighet rundt EØS-avtalen

– NHOs øredøvende stillhet og at de ikke vil stille seg bak Aleris, samt Røe Isaksens kritikk av Aleris’ bruk av EØS-avtalen viser hvor langt unna standarden de er, sa Edvardsen videre.

24 konsulenter har meldt inn krav på til sammen 35 millioner fra Aleris Ungplan & BOI i erstatning for manglende overtidsbetaling, feriepenger og pensjon. De mener de skulle hatt stilling som fast ansatte i selskapet.

Aleris, med Erik Sandøy i spissen, mener på sin side de har valgt å være konsulenter selv, og at de har blitt tilbudt faste ansettelser jevnlig. Han har også sagt at de har tjent rundt 30 prosent mer enn fast ansatte i grunnlønn.

Mette Nord, leder i Fagforbundet, sier derimot til NTB at Aleris har begått rundt 20 000 brudd på arbeidsmiljøloven de tre siste årene.

Hun har sagt til NTB at hun frykter Aleris sin håndtering av saken kan føre til økt motstand mot EØS-avtalen i fagbevegelsen. De har valgt å trekke inn EØS-avtalen som grunnlag for å avvise kravet fra konsulentene.

Bekymret for helseplager

I løpet av rettssaken trakk advokaten inn forskning på helsefølgene av skiftjobbing og nattarbeid. Blant annet viste han til forskning som setter mye skiftarbeid opp som en bidragsyter til brystkreft hos kvinner. Også hjerte- og karsykdommer og psykiske lidelser trakk han frem som mulige følger.

– Alle i samfunnet burde være opptatt av at vi ikke sliter ut mennesker i arbeidslivet og gjør de syke. Det er dårlig samfunnsøkonomi, sier Edvardsen til VG.

Kjetil Edvardsen klargjør videre at det er snakk om helt normale arbeidstagere som utfører arbeid inn til kjernen av velferdsstaten.

– Det er over hodet ingen grunn til at de ikke skal være arbeidstagere, sier han.

Han mener loven ikke åpner for å ansette konsulenter på den måten Aleris har gjort.

– Det viktigste er å slå fast at det ikke er tillatt å bruke annet enn arbeidstagere innenfor loven i helse- og omsorgsarbeid.

Fra Høyre: Advokatene Arne Torsten Andersen, Stina Eriksson, og Eirik Edvardsen som representerer Aleris mener det å jobbe som selvstendig næringsdrivende er en fordel. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Mangler rettigheter fast ansatte har

I sitt sluttinnlegg bedyrer Eirik Edvardsen, Aleris’ advokat, at de ikke har brutt noen lover. Derimot mener han at konsulentene har valgt denne arbeidsformen selv.

«Saksøkerne har selv bidratt til å gi formalitetene i avtaleforholdet mellom partene realitet bl.a. ved at de har registrert seg som selvstendig næringsdrivende og selv betegnet seg som dette overfor AUB og overfor skattemyndighetene.» skriver han her.

les også

Flere søksmål i kø hvis omsorgsarbeidere vinner rettssak mot Aleris

Aleris mener også at jobben som konsulenter har gitt fordeler som er større enn ulempene i forhold til å være fast ansatt. I sluttinnlegget nevner Eirik Edvardsen blant annet friheten, fleksibiliteten, de skattemessige fordelene og den økonomiske kompensasjonen som er høyere enn tariff for fast ansatte.

Saksøkernes advokat, Kjetil Edvardsen, gjør det klart under rettssaken at konsulenter ikke har de samme rettigheter som fast ansatte. Blant annet trekker han frem at så lenge de er selvstendig næringsdrivende får de ikke lønn hvis de for eksempel har et sykt barn hjemme de må passe på. Han mener også at friheten ikke hjelper da de ikke får lønn hvis de ikke er på jobb.

Bistandsadvokaten sammenlignet også konsulentene og de fast ansatte. Flere ganger påpekte han at de har samme ansvar. Blant annet trakk Kjetil Edvardsen inn en innkalling til møte hvor alle, inkludert konsulentene, måtte møte opp.

– Hvis konsulentene ikke møter opp får de ikke fornyet kontrakt, mens de fast ansatte kanskje bare får en advarsel, sier han.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder