STERKT KRITISK: Morten Hojem Ervik, sjef i Politiets utlendingsenhet (PU), sier politiets arbeid på utlendingsfeltet blir svekket og fragmentert hvis utvalget får viljen sin. Foto: Frode Hansen VG

Slakter ny politireform: Vil ikke gi asyl-jobben til distriktene

Enda en politireform er på trappene. I den foreslår et utvalg å legge ned hele Politiets utlendingsenhet – spesialorganet som identifiserer og returnerer asylsøkere.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Etter at politireformen har sveipet gjennom distriktene, er det nå særorganene sin tur. Et offentlig utvalg har utredet en massiv endring av særorganer som Kripos, Utrykningspolitiet (UP) og Økokrim – og fredag går høringsfristen ut.

Utvalget vil gi flere oppgaver til politidistriktene og foreslår å avvikle Politiets utlendingsenhet (PU).

I sitt høringssvar kommer PU-sjefen med ramsalt kritikk – og hevder dette kan svekke Norges arbeid med retur av asylsøkere.

– Vi har kompetansemiljøer på Vest-Afrika, på Nord-Afrika, på Sør for Sahara, deler av Asia og Midtøsten, skal du ha 12 miljøer som jobber med disse spørsmålene i politidistriktene? Jeg synes overhodet ikke utvalget svarer på helt fundamentale spørsmål. Den løsningen som er tegnet opp nå, har jeg overhodet ingen tro på, sier PU-sjef Morten Ervik til VG.

Det ligger an til en ny kamp om ressursene i norsk politi.

TIL DISTRIKTENE: Et ekspertutvalg mener politidistriktene bør få flere oppgaver. De vil flytte ansvaret for koordinering av ID-avklaring og uttransportering av asylsøkere fra det nasjonale særorganet Politiets utlendingsenhet og ut til Øst politidistrikt. Bildet er tatt i Ankara under ID-arbeid med syriske kvoteflyktninger. Foto: Helge Mikalsen VG

Vil gi flere oppgaver til distriktene

Den danske innvandringsministeren var tidligere i år i Norge for å lære, fordi hun mente Norge var «helt i front i Europa» på å returnere asylsøkere.

Men utvalget vil splitte opp Politiets utlendingsenhet så politidistriktene får tilbake flere oppgaver, mens de mer spesialiserte delene som ID-avklaring på asylsøkere legges til Øst politidistrikt.

PU drifter i dag utlendingsfengselet på Trandum, som utvalget mener Kriminalomsorgen kan overta, mens andre PU-oppgaver kan overføres til Politidirektoratet eller andre særorganer.

PU-sjefen mener kompetansen på feltet blir redusert hvis det spres. Han vil heller at flere oppgaver flyttes til dem sentralt.

– Særorganutvalgets forslag er på ingen måte i tråd med våre ambisjoner om å styrke ID-arbeidet. Dette fordi den legger opp til inngripende forslag som vil fragmentere og svekke politiets arbeid på utlendingsfeltet, sier Ervik.

Kjendiser i asylkampanje: – Det er risiko for drap, gratulerer med dagen!

Listhaug om asylstunt: – Navlebeskuende

ID-ARBEID: I dette rommet hos Politiets utlendingsenhet på Tøyen i Oslo registreres ID på asylsøkere som kommer til Norge. Foto: Frode Hansen VG

I høringssvaret argumenterer han for at PU heller bør få mandat til etterforskning og påtale, som politidistriktene i dag har.

– Vi må i større grad bli satt i stand til å straffeforfølge når folk benytter falsk ID. Dette må vi i norsk politi gjøre en bedre jobb på enn vi har gjort i dag. Det er ett naturlig punkt å gjøre det i, og det er i PU, sier Ervik til VG.

– Løsning for fremtiden

Leder i det offentlige utvalget, Anne Cathrine Frøstrup, sier de vil bygge videre på nærpolitireformen. Der ble antall politidistrikter i Norge kuttet til fra 27 til 12 politidistrikt.

Frøstrup sier større politidistrikt vil ha mer kapasitet og mulighet til å ta på seg flere oppgaver.

– Det er gjort mye bra arbeid på dette feltet, men vi skal lage en løsing for fremtiden. Og da mener vi at tiden er kommet for en endring. Vi mener dette vil gi bedre oppgaveløsning og ressursutnytting samlet sett, sier utvalgsleder Anne Cathrine Frøstrup til VG.

Men om de får gjennomslag hos politikerne, er uklart.

– Regjeringen har ikke tatt stilling til fremtidens organisering av særorganene. Vi avventer nå høringsfristen 1. desember før vi tar stilling til hva som vil være veien videre, sier justisminister Per-Willy Amundsen til VG.

VG-AVSLØRING: Maktspillet om nødsentralene

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder