– ROTEN TIL UKULTUREN: Politimester i Sør-Øst politidistrikt, Christine Fossen, er ifølge varslerne roten til ukulturen i politidistriktet. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Varsel om helseskadelig arbeidsmiljø i Sør-Øst politidistrikt: – Distriktet er i fritt fall

Varslere mener alvorlige kritikkverdige forhold i Sør-Øst politidistrikt, knyttet til ledelse og arbeidsmiljø, innebærer høy risiko for distriktets evne til å gjennomføre nærpoliti- og påtalereformen.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

– Her sitter tre kjemperessurssterke ansatte, uvirksomme, syke og ribbet for arbeidsoppgaver. Det er et voldsomt sløseri, sier varslingsadvokat Birthe Eriksen til VG om situasjonen.

les også

Politileder slår ressurs-alarm

5. februar i år skrev Politiforum om at omorganiseringen av Norges tredje største politidistrikt har skapt langvarige konflikter mellom politimester Christine Fossen og flere av medlemmene i ledergruppen ved distriktet.

VG beskrev i en artikkelserie i fjor store interne stridigheter i politidistriktet.

Stridens kjerne var plassering av hovedsetet i det nye politidistriktet, der Drammen ble vraket i siste øyeblikk til fordel for Tønsberg.

I et intervju med VG uttalte politimester Fossen at «det er noen som absolutt vil stikke kjepper i hjulene absolutt hele tiden. Og det er av mine egne jeg får det» og «jeg lurer på hvem som er ute etter å ta meg».

Samtidig som det foregår en debatt på Politiforum om ressurser til distriktet, behandles det en ny varslingssak.

Kjeftet ut ansatt

På oppdrag fra Politidirektoratet leverte Kluge Advokatfirma 5. desember i fjor en undersøkelse av om politimester Fossen hadde trakassert eller mobbet ansatte.

Advokatfirmaet konkluderte med at dette ikke var tilfelle, men kom til at Fossen ved én enkelt anledning hadde utsatt en ansatt for «uheldig psykisk belastning» i strid med arbeidsmiljøloven.

Under et prosjektmøte spurte en tillitsvalgt ved distriktet om kostnadene ved nybygget i Tønsberg og om disse kunne gå ut over lønnsmidler.

les også

Tidligere ordfører i Bodø hevder: – POD stoppet karrieren til politimesteren

Fossen opplevde spørsmålet som utslag av en stadig tilbakevendende «omkamp» knyttet til plasseringen av hovedsete i Tønsberg.

Hun reagerte da med å bøye seg over bordet og kjefte høylytt på den tillitsvalgte, ifølge Kluge-rapporten. Hun skjøv stolen fra seg og smalt døren igjen.

I referatet fra møtet fremkommer det at den tillitsvalgte opplevde det som direkte ubehagelig.

Til Kluge sa Fossen at «hun ikke burde ha reagert slik, men hun er et følelsesmenneske og når hun ble utfordret slik hele tiden, ender det med en reaksjon».

VARSLER: Paal Knutsen forteller at han satt en måned på kontoret uten arbeidsoppgaver etter at han varslet om arbeidsmiljøet i Sør-Øst politidistrikt. Foto: Torgny Alstad

– Ukulturen fortsetter

Varslerne og deres advokat Birthe Eriksen er svært uenige med Kluges undersøkelse. De mener den bygger på feil premisser og at ukulturen får fortsette i distriktet som følge av at varslene ikke er behandlet forsvarlig.

11. april i år sendte Eriksen dermed inn et nytt varsel på vegne av de tre varslerne til Justisdepartementets varslingskanal.

  • Kollektivt varsel om fortsatt uforsvarlig arbeidsmiljø
  • Varsler om gjengjeldelse mot arbeidstagere som har varslet om kritikkverdige forhold
  • Kollektivt varsel om uforsvarlig saksbehandling av tidligere varsler om alvorlige kritikkverdige forhold knyttet til ledelse og arbeidsmiljø i Sør-Øst politidistrikt.
les også

«Mr. Samlok» ble vraket til toppjobb i politiet

– Ingen vilje

– Distriktet er i fritt fall og tilliten til toppledelsen er veldig dårlig, sier Paal Knutsen, som er en av varslerne.

Han har varslet på vegne av en ansatt som skal ha blitt totalt marginalisert i sin jobb med gjennomføring av reformen. Ifølge varselet er denne personen utsatt for mobbing og trakassering.

Da Fossen ble kjent med varselet, skal hun ha sluttet å involvere den ansatte i møter og sluttet å ringe personen, som i dag er sykmeldt.

ADVOKAT: Birthe Eriksen representerer varslerne i saken. Hun er svært kritisk til måten varselet er behandlet. Foto: Hallgeir Vågenes / VG

Knutsen, som er andrenestleder i Politiets Fellesforbund i Sør-Øst politidistrikt, og som tidligere har jobbet som politiførstebetjent, har selv jobbet tett med reformen i politidistriktet.

– Det er totalt fravær av vilje hos Politidirektoratet og Justisdepartementet til å undersøke varslet ordentlig. Opplysninger vi har kommet med, har blitt underslått, sier Knutsen.

les også

Coop i sorg: 18-åring drept på jobb

Han har selv varslet om at politimester Fossen skaper allianser, fryktkultur, hindrer åpenhet i viktige prosesser, begrenser medbestemmelsen og styrer politidistriktet i en annen retning enn hva Politidirektoratet forutsetter i nærpolitireformen.

Etter varselet ble kjent, forteller han at han ble ribbet for arbeidsoppgaver.

– Jeg satt i en måned uten å ha noe å gjøre, sier Knutsen.

– Underlig

27. april i år skrev Justisdepartementet at «det foreligger arbeidsmiljøutfordringer i Sør-Øst politidistrikt som krever oppfølgning.»

Departementet skrev at saken er under oppfølgning av Politidirektoratet.

les også

VG AVSLØRER: Beordret politimester til å trekke seg fra prestisjeprosjekt i Bodø

I et brev fra 5. juni skriver Politidirektoratet at de anser det som unødvendig med en ny intern gransking, men at man skal finne frem til tiltak for å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø. Påstanden om at det første varslet ble uforsvarlig behandlet, avslår Politidirektoratet.

Påstandene om gjengjeldelse skal nå undersøkes.

les også

POD-topper frarådet Lundteigen-møte etter nedleggelsen av SAMLOK

– Jeg er ikke behandlet som en varsler før nå. Det er underlig å skulle behandle varsel om gjengjeldelse, når de ikke tidligere har behandlet selve varselet mitt, sier en av varslerne som ikke ønsker å stå fram med navn.

Svarer ikke på spørsmål

VG har forelagt politimester Fossen opplysninger i denne saken og har stilt en rekke spørsmål angående hennes håndtering av varslingssaken.

Hun har valgt å ikke besvare disse spørsmålene.

les også

Ukjent maktkamp om nødetatene: Prøvde å presse sine overordnede

Pluss content

«Vi er kjent med at POD har behandlet en varslingssak i Sør-Øst. Det er orientert om dette i vårt arbeidsmiljøutvalg der arbeidstagerorganisasjonene er representert. I og med at varselet omhandler Sør-Øst, kan ikke distriktet kommentere innholdet i varselet. Det er Politidirektoratet som håndterer varselet i samsvar med de rutinene som foreligger i slike saker. Dessuten er det av hensyn til varslingsrutinene slikt at alle varsel om kritikkverdige forhold skal behandles med konfidensialitet og på en god måte slik at den som varsler og den det varsles om blir ivaretatt.» skriver visepolitimester Steinar Kaasa i et svar til VG.

Politidirektoratet svarer at varslingssaker skal behandles konfidensielt «og på en god måte slik at den som varsler og den det varsles om blir ivaretatt på en god måte».

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder