I OMSORGSVINDEN: Administrerende direktør Erik Sandøy i Aleris Omsorg Norge avviser kritikken og at han er stolt av jobben de gjorde for den narkomane kvinnen. Foto: Trond Solberg, VG

Oslo betalte Aleris 12,4 millioner for å ta vare på narkoman kvinne

En bydel i Oslo betalte Aleris 5600 kroner døgnet i seks år for å ha omsorg for en narkoman kvinne. Flere ansatte har varslet om at de opplevde å bidra til lovbrudd da de måtte kjøre henne til sentrum hvor hun kjøpte narkotika.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Nå avviser både politiet og kommunen at kjøringen skjedde i dialog med dem, slik Aleris har vist til.

Politiet kan ikke finne noe som bekrefter at de har hatt denne dialogen, opplyser presserådgiver Aslaug S. Røhne ved Oslo politidistrikt.

les også

Ap-Stenseng angriper Aleris

Det kan heller ikke bydel Grünerløkka, som ifølge Aleris hadde dialogen om dette:

– Etter en gjennomgang av alle dokumenter i saken finner vi ingen dokumenter som omhandler det dere ber om innsyn i, svarer bydelsdirektør Ellen Oldereid i Bydel Grünerløkka i Oslo.

Fylkesmannen har bekreftet å ha blitt orientert, men henviste da Aleris videre til politiet uten å gi noen føringer eller godkjenning i saken.

12,4 millioner

Som VG tidligere har skrevet, fikk kvinnen omsorg ved et Aleris-bofellesskap i Akershus.

Flere omsorgsarbeidere har varslet om at de måtte kjøre henne til Oslo S tre ganger i uken i flere år, slik at hun kunne kjøpe narkotika på gaten. De opplevde at kjøringen var å regne som å bidra til lovbrudd, men at ledelsen ønsket å strekke seg langt for å ivareta kvinnen.

– Det er klart det var meget lukrativt for Aleris at kvinnen var hos oss, sier en av omsorgsarbeiderne.

Kvinnen var ved bosenteret i seks år, fra våren 2009 til hun gikk bort våren 2015.

VG har nå fått innsyn i hvor mye Oslo kommune betalte for omsorgen:

Snittprisen i årene fra 2009 og 2015 var på 5672 kroner døgnet eller 2.070.280 kroner i året, som gir 12,4 millioner kroner i kommunal overføring fra Oslo til Aleris Ungplan & BOI over seks år.

Det viser tallene VG har fått fra helse- og sosialdirektør Tone Thorsen i Bydel Grünerløkka.

les også

Barnevernsselskaper kontrolleres fra skatteparadiser

– Staten tok regningen

Kontrakten krevde at boligen skulle være «faglig bemannet på heldøgnsbasis». Bydelen fremholder imidlertid at kontrakten ikke innebar en 1:1-bemanning, hvor det var påkrevet at hun skulle ha en omsorgsarbeider tilgjengelig bare for henne, døgnet rundt.

Bydel Grünerløkka opplyser at 1:1 bemanning døgnet rundt i aktiv vakt (våken tilstand) er beregnet til ca. 3,8 millioner kroner i rene lønnskostnader.

I tillegg opplyser de at staten i stor grad tar regningen:

– Når brukere har lønnskostnader over 1,235 millioner kroner (2018-kr) inntrer en statlig tilskuddsordning for særlig ressurskrevende tjenester med refusjon av 85 prosent.

– Den samlede summen dere opererer med er derfor ikke Oslo kommunes netto kostnad, sier Thorsen.

les også

Kraftig kritikk mot Aleris: – Overgår enhver fantasi

Omstridte kjøreturer

Sjef for Aleris Omsorg Norge, Erik Sandøy, avviste til å begynne med at de hadde kjennskap til at kvinnen kjøpte narkotika da hun ble kjørt til Oslo, men snudde deretter og sa de hadde antatt at hun kunne komme til å gjøre det.

Han har hele tiden avvist at Aleris har tvunget omsorgsarbeidere til å kjøre, og at ingen har stått i fare for å miste jobben om de ikke har villet kjøre.

UDI avdekket overfakturering – Aleris får beholde pengene

– Meget stolt

– Vi står fast på det vi har sagt til VG tidligere i denne saken: Måten dette oppdraget totalt sett ble løst på av våre medarbeidere på oppdrag fra, og i overensstemmelse med Oslo kommune er noe som Aleris Ungplan & BOI er meget stolt av. Dette handler om å finne individuelt tilpassede løsninger for å gi noen av samfunnets svakeste og mest utsatte mennesker få bryr seg om, en verdig omsorg og behandling. Gitt den grad av taushetsbelagt, sensitiv informasjon som gjelder i denne saken kan ingen være mer konkrete enn det de er.

les også

Riksrevisjonen: 7000 helseansatte lot være å rapportere bijobber

Han vil også formidle dette:

– Vi synes det beklagelige i denne saken er hvordan VG gjentatte ganger gir spalteplass til anonyme medarbeidere vi har all grunn til å tro ligger i rettslig strid med oss og har privatøkonomiske interesser i å sverte arbeidsplassen sin, og at disse får stå frem med spekulative og grove påstander. At dette i tillegg er sensitive taushetsbelagte brukeropplysninger gjør saken enda mer alvorlig.

VG har forelagt anklagene om økonomiske motiver til vedkommende som varslet om kjøringen, tilbake i 2013.

– Motivet for å fortelle, har vært å vise hvilken subkultur det har vært i Aleris Ungplan og BOI, hvor vi opplevde at vi ble truet med å miste jobben, hvis vi ikke kjørte den kvinnen til Oslo. De har i ettertid jobbet hardt for å finne ut hvem som varslet.

Byrådsleder Raymond Johansen sier at de for tiden går gjennom Oslos kontrakter med Aleris.

– På generelt grunnlag vil jeg si at ingen medarbeidere som utfører arbeid for Oslo kommune skal føle seg tvunget til å bryte gjeldende regelverk, sier han, og legger til:

– Denne saken viser samtidig de vanskelige etiske avveiningen man møter når man gir et tilbud til voksne mennesker med et rusproblem, som har rettslig handleevne og rett til å treffe egne valg, uansett hvor kloke vi syntes valgene er.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder