KALTE INN BUFDIR: Barne og likestillingsminister, Linda Hofstad Helleland, krevde redegjørelse om dobbeltroller i barnevernet. Det fikk hun av Bufdir 26. januar. Foto: Vågenes, Hallgeir

Bufdir etter gjennomgang: Ansatte har brutt regelverket

Bufdir har kartlagt samtlige ansatte i egen etat og funnet to ansatte som har begått regelbrudd. – Cowboyer som tror de kan operere fritt, sier minister Helleland om barnevernsansatte med dobbeltroller.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Bufdir-direktør, Mari Trommald, har forklart seg for barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H), etter at sistnevnte kalte henne inn på teppet i forrige uke.

Redegjørelsen kommer etter at VG tidligere denne måneden avslørte at flere titalls personer selger private barnevernstjenester – samtidig som de er ansatt i det offentlige barnevernet.

Gjennomgang avslører at det er oppdaget lovbrudd blant etatens egne ansatte.

– Det direktoratet har opplyst om, er at det er funnet to konkrete saker hvor det er funnet brudd på regelverket. Jeg har fått opplyst at begge forholdene nå er under avvikling, sier Helleland og understreker at gjennomgangen som er redegjort for, bare gjelder ansatte i det statlige barnevernet.

Sagt opp

Bufdir opplyser i en mail til VG at to ansatte har sluttet som konsekvens.

– Sakene er knyttet til familievernet, hvor det har vært spørsmål til inhabilitetsproblematikk vedrørende kursvirksomhet og psykolog praksis, sier Henrik Nielsen, seniorrådgiver i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

– I disse to sakene har det vært enighet mellom arbeidsgiver og arbeidstager om at arbeidsforholdet avsluttes, og forholdene er nå under avvikling.

Bufdir understreker at de to sakene er fra før VGs sak om mulige dobbeltroller i barnevernet publisert 14. januar i år.

I etterkant av VGs sak har Bufdir gjort en egen gjennomgang. Les saken her: - Det er ingen dobbeltroller i statlig barnevern.

Kartlagt samtlige ansatte

Barne- og likestillingsministeren er fornøyd med gjennomgangen hun har fått av Bufdir-direktøren.

GA GJENNOMGANG: Bufdir-direktør Marit Trommald. Foto: Tore Kristiansen, VG

– Trommald har gitt meg en veldig grundig og god gjennomgang og redegjørelse i saken. Vi har allerede tydelige regler i forvaltningsloven. Det skal ikke være mulig å ha bierverv som er i konflikt med jobben i barnevernet. Men det skal være krystallklart hvordan systemet skal fungere, sier Helleland

Bufdir har opplyst departementet om at de har kartlagt samtlige ansatte i det statlige barnevernet. Dette skjer i kjølvannet av VGs artikkelserie om dobbeltroller i barnevernet.

De ansatte er blitt sjekket opp mot Brønnøysundregistrene for å finne ut hvem som har private selskaper. Det er foreløpig ikke kontrollert hvem som står oppført i Aksjonærregisteret.

– Med den informasjonen jeg har fått fra Bufdir, og før det er sjekket opp mot det siste registeret som er mulig å sjekke, ser det ut til at ingen per nå sitter og bestiller barnevernstjenester til seg selv, sier ministeren.

– Hva med barnevernsansatte i kommunene?

– Jeg skal snakke med KS og fylkesmennene snarest mulig. Her må barnevernslederne i de ulike kommunene være veldig tydelige og påse at deres ansatte ikke har bierverv som er i konflikt med regelverket, sier Helleland.

Nye arbeidsavtaler

I kjølvannet av VGs avsløringer har direktoratet nå også oppdatert mal for arbeidsavtaler, hvor nye ansatte må fylle ut et skjema og opplyse om bierverv.

– Trommald har også opplyst meg om at de skjerper interne kontrollrutiner og skal utarbeide en veileder som skal deles med alle ansatte. Det skal ikke være noe tvil om hva som er lov og ikke, sier Helleland.

Bufdir har tidligere uttalt overfor VG at de ønsker et register, som gjør det lett å kontrollere barnevernsansattes bierverv og eventuelle interessekonflikter.

Helleland understreker at hun er dypt imponert over barnevernsansatte.

– De gjør en fantastisk jobb, men opplever veldig mye negativ omtale.

– Det kan alltid være noen cowboyer som tror de kan operere fritt. Det er disse vi nå lager systemer for å ta. De går en tøffere tid i møte, avslutter Helleland.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder