Ny regjering vil begrense senaborter

OSLO: Den nye regjeringen vil begrense muligheten til abort hvis fosteret er funksjonshemmet. I klartekst betyr det å redusere antall senaborter av fostre med Downs syndrom.

  • NTB

Artikkelen er over 18 år gammel

I Sem-erklæringen står det at "regjeringen vil fjerne eugenisk indikasjon som selvstendig abortkriterium og kontinuerlig vurdere grensene og reglene for lovlig svangerskapsavbrudd."

-Oversatt til vanlig norsk dreier dette seg i hovedsak om Downs syndrom, som er kriteriet for bortimot 90 prosent av alle senaborter, sier Høyres nestleder Inge Lønning, som har vært med og forhandle fram regjeringens politiske plattform.

Sen abort

Kvinner over 38 år kan få utført fostervannsprøve for å undersøke om fosteret er funksjonshemmet, fordi risikoen for blant annet Downs syndrom øker med alderen. Etter søknad kan hun da eventuelt få innvilget abort etter 12. svangerskapsuke.

Inge Lønning mener det nærmest er gått automatikk i at man får innvilget abort hvis fosteret har fått påvist Downs syndrom. Han mener denne praksisen bør endres. Abort skal ikke utelukkes, men man må legge vekt på familiens totale situasjon, mener både han og de andre regjeringspartnerne.

-Vi har ikke sagt uttrykkelig hvordan dette skal gjøres. Det må bli opp til den nye helseministeren å finne ut hvordan man skal gjøre dette i praksis, sier Lønning.

Han ser likevel ikke for seg at en familie skal kunne tvinges til å få et barn med Downs syndrom hvis familien ikke ønsker det, men mener det er nødvendig med en holdningsendring blant helsepersonell og bedre informasjon til foreldrene.

Samarbeid med SV

KrF-leder Valgerd Svarstad Haugland sier at den nye regjeringen hadde ønsket å endre abortloven. Det får den ikke flertall for på Stortinget, fordi SV har avvist det. Men hun håper på en eller annen løsning i samarbeid med SV, og ser ikke bort fra at regjeringen kan komme til å innskrenke muligheten til å få utført fosterdiagnostikk.

Det står ikke noe eksplisitt om dette i regjeringsdokumentet, bare at"slik diagnostikk er positiv når den blir brukt til å behandle fosteret eller forberede kompliserte fødsler."

-Barn med Downs syndrom kan ha veldig ulik helsetilstand. Noen har blant annet hjertesvakhet, men man vet ikke hvordan funksjonshemningen slår ut før barnet er født. For oss er det viktig å understreke at dette ikke er abortgrunn, sier Valgerd Svarstad Haugland.

Hun sier at regjeringen må jobbe videre med detaljene, og innrømmer at det er en utfordring å forme ut et regelverk som ivaretar disse hensynene.

SVs støtte

SVs helsepolitiker Olav Gunnar Ballo sier at partiet gjerne er med på en diskusjon om abortkriterier, selv om abortloven ikke endres. Han er spesielt opptatt av å unngå en liberalisering av lovverket fordi teknologien gjør det mulig å sortere fostre på stadig tidligere stadier.

-Vi vil ikke endre abortloven, men det er behov for en presis grenseoppgang i lov om bioteknologi når det gjelder sortering av fostre, sier han.

Han mener det til dels på tvilsomt grunnlag er blitt sortert ut fostre på bakgrunn av kriterier som leger legger fram for foreldrene.

-Hvis man gjør masseundersøkelser der man tidlig begynner å lete etter mulige avvik hos fosteret, så er vi rett inne i sorteringssamfunnet. Da er veien kort til å sortere på andre kriterier, for eksempel kjønn. Det har man i stor skala i Kina, sier han.

Mer om

  1. Stortingsvalg

Flere artikler

  1. Ernas abortbløff

  2. Faktisk.no: Man kan ikke slå fast at leppe-ganespalte eller manglende hånd gir grunnlag for abort

  3. Høie vil ha færre aborter

  4. Marte W. Goksøyr om abortkrangelen: – Støtter Hareide

  5. Vil avsløre syke fostre ultra-tidlig

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder