PÅTALELEDER: Politiadvokat Elin Norgård Strand har to uker på å ta stilling til om de vil be om videre varetektsfengsling av den siktede samfunnstoppen. Foto: TERJE MORTENSEN, VG

Nordlys: Sedelighetssiktet samfunnstopp skal ha oppgitt å være leksehjelp

Den siktede samfunnstoppen i Troms skal overfor flere ha gitt uttrykk for at han hjalp unge asylsøkere med lekser.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Mannen var i en periode frivillig engasjert i en organisasjon som blant annet tilbyr leksehjelp, skriver Nordlys.

Den lokale styrelederen i organisasjonen opplyser imidlertid at samfunnstoppen ikke skal ha søkt om å være frivillig innen leksehjelp, og at han heller ikke skal ha deltatt.

Mannens forsvarer, advokat Ulf Hansen, ønsker ikke å kommentere de konkrete opplysningene om leksehjelp, men sier at siktede har hatt et sterkt engasjement for de svake i samfunnet, herunder barn, ungdom og asylsøkere.

– Han har deltatt i mange sammenhenger og vært engasjert. Døren til hans kontor har vært åpen, og det er velkjent i samfunnet at terskelen for å komme i kontakt med ham, har vært relativt lav, sier Hansen til VG.

Kan omgjøre henleggelse

Onsdag er det tre uker siden samfunnstoppen ble pågrepet og siktet for å ha skaffet seg seksuell omgang ved misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold.

– Etter forholdene tar han det med fatning og ro. Han har for så vidt tilpasset seg livet i varetekt på en grei måte, selv om han ikke skjønner grunnlaget for siktelsen, svarer Hansen på spørsmål fra VG om hvordan hans klient har det.

ETTERFORSKER: Her fra politihuset i Tromsø jobber politiet med saken mot den sedelighetssiktede mannen som tidligere har hatt flere høytstående stillinger. Foto: TERJE MORTENSEN, VG

Fremdeles har to menn status som fornærmet i saken – en av dem fra en henlagt sak som politiet fortløpende vurderer å gjenoppta, opplyser politiadvokat Elin Norgård Strand til VG.

– Vi ser sakene i lys av hverandre og gjør vurderinger av om det er grunnlag for å gjøre om henleggelsen. Det vil i så fall kreve bevis av vekt, sier hun.

les også

Sedelighetssiktet samfunnstopp suspendert fra verv

Politiadvokaten ønsker ikke å kommentere i hvilke miljøer de mener siktede har møtt de fornærmede.

Ransaket hytte

Fredag ransaket politiet mannens hytte. Politiadvokaten ønsker hverken å kommentere bakgrunnen for ransakelsen eller hvilke beslag som ble gjort.

Mannens bolig ble ransaket allerede ved årsskiftet 2015/16 i forbindelse med den nå henlagte saken, opplyser Norgård Strand.

– Det var fokus på elektroniske lagringsmidler også den gangen. Vi beslagla PC og telefoner, og har senere gått gjennom innholdet. Noe av materialet kan det nå bli aktuelt å gjennomgå på nytt, sier hun.

Samfunnstoppen sitter varetektsfengslet frem til 8. februar. Politiadvokaten ønsker ikke å kommentere hvorvidt de har tatt stilling til om de vil be om videre varetektsfengsling.

les også

Bufetat-direktør følte behov for å avklare samfunnstoppens roller

Ikke avhørt på nytt

Dersom en videre fengsling skal bli aktuelt, vil det være behov for en endring i siktelsen, sier Norgård Strand.

– Vi jobber videre med å identifisere flere mulige fornærmede. Det gjør vi blant annet gjennom vitneavhør, sier hun.

Den siste uken er det gjennomført flere nye vitneavhør i saken. Siktede er ikke avhørt siden han ble varetektsfengslet i fire nye uker 11. januar.

– Det er naturlig at vi tar nye avhør av ham etter hvert. Nå samler vi inn opplysninger vi ønsker å avhøre ham om, sier politiadvokaten.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder