«SKAL IKKE SKJE»: Stavanger universitetssykehus sier de ser alvorlig på at en liste over 17 pasienter og deres diagnoser ble funnet på en buss. Foto: Tipser / Trond Sørås / VG

Fant pasientliste med navn og alkoholiker-diagnoser på bussen

Sykehuset aner ikke hvordan pasientlistene havnet på gulvet på en buss. De er heller ikke sikre på om de vil si fra til de 17 som fikk listen med diagnoser spredd.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Onsdag fikk Stavanger Universitetssykehus overlevert pasientlister med til sammen 17 navn, funnet på en buss i byen. På listen som VG har sett, er også pasientenes fødselsdatoer og diagnoser oppført. Disse inkluderer kronisk nyresvikt, lungebetennelse, angst og bipolar lidelse.

To av de navngitte personene på listen er diagnostisert med alkoholisme.

Kvinnen som fant dokumentene på bussen stiller seg undrende til at noe slikt har funnet veien ut av sykehuset, men ønsker for øvrig ikke oppmerksomhet.

PRIVATE DIAGNOSER: De navngitte pasientene på listen er oppført med alt fra angst til podagra og kronisk alkoholisme. Foto: Tipser

– Ikke første gang, kanskje ikke siste

Torsdag visste fremdeles ikke Stavanger Universitetssykehus hvordan de sensitive personopplysningene hadde havnet på avveie.

les også

Sykehus opererte feil kne på pasient – får kritikk av Helsetilsynet

– Det vi vet er at sånne ting kan skje. Det er veldig viktig for oss, og vi har enormt fokus på at pasientsensitiv informasjon ikke skal havne på avveie. Det er ikke første gang det har skjedd, og det blir kanskje ikke siste, men det er noe vi jobber med å unngå, sier fagdirektør Eldar Søreide, som uttaler seg på vegne av sykehuset.

Det skal dreie seg om arbeidsark som brukes til å holde oversikt over innlagte pasienter på de forskjellige sengepostene på en avdeling. Dokumentene er datert tidlig i november, og har ikke vært meldt savnet.

Ifølge Søreide skal disse makuleres etter bruk, men dette kontrolleres ikke. En egen makuleringsansvarlig ved sykehuset er navngitt nederst på arket.

les også

Ansatt hadde sex med pasient – sykehuset frikjent av Helsetilsynet

Pluss content

Vil bruke intranett

Fagdirektør Søreide sier saken tas på det største alvor fra sykehusledelsen.

– Nå har vi tenkt, for det første å lage en ny nyhetssak på intranett som brukes mye av våre ansatte til å lese og følge med. Så vil det bli tatt opp i de naturlige kanalene, gjennom kvalitets og pasientsikkerhetsutvalgene. Jeg kommer også til å ta det med meg videre i de regionale fagdirektørmøtene for å øke oppmerksomheten rundt problematikken. Vi må stadig inn å minne hverandre på at dette må vi gjøre alt for å unngå at skal skje igjen, sier han.

Hvorvidt saken skal meldes til eksterne instanser er han usikker på.

– Fylkeslegen behandler saker mot enkeltpersoner. Her er det et avvik der noen, uten at vi har noen forutsetning for å vite hvem det er, har brutt retningslinjene, Det vil vi følge opp på generelt grunnlag, men vi har ikke mulighet til å følge det opp på individnivå her, sier Søreide.

les også

Nygift og klar for barn: Så ble Camilla (24) akutt dødssyk

Pluss content

Vil ikke være politi

I tillegg til informasjon om klokkeslett, sengepost og avdeling er arkene også fulle av håndskrevne notater.

– Dere vil ikke forsøke å identifisere vedkommende?

– Vi kommer ikke til å gå inn med en full etterforskning og være politi i denne saken. Det kommer til å bli tatt opp med leder på den aktuelle avdelingen. Det viktigste er å gjøre alt som skal til for at det ikke skjer igjen enn å bruke energien på akkurat hvem det var denne gangen som kan ha gjort det. Jeg kan love at vi følger det opp med største alvor, sier Søreide.

De omtalte pasientene er ikke informert om at deres diagnoser var på avveie, og det er ikke gitt de vil bli det heller, ifølge fagdirektøren.

les også

Ny undersøkelseskommisjon skal granske feil i helsetjenesten

– Spørsmålet er om det gir en ekstrabelastning til pasientene. Hvis vi tenker at denne saken fikk en lykkelig slutt og listen ble funnet må vi vurdere det informasjonsbehovet opp mot hva dette vil gi av uro for den enkelte pasient.

– Dere vet jo ikke noe hva som ble gjort med arket før det ble funnet på denne bussen?

– Vi vil diskutere hvorvidt dette er et poeng før jeg kan si ja eller nei. Hvis vi egentlig bare skaper mer uro for den enkelte pasient ser jeg egentlig ikke det store poenget med å informere dem om en hendelse som vi nå skal jobbe hardt for å sørge for at ikke skjer igjen, sier Søreide.

les også

Lena (21) besvimte én gang – ble fratatt førerkortet i ett år

Datatilsynet: Skal rapporteres

Når VG snakker med Søreide torsdag sier han at saken først og fremst behandles i det interne avvikssystemet, og at sykehuset heller ikke har tenkt å melde saken til Datatilsynet. Det er sistnevnte uenig i.

– Slik det beskrives er det et typisk brudd på personopplysningssikkerheten, som i høyeste grad angår oss. Dette skal i så fall meldes inn, sier Martha Eike, fagdirektør i Datatilsynet, til VG.

Hun er heller ikke enig i sykehuset skal vurdere hvorvidt pasientene behøver informasjon om det som har skjedd.

– I dette tilfellet høres det også ut som de berørte skal informeres. Det er et krav om det i regelverket når det er høy risiko for rettigheter og friheter.

Til dette svarer Søreide ved SUS at de skal ha I morgen skal vi ha en oppfølging av saken.

– Aktuelle tilsynsmyndigheter vil bli varslet, skriver fagdirektøren i en e-post.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder