I SAMME HEIS: Partileder Jonas Gahr Støre, nestleder Hadia Tajik og partisekretær Kjersti Stenseng tror de har funnet oppskriften for å snu de dårlige målingene. Foto: HALLGEIR VÅGENES, VG Foto: Hallgeir Vågenes

Disse sakene skal Ap vinne valget med

Ap-leder Jonas Gahr Støre angriper profitt-jag og sier det er bedre at kommunene tar ansvar for rengjøring, matlaging og søppelhenting.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Ap-ledelsen har lagt sin valgkampstrategi og plukket ut de sentrale sakene de skal vinne velgerne med under kommune- og fylkestingsvalget 9. september neste år.

les også

Slik skal Erna vinne valget

Her er hovedsaker:

1. Tre-fire milliarder kroner mer til kommunene.

2. Profitt-nei: Omsorgstjenester, men også oppgaver som rengjøring, kjøkken og renovasjon bør bli utført av kommunalt ansatte.

3. Mål om heltidsjobber til alle på deltid som ønsker full jobb i kommunene.

4. Ukentlig aktivitetstid til alle eldre, også de som bor hjemme.

5. Sportsutstyrs-bibliotek i alle landets kommuner.

6. Flere barn på aktivitetsskole.

7. Bruke innkjøpsmakt for å stanse useriøse aktører.

TØFFERE LINJE: Ap-leder Jonas Gahr Støre varsler en tøffere linje mot profitt i kommunal sektor. Foto: Hallgeir Vågenes

Mandag formiddag:

Vi sitter sammen med partileder Jonas Gahr Støre, nestleder Hadia Tajik og partisekretær Kjersti Stenseng på Kulturhuset, rundt hjørnet fra Aps partibastion på Youngstorget.

Kaffe, vann og eplemost står på bordet. Og politikken som skal få dem til å overleve som Ap-ledere etter høstens valg.

Kamp mot profitt

Vi begynner med saken hvor de har bestemt seg for en stor endring: Kamp mot profitt-uttaket i kommunene.

De har samlet seg om følgende formulering:

«Våre kommunepolitikere skal stoppe kommersialiseringen av velferden. Bergen et godt eksempel, som har reservert anbud for ideelle sykehjem. Tromsø har tatt tilbake rengjøring til kommunen og Oslo har tatt tilbake skolevaktmesterne».

les også

Ett år til lokalvalget: Høyre tilbake som største parti

– Dere har hittil avgrenset avprivatisering til barnevern, fordi dere mener det er faglig viktig å ha kontroll over. Mener Ap nå at rengjøring i kommunene skal skje av kommunalt ansatte?

– Ja, vi mener det må være et mål. Høyre og Frps mål er å begrense felleskapets ansvar mest mulig. Vi er mot det, fordi det er et system som gjør at det tas ut store summer i profitt. Vi mener det er fundamentalt feil, sier Støre og fortsetter:

les også

Kan Støre samle Norge?

– Jeg er blitt mer skarpere enn før på dette området, fordi vi ser at stadig flere useriøse aktører kommer inn. At tjenestene skjer i kommunal regi, gir både tryggere arbeidsplasser og bedre økonomi, fordi profitten tas bort.

– Hva med for eksempel kjøkken og søppelhenting?

– Utgangspunktet er at kommunene avgjør dette selv, men jeg mener det er grunnleggende velferdstjenester, som vi er best tjent med skjer i kommunal regi.

– Er kjøkken og søppelhenting grunnleggende velferdstjenester?

– Ja, jeg mener det er det. Vi vil bruke offentlige midler på en bedre måte. Det gir de ansatte trygghet og vi hindrer at folk får et dårligere velferdstilbud fordi kommersielle krefter gjør penger viktigere enn dem som skal få hjelp, sier Ap-lederen.

Støre sier deres nye og tøffere linje for offentlige løsninger vil gjøre at valgkampen blir klarere.

– Med de sakene vi fremmer i dag, vil folk se skarpere skillelinjer mellom høyresiden og oss.

Heltidsjobb

Vi glir over til neste sak: Heltid.

«Det skal utvikles en heltidskultur i våre kommuner, slik Trondheim har fått til. Det kan gjøres som i Malvik, der alle som jobber deltid, blir spurt om de ønsker heltidsjobb, og dersom de gjør det, legges en plan for å få det til».

SPORTSUTSTYR TIL ALLE: Partileder Jonas Gahr Støre, nestleder Hadia Tajik og partisekretær Kjersti Stenseng vil ha eget bibliotek for sportsutstyr i hver kommune. Foto: Hallgeir Vågenes

– Betyr det at alle i deltid skal få heltidsjobb, hvis de ønsker?

– Ja, men det er langt dit, så vi må gå skrittvis frem. I Trondheim er nå 70 prosent av stillingene som utlyses, heltidsstillinger. Dette er veldig viktig, spesielt for kvinner, som i dag ikke er økonomisk selvstendige, sier Hadia Tajik.

– Vi ikke det gi veldig mange flere offentlig ansatte?

– Nei, det fører ikke til flere stillinger, men til at flere vil ha en trygghet rundt arbeidet sitt, sier Støre.

Alle eldre skal tilbys aktivitet

Her er neste valgkampløfte:

«Vi skal skrote stoppeklokken i eldreomsorgen og erstatte den med flere ansatte og flere tilbud om aktiviteter. Som Oslo gjør ved at eldre møter faste medarbeidere når de får besøk fra hjemmetjenesten. Vi vil ha ukentlig aktivitetstid som hjemmeboende eldre kan bruke som de vil».

– Vi vil ha mer tillit til de som yter tjenesten hver dag, der ute sammen med de eldre, sier Stenseng.

– Å skrote stoppeklokken har dere sagt før?

– Vi ber våre lokalpolitikere legge opp systemer hvor de ansatte skal bruke mer tid på omsorg og mindre tid på å rapportere oppover. Vi vil stole på teamene der ute, som gjør jobben.

– Høyre lover en times aktivitetstid hver dag, på hjemmene?

– Det sa de også i fjor høst og ennå har de ikke lagt frem noen penger til økt bemanning. Vi vil aktivisere alle eldre som bor på hjem, og gi også dem som bor hjemme det aktivitetstilbudet de ønsker, en gang i uken.

Haddys nådeløse oppgjør med Støre

De krever mer innkjøpsmakt:

«Kommunene våre skal bruke innkjøpsmakten for å få useriøse aktører ut av arbeidslivet – ved å stille krav om bruk av lærlinger, hele stillinger og gode lønns- og arbeidsvilkår».

– Hva betyr det i praktisk politikk: Dere kan ikke kreve at alle skal ha heltidsstillinger?

– Vi vil si klart i fra om at heltidsstillinger er veien å gå, for å presse aktørene; det vil gi et mer seriøst arbeidsliv. Det offentlige kjøper for flere hundre milliarder kroner hvert år og vi vil premiere de seriøse bedriftene, som ikke baserer seg på innleie, men på egne ansatte, sier Tajik.

– Og det er praktisk mulig, sier Stenseng:

– Alle Ap-styrte kommuner i Telemark har innført slike ordninger for å påvirke innkjøpsmakten.

Vil begrense «utstyrs-hysteriet»

Noe helt annet:

Ap foreslår at «Alle barn og unge i våre kommuner skal ha tilgang på ski, leggskinn, tursekker og annet sports- og friluftsutstyr gratis – ved å oppgradere og etablere utstyrsbibliotek.

– Vi har gjort det i Rælingen og Lund, med godt resultat. Slik blir ikke økonomi et hinder for deltakelse, flere kommer i fysisk aktivitet, og vi begrenser utstyrshysteriet mange opplever, fremholder Støre.

les også

VG-måling: Sentrum på vippen i Bergen – Ap sliter tungt

– Sportsutstyrs-bibliotek; det vil ihvertfall koste?

– Kommunene skal ta ansvaret, men det bør skje i spleiselag sammen med idretten, frivilligheten og lokalt arbeidsliv.

– Dere beveger politikken langt inn i den private sfæren når dere også blander dere inn i sportsutstyr-parken til landets familier?

– Ja, og det er helt nødvendig så lenge det hver dag står igjen barn og ungdom fordi de ikke får være med på lek og mestring - fordi foreldrene ikke har råd, sier Støre og legger til:

– Jeg synes det er urovekkende at en idrett som fotball er blitt så dyrt mange steder, at det er blitt for dyrt for mange småbarnsfamilier.

les også

Rikingene drar fra

SFO og aktivitetsskole er den siste av Ap-ledelsens valgkampsaker:

Støre sier de vil be alle kommunene prioritere aktivitetsskoler.

– 60 prosent av elevene i 1.-4.klasse går på aktivitetsskole i dag, men det er altfor lite. Pris holder mange ute. Derfor ber vi våre politikere lokalt jobbe for å redusere pris eller gjøre det gratis noen steder, eksempelvis på ettermiddagene.

les også

Hanne Kristin Rohde: Endret livet sitt totalt

Pluss content

De fremholder at de syv sakene «er en marsjordre til våre kommunepolitikere» og at det kommer penger.

– Vi varsler at Arbeiderpartiet i vårt alternative budsjett skal gi tre-fire milliarder kroner mer til kommunene enn regjeringen for å gi rom for løftene, sier Stenseng.

– Jeg bruker ikke energi på slike tanker

– Situasjonen i dag, er at Ap risikerer å tape alle storbyene: Tromsø, Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand og Oslo?

– Alle valg er åpne. Vi gikk inn i 2015 med over 40 prosent på målingene. Vi fikke en fallende tendens og endte på 33 prosent. Bildet er omvendt i dag, hvor vi går fra et lavt nivå. Vi tror det skal motivere våre politikere til å vinne nye skanser, sier Støre.

– Dere gikk til valg på økte skatter ved forrige valg. Hva sier dere nå?

– Dette er et kommunevalg, hvor vårt grep er å prioritere rammene til kommunene.

les også

PST mener det er sannsynlig at Sandbergs mobilbrudd er blitt misbrukt av Kina og Iran

– Høyre anbefaler sine politikere ikke å ta eller ta minst mulig i eiendomsskatt: Bør kommunene ta inn mer eller mindre i eiendomsskatt, enn i dag?

– Jeg sier «så mye som nødvendig, men så lite som mulig». I dag foregår det et svarteper-spill, hvor kommunene får stadig flere oppgaver av regjeringen, uten å få flere midler: Kommunene sitter igjen med regningen og da er det ikke lett å være lokalpolitikere og høre at statsministeren ber dem kutte i inntektene fra eiendomsskatt, sier han.

SAMLING I BÅNN: Ap hadde 40 prosent oppslutning på målinger i 2015. Nå er de så vidt over 25 prosent. Ap-leder Jonas Gahr Støre, partisekretær Kjersti Stenseng (t.v.) og nestleder Hadia Tajik har innledet den lange valgkampen. Foto: Hallgeir Vågenes

– Erna Solberg ønsker samarbeid med Senterpartiet lokalt?

les også

Erna flørter med Senterpartiet

– Lokalt er det mange ulike samarbeid. Men det er ikke unaturlig å se hen til Stortinget, hvor Høyre mener Senterpartiet har stått på feil side i de fleste store og viktige sakene. Da gir det ikke troverdighet å søke samarbeid.

– 33 prosent oppslutning ved forrige kommunevalg. Vil du lede partiet videre etter valget med en oppslutning som i dag, mellom 25 og 30 prosent og hvor dere taper de fleste storbyene?

– Jeg bruker ikke energi på slike tanker, men all energi sammen med Hadia og Kjersti på å vise frem våre saker, som gjør at vi vil vinne, sier han og legger til:

– I tillegg til at det var godt sagt, så er det sant.

PS: I 2018 hadde 290 av 422 kommuner eiendomsskatt på bolig. 74 prosent av kommuner med Ap-ordførere har eiendomsskatt. 53 prosent av Høyre-kommunene, ifølge Huseierne.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder